KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Başkan
2 Prof.Dr. Kanat CANUZAKOV Müdür BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Üye
3 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ Başkan ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Üye
4 Dr. Bakıt ORUNBEKOV Öğretim Görevlisi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üye
5 Öğr.Gör. SEBAHATTIN SİVRİKAYA Dekan Yardımcısı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Üye
6 Öğr.Gör. RISBEK CUMAKUNOV Öğretim Görevlisi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Üye
7 Saodat MOLDOBAYEVA Daire Başkanı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
8 Günhan KAYHAN Daire Başkanı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
9 Nazira KUBANIÇBEK Müdür SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
10 Muratbek COLDOŞOV Müdür SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
11 Kıyal TURDAKUNOVA Müdür ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
12Öğrenci Konseyi TemsilcisiÜye