KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

SOSYAL TESİSLER VE KANTİN-KAFETERYA İŞLETMELERİ (Muayene Kabul Komisyonu)

 Başkan
Doç.Dr. Nurudin KIDIRALİYEV
Öğretim Görevlisi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Abuzer AKGÜN
Aşçıbaşı
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Bakıtbek ARZIMATOV
Memur
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI