KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


KTMÜ KALİTE KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Sebahattin BALCI Rektör REKTÖRLÜK Rektörlük
2 Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV Rektör Vekili REKTÖRLÜK Rektörlük
3 Prof.Dr. Selahattin Gültekin Bölüm Başkanı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kalite Ofisi Yöneticisi
4 Ziya ARPALI Genel Sekreter GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreterlik
5 Ceyda Tuğçe DÖNMEZ Daire Başkan Vekili STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Üye
6 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ Başkan ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Üye
7 Doç.Dr. Meerim İMAŞ KIZI Dekan Yardımcısı FEN FAKÜLTESİ Üye
8 Doç. Anarbek İBRAYEV Dekan Vekili GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Üye
9 Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA Öğretim Üyesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üye
10 Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ Üye
11 Doç.Dr. Yusuf YURDİGÜL Öğretim Üyesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Üye
12 Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV Dekan Yardımcısı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Üye
13 Prof.Dr. Metin BAYRAKTAR Öğretim Üyesi VETERİNER FAKÜLTESİ Üye
14 Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV Bölüm Başkan Vekili FEN FAKÜLTESİ Üye
15 Doç.Dr. Muratbek KOCOBEKOV Öğretim Üyesi EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
16 Prof.Dr. Kanat CANUZAKOV Müdür BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Üye
17 Doç.Dr. Barış ERDEM Anabilim Dalı Başkanı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üye
18 Doç.Dr. Taalaybek ABDİYEV Öğretim Üyesi EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
19 Doç.Dr. Tahir GÖNEN Bölüm Başkanı MESLEK YÜKSEKOKULU Üye
20Öğrenci Konseyi TemsilcisiÜye