KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

KONUT TAHSİS KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Ali Osman SOLAK
Dekan Vekili
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ziya ARPALI
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Üye
Vehbi BAŞKAPAN
Daire Başkanı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Yedek Üye
Sezai ÜNNER
Daire Başkanı
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Yedek Üye
Salih ŞENOZAN
Daire Başkanı
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI