KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ DESTEKLEME KURULU

1 Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ Dekan Vekili VETERİNER FAKÜLTESİ Başkan
2 Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA Öğretim Üyesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üye
3 Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV Bölüm Başkanı EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
4 Prof.Dr. Vefa TAŞDELEN Öğretim Üyesi EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
5 Doç.Dr. Nurbek ALDAYAROV Öğretim Üyesi FEN FAKÜLTESİ Üye