Дипломдук иштердин тизмеси

2018-2019
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1 Гулжaн ТaлaйбековaБAЛЫКЧЫ ШAAРЫНДA МУНAЙЗAТ МЕНЕН КИРДЕГЕН ТОПУРAКТAРДЫ ФИТОРЕМЕДИAЦИЯЛООб.и.к., доцент Нурзaт Тотубaевa
2Гүлжан ЭсенжановаБAЛЫКЧЫ ШAAРЫНДA МУНAЙЗAТ МЕНЕН КИРДЕГЕН ТОПУРAКТAРДЫН МИКРО ЖАНА МАКРОЭЛЕМЕНТТИК КУРАМЫНЫН ӨЗГӨРҮҮСҮН АНАЛИЗДӨӨт.и.д., профессор Кaнaтбек Кожобаев
3Капарова КурманжанПОЛИМЕР КАРМАГАН МЕМБРАНАНЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ГАЛЛИЙДИН КОБАЛЬТ, НИКЕЛЬ ЖАНА ЦИНК СЫЯКТУУ МЕТАЛЛДАРДЫН ИОНДОРУНАН АЖЫРАТЫЛЫШЫт.и.д., профессор Осман Туткун
Тама-аш инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Арсен АСАНОВКУРГАТЫЛГАН МӨМӨ ЖЕМИШТЕРДИН ФИЗИКАЛЫК-ХИМИЯЛЫК ЖАНА КООПСУЗДУК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ИЗИЛДӨӨт.и.к. доцент Анарсейит ДЕЙДИЕВ
2ЖАНДОС БОЧОЛОЕВЖЫЛКЫ ЭТИНЕН ЖАСАЛГАН “ЧУЧУК” УЛУТТУК АЗЫГЫНЫН ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИН ЖАНА МИКРОБИОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК КѲРСѲТКҮЧТѲРҮН ИЗИЛДѲѲ Т.И.К. АЙДАЙКАН КАСЫМАКУНОВА
Химия инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Накылай Ырысбай кызыКүйүүчү отун элементтеринин өндүрүмдүүлүгү жана аны MATLAB программасында моделдөөт.и.к. Проф Селахаттин Гюлтекин
Биология бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Сымбат КАЧЫБЕКОВАМУРУНКУ УРАН ӨНДҮРҮЛГӨН МИҢ-КУШ АЙМАГЫНДАГЫ ЧАНАКТУУЛАРДЫН (FABACEAE) КЭЭ БИР ТҮРЛӨРҮНҮН БУЛГАНУУСУН БААЛООб.и.к, доц. Назгүл ИМАНБЕРДИЕВА
Өсүмдүктөрдү коргоо багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Максатай АвазоваКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ДАНЕКТҮҮ ДАРАКТАРДА ТАРАЛГАН БАКТЕРИЯЛЫК РАК КОЗГОГУЧУНУН (P. SYRINGAE PV. SYRINGAE) МОРФО-КУЛЬТУРАЛДЫК ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ б.и.к., Сайкал Бобушова КЫСКАЧА МАЗМУНУ
2Сезим ЖолдошбековаЭНТОМОПАТОГЕНДИК BACILLUS THURİNGİENSİS БАКТЕРИЯСЫНЫН БИОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЗЫЯНКЕЧТЕРГЕ КАРШЫ АКТИВДҮҮЛҮГҮб.и.д., проф. Тинатин Дөөлөткелдиева
3Абдыгапаров АбдыганыЧҮЙ ОБЛУСУНУН ПОМИДОР ӨНДҮРҮШТҮК АЙМАКТАРЫНДА ТОМАТ КҮБӨСҮНҮН (TUTA ABSOLUTA(MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) ПОПУЛЯЦИЯСЫН АНЫКТООб.и.к. Проф Хусеин Гөчмен
4Айжамал Кулманбетова“BEAUVERIA BASSIANA ЭНТОМОПАТОГЕНДИК КОЗУ КАРЫНДАРЫНЫН БИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ЗЫЯНКЕЧТЕРГЕ КАРШЫ КОЛДОНУУ” Айжамал Кулманбетоваб.и.к.проф. Тинатин Дөөлөткелдиева
5Айзат Байызбек кызыAG ЖАНА CU НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨРҮНҮН AНТИБАКТЕРИЯЛЫК КАСИЕТИН БАКТЕРИЯЛДЫК КҮЙҮК ИЛДЕТТИ КОЗГООЧУ ERWINIA AMYLOVORA ГА КАРШЫ ИЗИЛДӨӨб.и.к., Сайкал Бобушова

