KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ Dekan Vekili İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Başkan
2 Prof.Dr. Mustafa KÖYLÜ Dekan Vekili İLAHİYAT FAKÜLTESİ Üye
3 Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAYEV Dekan Yardımcısı EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
4 Doç.Dr. Bakıt BORKOYEV Dekan Yardımcısı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Üye
5 Doç.Dr. Tezcan ABASIZ Öğretim Üyesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Üye