KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Başkan
2 Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK Üye
3 Ziya ARPALI Genel Sekreter GENEL SEKRETERLİK Üye
4 Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ Üye
5 Salih ŞENOZAN Daire Başkanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
6 Maksatbek INAKBEKOV Daire Başkanı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
7 Günhan KAYHAN Daire Başkanı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
8 Vehbi BAŞKAPAN Daire Başkanı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
9 Ceyda Tuğçe DÖNMEZ Daire Başkan Vekili STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
10 Doç.Dr. Cakşılık KOCOBAYEV İnşaat Mühendisi YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
11Sivil Savunma Uzmanı Üye