2017-2018
Компьютердик инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Болушбек уулу АкимКОНФЕРЕНЦИЯ ЖАНА ЖУРНАЛ МАЗМУНУН БАШКАРУУ, БАЛОО, ОҢДОО ЖАНА ПУБЛИКАЦИЯЛОО СИСТЕМАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮт. и .к., доц.м.а. Рита Исмаилова
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Рахат АбдыкадыроваМинералдык жер семирткичтеринин колдонулушу жана суу- топурак системасындагы натрий нитратынын концентрациялык таралышын экологиялык баалоот.и.д., профессор Зарлык Маймеков
2Жийде ТокпаеваКУМТӨР КЕНИНДЕГИ МАЙЛАНЫШКАН КАЛДЫКТАРДЫН ЖАТАГЫ ЖАНА АНЫН ИШИН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫК ЫКМАСЫН СУНУШТООб.и.к., доцент Нурзат Тотубаева
Химия инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гүлкайыр АсановаШЫРАЛЖЫНДЫН (ARTEMİSİA DRACONCULUS L – ПОЛЫНЬ ЭСТРАГОН) МАЙЫНАН ДИЗЕЛДИК ОТУНДАРГА КОШМО ЗАТ АЛУУх.и.к., доцент Күлүмкан Сартова
Математика бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Нуртилек ЖАМШИТОВ МАКСИМУМДУУ АЙЫРМА ТЕНДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫН ЧЫГАРУУДоцент. Док. Дагыстан ШИМШЕК
2Улан АШЫРБАЕВТӨРТҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ СЫЗЫКТУУ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ПСЕВДОПАРАБОЛАЛЫК ТЕӉДЕМЕНИН ОӉ ЖАГЫН АНЫКТОО МАСЕЛЕСИФ.-м. и. док., профессор Авыт АСАНОВ
3Зарипа ТашбаеваИЙРИ СЫЗЫК БОЮНЧА ОРТОНОРМАЛДУУ ПОЛИНОМДОРДУН КЫЙМЫЛЫФ.м. и. докт.,профессор Фахреддин Абдуллайев
Биология бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Улукбек АБДУРАСУЛОВЖЕР-ҮЙ АЛТЫН КЕН КОМБИНАТЫНЫН АЙМАГЫНДА ӨСҮҮЧҮ NEPETA PSEUDOKOKANİCA POJARK., THYMUS SERPYLLUM ЖАНА SCHMALHAUSENİA NİDULANS. ӨСҮМДҮКТӨРҮНДӨ ООР МЕТАЛЛДАРДЫН КАРМАЛЫШЫН АНЫКТОО б.и.д., профессор Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВА

2016-2017
Компьютердик инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Махабат КулмурзаеваКОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКАДА ЖАРЫКТАНДЫРУУНУ МОДЕЛДӨӨДоцент, ф. м. и .к Замиргүль Казакбаева
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Алия СолтонкуловаАКТИВДЕШТИРИЛГЕН ЧОПОНУН НЕГИЗИНДЕ ИШТЕТИЛГЕН СУУЛАРДЫ ТАЗАЛООЧУ АЗ КАЛДЫКТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК СХЕМАНЫ ИШТЕП ЧЫГУУт.и.д., профессор Зарлык Маймеков
2Эмрах ДОГДУКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ОРДУН ТОЛТУРУУЛУУЧУ КУН ЖАНА СУУ ЭНЕРГИЯ БУЛАКТАРЫНЫН ПОТЕНЦИАЛЫН ИЗИЛДӨӨт.и.д. профессор Канатбек КОЖОБАЕВ
3Айнура АсановаСУУНУН КАСИЕТТЕРИН ЖАНА ИОНДОРУН ИЗИЛДӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ ЫСЫК-КӨЛДҮН АБАЛЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛООт.и.д., профессор Канатбек Кожобаев
Тама-аш инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Кундуз КАДЫРОВАКЫРГЫЗСТАНДЫН ТООЛУУ ЖАНА ӨРӨӨНДҮҮ АЙМАКТАРЫНАН АЛЫНГАН БАЛ ТҮРЛӨРҮНҮН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫН ЖАНА ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТИН АНЫКТООДоц. м.а., Жамиля СМАНАЛИЕВА
2Еже Семержиоглу“Ун өндүрүү технологиялык тизиминин кээ бир микробиологиялык коркунучтарын изилдөө”к.т.н.Айдайкан Касымакунова

