KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


ÖYEP KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Başkan
2 Prof.Dr. Ali Osman SOLAK Dekan Vekili FEN FAKÜLTESİ Üye
3 Prof.Dr. Layli ÜKÜBAYEVA Dekan Vekili EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
4 Prof.Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU Müdür SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üye
5 Doç.Dr. Dagistan ŞİMŞEK Müdür FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üye