KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


AKADEMİK YAPILANMA DAİMİ KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili REKTÖRLÜK Başkan
2 Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Üye
3 Prof.Dr. Nahit AKTAŞ Öğretim Üyesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Üye
4 Prof.Dr. İsmail ŞEN Öğretim Üyesi VETERİNER FAKÜLTESİ Üye
5 Prof.Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR Bölüm Başkanı EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
6 Prof.Dr. Selahattin Gültekin Bölüm Başkanı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Üye
7 Prof.Dr. Kanat CANUZAKOV Müdür BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Üye
8 Doç. Anarbek İBRAYEV Dekan Vekili GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Üye