Ага окутуучу
Проф.Др. Мустафа Койлю

Декан жардамчылары
Доц.Др. Бакыт Мурзараимов

Факультеттин катчысы
Руфия ХИСАМУТДИНОВА

Декандын катчысы
Динара ТУРКМЕНОВА

теология факультети башкаруу кеңеши

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.Др. Мустафа Койлютеология факультетиДеканБашкаруу кеңешинин төрагасы
Проф.Др. ОСМАН ЭЮПОГЛУтеология факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Мухиттин ДУЗЕНЛИтеология факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. МУСТАФА ЧАКМАКЛЫОГЛУтеология факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Али Юксектеология факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Фахри Унангуманитардык факультетБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Мехмет Демиржитеология факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү