KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ
Dekan Vekili
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ali Osman SOLAK
Dekan Vekili
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Coşkan ILICALI
Dekan Vekili
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Dagistan ŞİMŞEK
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