Магистратура сабактары

Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планын жүктөп ал
EĞT-570 Жогорку окуу жайларында педагогикалык психология 2 ( 1 - 2 ) 4 МC
İKT-501 Мамлекеттик сынак 0 ( 0 - 2 ) 10 МC
İKT-506 Кесиптик чет тил (англис тили) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC
İKT-512 Семинар 0 ( 0 - 3 ) 5 МC
İKT-513 Илимий изилдөө ыкмалары 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
İKT-514 Макро экономикалык анализ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC
İKT-515 Микроэкономикалык анализ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC
İKT-516 Жогорку окуу жайларында педагогикалык психология 0 ( 3 - 0 ) 4 МC
İKT-517 Эконометрикалык ыкмалар 2 ( 1 - 2 ) 5 МC
İKT-548 Атандааштык экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
İKT-550 Саламаттыкты сактоо экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
SBE-500 Илим философиясы 0 ( 0 - 3 ) 4 МC
EĞT-580 Педагогикалык практика 0 ( 0 - 3 ) 4 ТC
İKT-531 Эмгек экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-532 Экономикалык өсүү жана өнүүгү 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-533 Айлана чөйрө экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-534 Тышкы соода жана валюталык операциялары 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-535 Тышкы соода жана индустриалдашуу стратегиялар 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-536 Дуйнолук экономикада макро экономикалык онугуулор 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-537 Дүйнөлук соода уюму жана эл аралык соода системасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-538 Өткөөл замандын экономикасынын теориясы жана өткөөл эко 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-539 Экономикалык интеграция теориясы жана европа бирлиги 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-540 Экономикалык политика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-541 Экономиканын тарыхы жана экономикалык мектептери 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-542 Мамлекеттик финансы жана салык системасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-543 Экономикадагы статистикалык ыкмалар 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-544 Кыргызстандын экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-545 Мамлекеттик сектордун экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-546 Борбордук банк 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-547 Математикалык экономика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-549 Акча жана банк 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-551 Өнөр-жай экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-552 Спорт экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-553 Туркия экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-554 Эл аралык экономикалык уюмдар жана турукташтыруу прогр. 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-555 Коррупция жана комуско экономиканын теориясы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-556 Эларалык экономика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-557 Башкаруу экономикасы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-558 Колдонмо эконометрика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC
İKT-560 Мезгилдик катар 3 ( 3 - 0 ) 4 ТC

*: МС - Милдеттүү Сабак     ТС - Тандоо Сабагы