ENSTİTÜ KURULU

Doç.Dr. Dagistan ŞİMŞEKMüdür Fen Bilimleri EnstitüsüBaşkan
Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROVMüdür Yardımcısı Fen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVAAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİNAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA Anabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Doç.Dr. Gülbübü KURMANBEKOVAAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Mürüvvet ILGINAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Doç.Dr. Dagistan ŞİMŞEKMüdür Fen Bilimleri EnstitüsüBaşkan
Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROVMüdür Yardımcısı Fen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVAAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİNAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Ali Osman SOLAKDekan VekiliFen FakültesiÜye

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü

 Görevi: Müdür
Adı Soyadı:Doç.Dr. Dagistan ŞİMŞEK
dagistan.simsek@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-106
Tel: 0312492788 Dahili:2323
 Görevi: Müdür Yardımcısı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV
kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-204
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1053
 Görevi: Enstitü Sekreteri
Adı Soyadı: Bakıt RAHİMOV
bakyt.rahimov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-108
Tel: 49 27 88 Dahili:2325
 Görevi: İdari İşler Memuru
Adı Soyadı: Zayra MUSAEVA
seven@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-107
Tel: 49 27 88 Dahili:2324

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
rayimbek.sultanov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 510
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1144
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ulan BRİMKULOV
ulan.brimkulov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 512
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1126
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV
bakyt.sharshembaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 516
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1135
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Dr. Çınara CUMABAYEVA
chinara.jumabaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-504
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1148
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Zamirgül KAZAKBAYEVA
zamira.kazakbaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-503
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1147

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV
anarseit.deydiev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 414
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1108
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Coşkan ILICALI
coskan.ilicali@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 413
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1108
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA
aydaykan.kasimakunova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 432
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1094
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Camilya SMANALİYEVA
jamila.smanalieva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-419
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1099
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV
kulmyrzaev@manas.edu.kg
Oda No: 415
Tel: 492756 Dahili:1105

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV
zarlyk.maymekov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 314
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1077
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
kanatbek.kojobaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 316
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1075
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Nurzat TOTUBAYEVA
nurzat.totubaeva@manas.edu.kg
Oda No: MF 318
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1080

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN
selahattin.gultekin@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-409
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1118
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Osman TUTKUN
osman.tutkun@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-403
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1114
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kalipa SALİYEVA
kalipa.salieva@manas.edu.kg
Oda No: MF 406
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1117
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Külümkan SARTOVA
kulumkan.sartova@manas.edu.kg
Oda No: MF 405
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1116
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Dr. Aygül USUBALİYEVA
ausubalieva@manas.edu.kg
Oda No: MF 408
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1119
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ali Osman SOLAK
ali.solak@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 404
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1115
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Emil OMURZAK
emil.omurzak@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-407
Tel: 492788 Dahili:1112
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt BORKOYEV
bakyt.borkoev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 408
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1119

Matematik Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA
anarkul.urdaletova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-218
Tel: 492788 Dahili:1035
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Sebahattin BALCI
balci@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-410
Tel: 54 19 44 Dahili:
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Tamara KARAŞEVA
tamara.karasheva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-308
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1090
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Asan ÖMÜRALİYEV
asan.omuraliev@manas.edu.kg
Oda No: FEN-217
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1038
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Elmira ABDILDAYEVA
elmira.abdyldaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-307
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1086
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Dağıstan ŞİMŞEK
dagistan.simsek@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-219
Tel: 492756 Dahili:1029
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Dr. Kalıskan MATANOVA
kalys.matanova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-209
Tel: 492756 Dahili:1058
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Fahreddin ABDULLAYEV
fahreddin.abdullayev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-219
Tel: 492790 Dahili:(1029)
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Avıt ASANOV
avyt.asanov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-333
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1036

Bahçe ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mürüvvet ILGIN
muruvvetilgin@gmail.com
Oda No: ZİRF-215
Tel: 492781-82 Dahili:2032

Biyoloji Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA
kurmanbekova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-216
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1042
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV
kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Oda No: 204
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1053
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Nurbek ALDAYAROV
nurbek.aldayarov@manas.edu.kg
Oda No: 205
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1054
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Oda No: MFFB-204
Tel: 492788 Dahili:1053

Bitki Koruma Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Tinatin DÖÖLETKELDİYEVA
tinatin.doolotkeldiyeva@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-310
Tel: 492788 Dahili:2159
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Mahabat KONURBAYEVA
mahabat.konurbaeva@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-312
Tel: 49 27 88 Dahili:2147