Yüksek Lisans Dersleri

Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders İzlencesini İndir
ÇEV-500 ARAŞTIRMA STAJI 0 ( 0 - 2 ) 10 ZD
ÇEV-501 DEVLET SINAVI 0 ( 0 - 2 ) 20 ZD
ÇEV-511 PEDAGOJİK STAJ 0 ( 1 - 2 ) 10 ZD
ÇEV-512 SEMİNER 0 ( 0 - 3 ) 0 ZD
ÇEV-514 EKOLOJİ VE DOĞAL KAYN.I KULL-DA BİLİŞİM TEKNOL.VE İST.Y 0 ( 0 - 2 ) 2 ZD
ÇEV-516 EKOSİSTEMİN DAYANIKLI GELİŞİMİ 2 ( 2 - 0 ) 6 ZD
ÇEV-518 EKOLOJİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMININ ÇAĞDAŞ SORUNL 2 ( 2 - 0 ) 5 ZD
ÇEV-520 ÇEVRE KORUMA ALANINDA ULUSLARARASI KURUMLAR 2 ( 2 - 0 ) 5 ZD
ÇEV-530 YÜKSEK LİSANS TEZİ 1 ( 0 - 1 ) 9 ZD
FBE-500 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 6 ZD
FBE-502 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3 ( 3 - 0 ) 5 ZD
FBE-503 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3 ( 3 - 0 ) 4 ZD
FBE-504 TAŞINIM OLAYLARI 3 ( 3 - 0 ) 4 ZD
KRG-500 KIRGIZCA 0 ( 0 - 0 ) 0 ZD
SBE-500 BİLİM FELSEFESİ 0 ( 0 - 3 ) 2 ZD
TRT-500 TÜRKİYE TÜRKÇESİ 0 ( 1 - 0 ) 0 ZD
ÇEV-531 YAPAY SİSTEMLER VE ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-532 HAVA KİRLETİCİLERİNİN BELİRLENMESİ 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-533 İLERİ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-534 İLERİ AYIRMA PROSESLERİ 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-535 İLERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-536 SU VE TOPRAK KİRLİĞİNİN ARITILMASI 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-537 ÇEVRESEL JEOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİ 2 ( 2 - 0 ) 3 SD
ÇEV-538 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR 2 ( 2 - 0 ) 3 SD

*: ZD - Zorunlu Ders     SD - Seçmeli Ders