KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

PROJE GELİŞTİRME KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Murat Кarahan
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Tamara KARAŞEVA
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Cengiz BUYAR
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Erkan AKGÖZ
Öğretim Üyesi
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Dekan Yardımcısı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ceyda Tuğçe DÖNMEZ
Daire Başkan Vekili
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI