KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


FAHRİ AKADEMİK UNVANLAR İNCELEME VE TEKLİF KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili REKTÖRLÜK Başkan
2 Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Üye
3 Prof.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ Dekan Vekili İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Üye
4 Prof.Dr. Hamza ÇAKIR Dekan Vekili İLETİŞİM FAKÜLTESİ Üye
5 Prof.Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Dekan Vekili EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye