Декан
Проф.Др. Хамза Чакыр

Декан жардамчылары
Доц.Др. Юсуф Юрдигул

Декан жардамчылары
Ага Окутуучу Абды Сатаров

Факультеттин катчысы
Омурзак Исаев

коммуникация факультети башкаруу кеңеши

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.Др. Хамза Чакыркоммуникация факультетиДеканБашкаруу кеңешинин төрагасы
Проф.Др. Хусейин ӨГУТректоратРектор жардамчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Мустафа Койлютеология факультетиДеканБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Мустафа Орчангуманитардык факультетБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Аслы Юрдигулкоммуникация факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц. Молдосейит Мамбетакуновкоммуникация факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.М.А.Др. Эрдоган Акманкоммуникация факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү