KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU (Bilgisayar Malzemeleri Hariç)

 Üye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Barış ERDEM
Anabilim Dalı Başkanı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
İlgili Birim Temsilcisi Üye