Декан
Проф.Др. Үмит Гүрбүз

Факультеттин катчысы
Солтобай Зарипбеков

Декандын катчысы
Аида ИСМАЛБЕКОВА

ветеринария факультети башкаруу кеңеши

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.Др. Үмит Гүрбүзветеринария факультетиДеканБашкаруу кеңешинин төрагасы
Проф.Др. Аскарбек Түлөбаевветеринария факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Мурат Караханветеринария факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Дагыстан Шимшектабигый илимдер факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.Др. Билал Демирхандене тарбия жана спорт жогорку мектебиМүдүр жардамчысыБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Доц.М.А.Др. Билгинер Тунаветеринария факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү
Проф.Др. Үмит Гүрбүзветеринария факультетиАга окутуучуБашкаруу кеңешинин мүчөсү