KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ DESTEKLEME KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ
Dekan Vekili
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA
Anabilim Dalı Başkanı
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Vefa TAŞDELEN
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Doç.Dr. Nurbek ALDAYAROV
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