Магистратура сабактары

Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планын жүктөп ал
İLS-502 Коммуникация изилдөөлөрү 3 ( 3 - 0 ) 8 МC
İLS-503 Медиа, маданият жана саясат 3 ( 3 - 0 ) 0 МC
İLS-506 Кесиптик чет тил (англис тили) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC
İLS-512 Семинар 0 ( 0 - 3 ) 2 МC
İLS-513 Илимий изилдөө методдору(комм.изилдөөлөрү) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
İLS-514 Журналистикада жана илимий изилдөөдө билим технолог. 2 ( 2 - 0 ) 3 МC
İLS-515 Массалык коммуникациянын заманбап теориялары 2 ( 2 - 0 ) 4 МC
İLS-516 Журналистиканынсоцио-маданий феномени 1 ( 1 - 0 ) 2 МC
İLS-517 Актуалдуу маселелер жана медиада күн тартибин уюштуруу 0 ( 0 - 3 ) 2 МC
İLS-518 Заманбап медиа системалары жана экономикасы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC
İLS-519 Коммуникация жана этика 1 ( 1 - 0 ) 2 МC
İLS-520 Заманбап медианын тексти 2 ( 2 - 0 ) 2 МC
İLS-521 Массалык маалымат каражаттарынын тили жана стили 1 ( 1 - 0 ) 2 МC
İLS-522 Илимдин учурдагы маселелери жана журналистика 2 ( 2 - 0 ) 4 МC
İLS-523 ? 0 ( 0 - 3 ) 0 МC
SBE-500 Илим философиясы 0 ( 0 - 3 ) 4 МC
EĞT-570 Жож-дордо педагогика жана психология 0 ( 0 - 3 ) 5 ТC
EĞT-580 Педагогикалык практика 0 ( 0 - 3 ) 0 ТC
İLS-505 Визуалдык культура 3 ( 3 - 0 ) 0 ТC
İLS-509 Медиа анализи 3 ( 3 - 0 ) 0 ТC
İLS-531 Башкаруу системалары жана коммуникация 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-532 Коммуникация саясаты 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-533 Жаңы массалык маалымат каражаттары 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-534 Фильм анализи 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-535 Уюмдашкан маркетинг коммуникациясы 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-536 Түрк дүйнөсүндө семиотикалык изилдөөлөр 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-537 Реклама жана визуалдык коммуникация 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-538 Карамдоо маданияты жана карамдоочулардын жүрүм-туруму 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-539 Искусство философиясы 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-540 Радио жана телевидениедеги тышкы берүүлөр 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-541 Маданий изилдөөлөр 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-542 Коммуникация философиясы 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC
İLS-543 Ааламдашуу жана коммуникация 2 ( 2 - 0 ) 4 ТC

*: МС - Милдеттүү Сабак     ТС - Тандоо Сабагы