Декан
Проф.Др. Хакан Четинташ

Декан жардамчылары
Доц.М.А.Др. Махмут Эрдоган

Декан жардамчылары
Доц.М.А.Др. Сейил Нажимудинова

Факультеттин катчысы
Асель Муханова

Декандын катчысы
Чолпон Молдобаева

экономика жана башкаруу факультети башкаруу кеңеши

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.Др. Хакан Четинташэкономика жана башкаруу факультетиДеканБашкаруу кеңешинин төрагасы
Проф.Др. Жусуп Пиримбаев экономика жана башкаруу факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Метин Аксойэкономика жана башкаруу факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Дамира Жапароваэкономика жана башкаруу факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Хасан Гулэкономика жана башкаруу факультетиБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Мустафа Быйыклыэкономика жана башкаруу факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.М.А.Др. Камалбек Карымшаков экономика жана башкаруу факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү