KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR LİSTESİ


AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1 Prof.Dr. Mustafa KÖYLÜ Öğretim Üyesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ Üye
2 Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAYEV Dekan Yardımcısı EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üye
3 Doç.Dr. Bakıt BORKOYEV Dekan Yardımcısı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Üye
4 Doç.Dr. Barış ERDEM Anabilim Dalı Başkanı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Üye