2015-2016
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Болот ЖунусовКЕН ИШТЕТҮҮДӨГҮ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МЫЙЗАМДАРЫН ТАЛДОО ЖАНА СУНУШТАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУт.и.д., профессор Канатбек Кожобаев
2Гулгакы Апсамотова КУМУРСКА КИСЛОТАСЫ – КУМУРСКА АЛЬДЕГИДИ – КЫЧКЫЛТЕК – СУУ СИСТЕМАСЫН ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ ЖАНА АНЫН ЧӨЙРӨДӨГҮ ТААСИРИН ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛООт.и.д., профессор З. Маймеков
3Суусар Жекин кызыНАРЫН ШААРЫНЫН ИЧМЕ СУУЛАРЫН ИЗИЛДӨӨ ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛООт.и.д., профессор Канатбек Кожобаев

2014-2015
Компьютердик инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Эрнист БекбоевКыргыз текст корпустарынын негизинде гипертексттик көрсөткүч сөздүгүн түзүү (журналдык жанр тексти) Доц.док.Бакыт Шаршенбаев
2Адилет ИбрагимовКыргыз текст корпустарынын негизинде гипертексттик-көрсөткүч сөздүгүн түзүү(романдык жанр тексти Доц.док.Бакыт Шаршенбаев
3Мээрим Уйчубек кызы«Манас» эпосунун тексттик корпустарынын негизинде гипертексттүү сөздүктү түзүүДоц.док.Бакыт Шаршенбаев
4Гөксу Зекие ӨзенРеализация и проведение анализа программного каркаса Apache Hadoop в облако Доц.док.Райымбек Султанов
5Улан БаялиевМарков моделин колдонуу аркылуу роботтордун орун табуу алгоритмасы Проф.док.Улан Бримкулов
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Тинатин Талас кызыМАНАС АЭРОПОРТУНУН КОҢШУ АЙЫЛДАРГА ТИЙГИЗГЕН ТЕХНОГЕНДИК ТААСИРЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛООДок.Нурзат Тотубаева
2Бегаим АлиповаЧу суусунун химиялык курамын экологиялык баалоо Проф.док.Канатбек Кожобаев
3Жылдызкан БейшекееваЙРЫМ СЫР – БОЁК МАТЕРИАЛДАРЫН МОДИФИЦИРЛӨӨ ЖАНА АЛАРДЫН ЧӨЙРӨДӨГҮ ТААСИРЛЕРИН ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛООТ.и.д., профессор Зарлык МАЙМЕКОВ
Математика бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Мелисбек ГаппаровФРЕДГОЛЬМ – СТИЛЬТЬЕСТИН II ТҮРДӨГҮ СЫЗЫКТУУ ИНТЕГРАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРИН ЖАЛПЫЛАНГАН ЭЙЛЕРДИН МЕТОДУ МЕНЕН ЖАКЫНДАШТЫРЫП ЧЫГАРУУПроф.док.Авыт Асанов
2Бурак ОгулАЙЫРМА ТЕНДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫНЫН ЧЫГАРЫЛЫШЫШТАРЫ ТУУРАЛУУ ИШ Доц.док.Дагыстан Шимшек
3Акмөөр КожошоваКоэффициенттери єзгєрмєлїї болгон тєртїнчї тартиптеги сызыктуу дифференциалдык теўдемелердин жалпы формуласы Ф-м.и.д.Асан Өмүралиев
4Эльвира Алыбек кызыПарабола тибиндеги теўдемелер менен баяндалган оптималдуу маселелердин асимтотикасы Ф-м.и.д.Асан Өмүралиев
5Гульнар СулеймановаМаалыматты сунуштоо жана гистограмма түзүүнүн бирдиктүү методу жөнүндө Ф-м.и.д.Асан Өмүралиев
6Калима МолдокуловаЭкинчи тартиптеги сызыктуу дифференциалдык теўдемеси їчїн кыймылдуу четтик маселе Доц.док.Элман Хазар

