SANTRALLER
C. Aytmatov Kampusu Meslek Yüksekokulu

 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Nurzada ABIŞEVA
nurzada.abiseva@manas.edu.kg
Oda No: MYOB-
Tel: 49 12 43, 49 12 39, 49 12 53, 49 12 58, 49 12 65, 49 12 68, 49 19 99 Dahili:

Merkez Bina

 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Aliye SAMSUTDİNOVA
aliye.samsutdinova@manas.edu.kg
Oda No: MERB-
Tel: 54 19 42 - 47, 54 19 34 Dahili:9

C. Aytmatov Kampusu (Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi)

 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Altınay SERKEBAEVA
altinay.serkebaeva@manas.edu.kg
Oda No: REKB-006
Tel: 49 27 56, 73, 78, 81, 82, 86, 49 29 21 Dahili:100, 101

C. Aytmatov Kampusu (İF, İİBF, Ziraat, Veteriner, Güzel Sanatlar, Sosyal Tesisler, Yeni Yurt, Yeni kütüphane)

 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Aynura SULEYMANOVA
aynura.suleymanova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-
Tel: 49 27 58,63,64,65,69,74,75 Dahili:701

C. Aytmatov Kampusu Öğrenci Yurtları Müdürlüğü

 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Lütfiya MAHMUDOVA
lutfiya.mahmudova@manas.edu.kg
Oda No: ÖEVA-
Tel: 25 26 05 Dahili:111