Академиялык жетишкендикти баалоо жана шыктандыруу системи


APDT
Yönetmeliği

APDT
Yönergesi

APDT
Başvuru Takvimi

Başvuru süresi sona erdi.
Кайрылуу убактысы аягына чыкты.

АЖБШ
нускамасы

АЖБШ
көрсөтмөcү

АЖБШ
кайрылуу тартиби