ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Biyoteknoloji ve Bioçesitlilik Arastırma Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Prof.Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
ilkozyigit@gmail.com
Oda No: MFFB- MFFB-204
Tel: 492778 Dahili:1053
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Emil Omurzak
emil.omurzak@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-MFFB-405
Tel: 49 27 56-57 Dahili:

Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOSAM)

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mehmet Türkmen
Oda No: LİEB2-LİEB2-Teknoloji Merkezi
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:
 Görevi: Müdür
Adı Soyadı: Cıldızbek OSMONALİYEV
cildizbek.osmonaliev@manas.edu.kg
Oda No: LİEB2-LİEB1-
Tel: Dahili:

Orta Asya Arastırmaları Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ
yunusemre.gurbuz@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-203
Tel: 00996 312 49 27 52 Dahili:1201
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
kamalbek.karymshakov@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-504
Tel: 492770 Dahili:1508
 Görevi: Sözleşmeli Memur
Adı Soyadı:Dr. Maksat Acıkan uulu
makstalas@mail.ru
Oda No: ZİRF-217
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Doç.Dr. Dagistan ŞİMŞEK
dagistan.simsek@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-121
Tel: 0 312 49 27 65 Dahili:986
 Görevi: İdari Uzman
Adı Soyadı: Azize SEÇER
azizesecer@gmail.com
Oda No: İİBF-122
Tel: 49 27 58 Dahili:953

Sürekli Eğitim Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ulutaş
ottocarb.mulutas@gmail.com
Oda No: İLEF-İLEF-103
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Rita İsmailova
rita.ismailova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-MF 521
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1129
 Görevi: Müdür
Adı Soyadı: Gülmira MAMBETALİYEVA
gulmira.mambetaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: LİEB1-LİEB1-LİEB1-Villa
Tel: 253128 Dahili:

Türk Uyğarlığı Araştırma Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Prof.Dr. Sebahattin BALCI
balci@manas.edu.kg
Oda No: A-127
Tel: 54 19 40, 54 19 42-47 Dahili:1204, 1226
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Prof.Dr. Zamira DERBİŞEVA
zamira.derbisheva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-407
Tel: 492763 Dahili:1412
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Cengiz Buyar
cengiz.buyar@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-201
Tel: 492463 Dahili:

Uzaktan Eğitim Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Roza Abdıkulova
rozazere3@gmail.com
Oda No: İİBF-İİBF-203
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:999
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt ŞARŞENBAYEV
bakyt.sharshembaev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-516
Tel: 492778 Dahili:1135