KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

MEDYA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

 Üye
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Hasan YILMAZ
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOV
Bölüm Başkanı
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç. Anarbek İBRAYEV
Dekan Vekili
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Stambulbek MAMBETALİYEV
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Dr. Bülent NAMAL
Müdür
REKTÖRLÜK