Yüksek Lisans Dersleri

Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders İzlencesini İndir
FBE-500 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 ZD
FBE-502 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3 ( 3 - 0 ) 5 ZD
KRG-500 KIRGIZCA 0 ( 0 - 0 ) 0 ZD
MAT-500 ARAŞTIRMA STAJI 0 ( 0 - 2 ) 10 ZD
MAT-501 DEVLET SINAVI 0 ( 0 - 2 ) 20 ZD
MAT-505 MESLEKİ YABANCI DİL 2 ( 1 - 2 ) 3 ZD
MAT-511 PEDAGOJİK STAJ 0 ( 1 - 2 ) 10 ZD
MAT-512 SEMİNER 0 ( 0 - 2 ) 4 ZD
MAT-513 FEN BİLİMLERİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME 2 ( 1 - 2 ) 3 ZD
MAT-514 FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI 2 ( 1 - 2 ) 5 ZD
MAT-515 İNTEGRAL DENKLEMLER 3 ( 3 - 0 ) 6 ZD
MAT-516 MATEMATİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 3 ( 2 - 2 ) 5 ZD
MAT-530 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 ( 0 - 1 ) 6 ZD
SBE-500 BİLİM FELSEFESİ 0 ( 0 - 3 ) 4 ZD
TTR-500 TÜRKİYE TÜRKÇESİ 0 ( 0 - 0 ) 0 ZD
MAT-531 MATRİS ANALİZİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-532 STABİLİTY OLMAYAN PROBLEMLER 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-533 MONOTON METODLAR 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-534 LAPLACE FARK DÖNÜŞÜMÜ VE UYGULAMALARI 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-535 FOURİER DÖNÜŞÜMLERİ VE UYGULAMALARI 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-536 İLERİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE OPTİMİZASYON 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-537 SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-538 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-539 TOPOLOJİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-540 TEORİK KİNEMATİK I 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-541 İLERİ LİNEER CEBİR 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-542 CAUCHY İNTEGRALİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
MAT-543 HİLBERT UZAYLARINDA YAKLAŞIM 3 ( 3 - 0 ) 5 SD

*: ZD - Zorunlu Ders     SD - Seçmeli Ders