KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


MEDYA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Üye
2 Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV Bölüm Başkanı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Üye
3 Doç.Dr. Hasan YILMAZ Öğretim Üyesi EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
4 Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOV Bölüm Başkanı İLETİŞİM FAKÜLTESİ Üye
5 Doç. Anarbek İBRAYEV Dekan Vekili GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Üye
6 Öğr.Gör. Stambulbek MAMBETALİYEV Öğretim Görevlisi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Üye
7 Dr. Bülent NAMAL Müdür REKTÖRLÜK Üye