Декан
Проф.Др. Али Осман Солак

Декан жардамчылары
Доц.Др. Тамара КАРАШЕВА

Декан жардамчылары
Доц.Др. Мээрим ИМАШ КЫЗЫ

_
Чынара ТАБАЛДИЕВА

Декандын катчысы
Наргиза МАМЫТОВА

Кызматкер
Йусуф ГҮНДҮЗ

табигый илимдер факультети башкаруу кеңеши

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.Др. Али Осман Солактабигый илимдер факультетиДеканБашкаруу кеңешинин төрагасы
Проф.Др. Анаркүл Урдалетоватабигый илимдер факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Фахреддин АБДУЛЛАЕВтабигый илимдер факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Ибрахим Илкер Өзйигиттабигый илимдер факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВАтабигый илимдер факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.М.А.Др. Калыскан МАТАНОВАтабигый илимдер факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. табигый илимдер институтуАга окутуучуБашкаруу кеңешинин төрагасы