2013-2014
Математика бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Элла АбылаеваСТАНЦИОНАРДЫК ФАЗАЛУУ ПАРАБОЛАЛЫК МАСЕЛЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШЫНЫН АСИМПТОТИКАСЫФ-м.и.д.Асан Өмүралиев

2012-2013
Компьютердик инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Ахмет Хилми АйдынАjax технологиясын электрондук китептерди түзүүдө колдонуу мүмкүнчүлүктөрү Доцент Райымбек Султанов
2Чынара БайжановаВеб технологияларына негизделген мектеп маалымат системаларын изилдөөД.т.н. Профессор У.Бримкулов
3Жумагуль Нуракун КызыИлимий контент башкаруу, балоо жана публикациялоо системасын өнүктүрүүPh.D ., доцент Мехмет Текерек
4Камил Айкуталп Гүндүз Документацияны башкаруу системасын өнүктүрүү жана университет документацияны башкаруу колдонмолоруна адаптациясык.ф-м.н., доцент Райымбек Султанов
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Акылбек Исраилов Активдүү илден суюк биологиялык отун алуу мүмкүнчүлүгүн баалооб.и.к., Н.Э.Тотубаева
2Мирлан Молдобаев Абадагы техногендик газдардын көлөмдүк өлчөмдөрүнүн басым жана температурадан көз каранды өзгөрүүсүн экологиялык баалоо (кичи жана орто кубаттуулуктагы мештердин мисалында)т.и.д., профессор З. Маймеков
Тама-аш инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Руслан Aдил Акай ТегинНарын областында жасалган кымыздардын кээ бир химиялык жана микробиологиялык ѳзгѳчѳлүктѳрүн Профессор Зафер Гонулалан
Химия инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Нетиже КүчүкКүкүрт диоксити менен каныккан сууларда флаш кальцинирленген колеманиттин эригичтигинин оптимумуна Тагучи методунун колдонулушуPh.D ., профессор Али Осман Солак
2Айнур Кыдыралиева Электрофарфордун курамын оптимизациялоо жана касиеттерин изилдөөт.и.к., доцент Бакыт Боркоев

2011-2012
Компьютердик инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Кылычбек ТУРДАКУНОВКЫРГЫЗ ТЕКСТЕРИНДЕГИ КИРИЛ БЕЛГИЛЕРИНИН КЕЗДЕШҮҮ ЖЫШТЫГЫН ИЗИЛДӨӨ ЖАНА АНЫН ЖЫЙЫНТЫГЫН ПРАКТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮДӨ КОЛДОНУУ Проф. Др. Улан БРИМКУЛОВ
2Атие Окур Ачык коддуу программалык камсыздоолор жана аны жуумлада колдонуу долбооруДоц. Бакыт Шаршембаев
Химия инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Роза Ырыскельдиева Төмөнкү температурада күйгүзүлгөн фарфордун электрдик касиеттерин аныктооДоц. Бакыт Боркоев
Математика бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Мухаммедмусо Абдужаббаров Стильтестин интегралын жакындаштырып эсептөө методуф-м.и.д., профессор А. Асанов
2Седат Янык Импульс функциясынын лаплас ыкмасына өзгөртүлүшү жана мисалдaрыф-м.и.д., профессор Р
3Сефа Утоглу Гипергеометриялык катар жана мисалдарыф-м.и.д., профессор Р. Рафатов

2010-2011
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Перизат Жаманкулова Нарын областынын жер астындагы сууларынын корголуу даражасын баалоот.и.д., профессор Канатбек Кожобаев
Тама-аш инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айбек БөдөшовТегерек формадагы кекс азыгын бышыруудагы жүрүүчү жылуулук жана масса алмашуу процесстердин математикалык моделин иштеп чыгуут.и.д., профессор Жошкан Ылыжалы
2Айчүрөк МАЖИТОВАКЫРГЫЗСТАНДА ӨСҮҮЧҮ КЭЭ БИР ЖЕМИШТЕРДИН АНТОЦИАНДАРЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ жана КОПИГМЕНТАЦИЯ МЕТОДУ АРКЫЛУУ ТЕРМОСТАБИЛДҮҮЛҮГҮНҮН ЖОГОРУЛАТЫЛЫШЫт.и.к. Айдайкан КАСЫМАКУНОВА
Математика бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Иса Муслу Минималдык энергия менен интегро-дифференциалдык системаларды башкаруу методуф-м.и.д., профессор Р. Рафатов
2Рухидин АсановЧектелбеген областтагы Фредгольмдун түрдөгү интегралдык теңдемесинин чыгарылышынын жалгыздыгыф-м.и.д., профессор А. Асанов

2009-2010
Компьютердик инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Азиз Муллабаев Бишкек шаарынын магистралдык унаа жолдорундагы ызы-чуунун деңгээлин аныктоо, таасирин баалоо жана экологиялык таралуу картасын түзүү т.и.д., профессор М. Халук Челик
2Тилек Майтыков Squ ı d прокси сервер негизинде веб трафикти онлайн мониторинги жана эсеп системиф.и.к. Б. Шаршенбаев
3Айжаркын Саит Кызы Моделдөө методу жардамы менен тармактын оптимизациясыф-м.и.к, доцент Р. Султанов
4М. Селим ЭлмалыКомпьютердин архитектурасын үйрөтүү үчүн жөнөкөй 8-биттик процессордун эмуляциясы жөнөндө бир иш ф-м.и.к., доцент Р. Султанов
5Бахориддин Душабаев Тїркчєдєн Кыргызчага текст которуу проограммасыф-м.и.к., доцент Р. Султанов
6Кадыр Момуналиев Маалыматтар технологиялары (Информатика) терминдеринин кыргызча электрондук энциклопедиясыт.и.д., профессор У. Бримкулов
Экологиялык инженерия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гульзат КеримбаеваКөмүртек кычкылынын айлана чөйрөгө тийгизген зыяндуулук таасирин экологиялык-экономикалык баалоо (Бишкек тамекиси фабрикасынын мисалында)т.и.д., профессор З. Маймеков
2Жанарбек Изаков Чүй ойдуңунун чыгыш жагындагы кыртыш сууларынын корголуу даражасын аныктоо жана экологиялык баалоот.и.д., профессор З. Маймеков
3Кубат Кемелов Түтүн газдарындагы күкүрттүн кош кычкылынын чөйрөдөгү таралуусун экологиялык баалоо жана зыяндуулук таасирин эсептөөт.и.д., профессор З. Маймеков
Тама-аш инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жаныл Искакова Кыргызстанда «Бозо» улуттук суусундугун өндүрүүдө ачытуу процессин изилдөөт.и.к., доцент А. Дейдиев
2Жылдызай Өзбекова Флуоресцентик спектроскопия ыкмасын колдонуп уй жана топоз эттерин салыштырмалуу изилдөөт.и.д., профессор А. Кулмырзаев
Химия инженериясы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Шерафеттин КуччукоглуВолластониттүү керамиканын структурасы, касиеттери жана алынышыт.и.к., доцент Б. Боркоев
Математика бөлүмү
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Насыйкат АрзыбаеваВольтеранын III.түрдөгү сызыктуу интеграл теңдемеси II.түргө келтирип чыгаруу ф-м.и.д., профессор А. Асанов
2Мурат СезерСтильтестин интегралын Симпсон методу менен жакындаштырып эсептєєф-м.и.д., профессор А. Асанов
3Али ЧалышСтильтестин интегралын трапеция методу менен жакындаштырып эсептєф-м.и.д., профессор А. Асанов