Кызматы:
Аты жөнү: Гүнхан КАЙХАН
gunhan.kayhan@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-123
Тел: 49 27 86-94 Ички номер:946
 Кызматы:
Аты жөнү: Муратбек САРДАРБЕКОВ
murat.sardarbekov@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:948
 Кызматы:
Аты жөнү: Аида ЭРАЛИЕВА
aida.eralieva@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:950
 Кызматы:
Аты жөнү: Мээрим УЙЧУБЕК КЫЗЫ
meerim.uycubekkizi@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:950
 Кызматы:
Аты жөнү: Мадина УСЕНБАЕВА
madina.usenbaeva@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-125
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:949
 Кызматы:
Аты жөнү: Рахат КАСЕНДЕЕВА
rahat.karabaeva@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:949
 Кызматы:
Аты жөнү: Улан Абиров
ulan.abirov@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:947
 Кызматы:
Аты жөнү: Кынагүл МАДИЕВА
kynagul.madieva@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:949
 Кызматы:
Аты жөнү: Мехмет АЛБАЙРАК
mehmet.albayrak@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: İİBF-126
Тел: 49 27 86/94 Ички номер:952
 Кызматы:
Аты жөнү: Кыял ТУРДАКУНОВА
kiyal.turdakunova@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: MERB-110
Тел: 54 19 41 Ички номер:160
 Кызматы:
Аты жөнү: C BEYŞENBEKOV
suyorkul.beysenbekov@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: MERB-136
Тел: 54-19-42 Ички номер:227
 Кызматы:
Аты жөнү: Адилет КУБАНЫЧБЕКОВ
adilet.bishkek1991@gmail.com
Иш бөлмөсү: MERB-136
Тел: 54-19-42 Ички номер:227
 Кызматы:
Аты жөнү: Боогачы ДӨӨЛӨТАЛИЕВ
boogaci.doolotaliyev@manas.edu.kg
Иш бөлмөсү: MERB-136
Тел: 54-19-42 Ички номер:227