KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

SATINALMA KOMİSYONU

 Başkan
Yrd.Doç.Dr. Emin YÜREKLİ
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Salih ŞENOZAN
Daire Başkanı
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Ceyda Tuğçe DÖNMEZ
Müdür
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
İlgili Birim Temsilcisi Üye