MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Coşkan ILICALIDekan VekiliMühendislik FakültesiBaşkan
Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEVDekan YardımcısıMühendislik FakültesiÜye
Doç.Dr. Bakıt BORKOYEVDekan YardımcısıMühendislik FakültesiÜye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOVBölüm BaşkanıMühendislik FakültesiÜye
Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOVBölüm BaşkanıMühendislik FakültesiÜye
Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEVBölüm BaşkanıMühendislik FakültesiÜye
Prof.Dr. Selahattin GültekinBölüm BaşkanıMühendislik FakültesiÜye
Prof.Dr. Ulan BRİMKULOVÖğretim Üyesi Mühendislik FakültesiÜye
Dr. Camilya SMANALİYEVAÖğretim Görevlisi Mühendislik FakültesiÜye

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Fakülte

 Görevi: Dekan Vekili
Adı Soyadı:Prof.Dr. Coşkan ILICALI
coskan.ilicali@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 311
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1108
 Görevi: Fakülte Sekreteri
Adı Soyadı: Altınay KUTUBAYEVA
altynai.kutubaeva@gmail.com
Oda No: MFFB-MF 309-310
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1064
 Görevi: Dekan Sekreteri
Adı Soyadı: Nürgül ÇILABAYEVA
nurgul.cilabayeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 309
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1066

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
rayimbek.sultanov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-510
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1144
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ulan BRİMKULOV
ulan.brimkulov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 512
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1126
 Görevi: Dekan Yardımcısı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV
bakyt.sharshembaev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 516
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1135
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Zamirgül KAZAKBAYEVA
zamira.kazakbaeva@manas.edu.kg
Oda No: MF 520
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1131
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Rita İSMAİLOVA
rita.ismailova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 521
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1129
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Çinara CUMABAYEVA
chinara.jumabaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-518
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1133
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Kasım BARIKTABASOV
kasym.baryktabasov@manas.edu.kg
Oda No: MF 517
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1134
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Mehmet Kenan DÖNMEZ
mehmetkenan.donmez@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 519
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1146
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Mehmet Selim ELMALI
mehmetselim.elmali@manas.edu.kg
Oda No: MF 534
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1124
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Aybek ADANBAYEV
aybek@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 519
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1146
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Mehmet KARADENİZ
mehmet.karadeniz@manas.edu.kg
Oda No: MF 517
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1134
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Aycarkın SAİTKIZI
aycarkin.sayit@manas.edu.kg
Oda No: MF 518
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1133
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı: Pamirbek KARAZAKOV
pamirbek.karazakov@manas.edu.kg
Oda No: MF 524
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1155
 Görevi: Laborant
Adı Soyadı: Tilek MAYTIKOV
tilek.maitykov@manas.edu.kg
Oda No: MERB-206
Tel: 54 19 42-43 Dahili:
 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Irısgül ŞAYIKOVA
yrysgul.shaikova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 515
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1110

Çevre Mühendisliği Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV
zarlyk.maymekov@manas.edu.kg
Oda No: MF 314
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1077
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
kanatbek.kojobaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 316
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1075
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Nurzat TOTUBAYEVA
nurzat.totubaeva@manas.edu.kg
Oda No: MF 318
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1080
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Canıl İSKAKOVA
canil.iskakova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1123
 Görevi: Akademik Uzman
Adı Soyadı: Nurzat ŞAYKİYEVA
nurzat.saykiyeva@manas.edu.kg
Oda No: MF 318
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1080
 Görevi: Akademik Uzman
Adı Soyadı: Almazbek Isaev
almazbek.isaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 319
Tel: 492757 Dahili:1073
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı: Canarbek İZAKOV
janarbek.izakov@manas.edu.kg
Oda No: MF 317
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1074
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı: Kubat KEMELOV
kubat.kemelov@manas.edu.kg
Oda No: MF 333
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1063
 Görevi: Laborant
Adı Soyadı: Cıldız ÖSKÖNBAEVA
jyldyz.oskonbaeva@manas.edu.kg
Oda No: MF 317
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1074
 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Mirlan MOLDOBAYEV
mirlan.moldobaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 333
Tel: 49-27-57 Dahili:1063

Gıda Mühendisliği Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV
anarseit.deydiev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 413
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1108
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Coşkan ILICALI
coskan.ilicali@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 309
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1069
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA
aydaykan.kasimakunova@manas.edu.kg
Oda No: MF 432
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1094
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Camilya SMANALİYEVA
jamila.smanalieva@manas.edu.kg
Oda No: MF 419
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1099
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Aygül USUBALİYEVA
ausubalieva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 48
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1119
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Cıldızay ÖZBEKOVA
zhyldyzai.ozbekova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-423
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1103
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör.Dr. Aybek BODOŞEV
aybek.bodoshev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1123
 Görevi: Laborant
Adı Soyadı: Ruslan ADİL AKAY TEGİN
ruslan.adil@manas.edu.kg
Oda No: MERB-Az23
Tel: 541942-43 Dahili:1008
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Aida CAYLOOBAEVA
aida.cayloobaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 414
Tel: 49 27 62 Dahili:1106

Kimya Mühendisliği Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Selahattin Gültekin
selahattin.gultekin@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-407
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1118
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Osman TUTKUN
osman.tutkun@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 403
Tel: 4927 Dahili:1114
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ali Osman SOLAK
ali.solak@manas.edu.kg
Oda No: MF 404
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1115
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Nahit AKTAŞ
nahit.aktas@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-417
Tel: 49-27-56-57 Dahili:1103
 Görevi: Dekan Yardımcısı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt BORKOYEV
bakyt.borkoev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-409
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1119
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kalipa SALİYEVA
kalipa.salieva@manas.edu.kg
Oda No: MF 406
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1117
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Külümkan SARTOVA
kulumkan.sartova@manas.edu.kg
Oda No: MF 405
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1116
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Emil OMURZAK UULU
emil.omurzak@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-405
Tel: 492788 Dahili:1112
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Ayçürök MACİTOVA
aichurok.mazhitova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-
Tel: 49 27 52-53 Dahili:1122
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı: Alimcan KALBEKOV
alimzhan.kalbekov@bk.ru
Oda No: MFFB-420
Tel: Dahili: