KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


KONUT TAHSİS KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Ali Osman SOLAK Dekan Vekili FEN FAKÜLTESİ Başkan
2 Ziya ARPALI Genel Sekreter GENEL SEKRETERLİK Üye
3 Vehbi BAŞKAPAN Daire Başkanı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
4 Sezai ÜNNER Daire Başkanı YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yedek Üye
5 Salih ŞENOZAN Daire Başkanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yedek Üye