KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

ÖĞRETİM ELEMANI PLANLAMA, TEMİN VE SEÇME KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Ali Osman SOLAK
Dekan Vekili
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Layli ÜKÜBAYEVA
Dekan Vekili
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Coşkan ILICALI
Dekan Vekili
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mustafa PAKSOY
Dekan Vekili
ZİRAAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