Декан
Проф.Др. Жошкан ЫЛЫЖАЛЫ

Факультеттин катчысы
Алтынай Кутубаева

Декандын катчысы
Нургүл Чылабаева

инженердик факультет башкаруу кеңеши

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.Др. Жошкан ЫЛЫЖАЛЫинженердик факультетДеканБашкаруу кеңешинин төрагасы
Доц.Др. Бакыт Шаршембаевинженердик факультетДекан жардамчыларыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Бакыт БОРКОЕВинженердик факультетДекан жардамчыларыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Райымбек Султановинженердик факультетБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Зарлык МАЙМЕКОВинженердик факультетБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Анарсейит ДЕЙДИЕВинженердик факультетБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Селахаттин Гүлтекининженердик факультетБөлүм БашчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Улан БРИМКУЛОВинженердик факультетАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Др. Жамиля Сманалиеваинженердик факультетАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү