Студенттердин диссертацияларынын аталыштары

Toplam sonuç: 51.
Аты, ФамилиясыДиссертациянын аталышыAbdПрограммасы
 
1Айзат Байызбек кызыAG ЖАНА CU НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨРҮНҮН АНТИБАКТЕРИЯЛЫК КАСИЕТИН БАКТЕРИЯЛЫК КҮЙҮК ИЛДЕТТИ КОЗГООЧУ ERWINIA AMYLOVORA ГА КАРШЫ ИЗИЛДӨӨӨсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
2Жаркын Талантбек КызыТыгыз толтурулган реакторлордогу басымдын түшүшүн математикалык моделдөө жана MATLAB менен симуляциясы Химия инженериясы багытыМагистратура
3Атыркүл КурманбековаЖүрөк-кан тамырлар системасынын оорулары менен жабыркаган адамдардын гемостаз системасын аныктоо Биология бөлүмүМагистратура
4Айжамал КулманбетоваBEAUVERIA BASSIANA ЭНТОМОПАТОГЕНДИК КОЗУ КАРЫНДАРЫНЫН БИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ЗЫЯНКЕЧТЕРГЕ КАРШЫ КОЛДОНУУӨсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
5Сезим ЖолдошбековаЭНТОМОПАТОГЕНДИК BACILLIS THURINGIENSIS БАКТЕРИЯСЫНЫН БИОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЗЫЯНКЕЧТЕРГЕ КАРШЫ АКТИВДҮҮЛҮГҮӨсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
6Максатай АвазоваКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ДАНЕКТҮҮ ДАРАКТАРДА ТАРАЛГАН БАКТЕРИЯЛЫК РАК КОЗГОГУЧУНУН (PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE) МОРФО-КУЛЬТУРАЛДЫК ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮӨсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
7Бекзат АсанбековБИШКЕК ШААРЫНЫН ЖАШЫЛ АЙМАКТАРЫНДА КЕЗДЕШКЕН КЕНЕЛЕРДИН ТҮРЛӨРҮН АНЫКТОО Өсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
8Батма ЖусуповаЦЕМЕНТТИК БУЛГАНУУНУН ЖҮГӨРҮ (ZEA MAYS) ӨСҮМДҮГҮНӨ ТААСИРИБиология бөлүмүМагистратура
9Нурзалат Алимжан уулуКООМДУК ТРАНСПОРТТО ТӨЛӨМДӨРДҮ АВТОМАТТАШТЫРУУ ЖАНА ТУТУМ БЕРИЛИШТЕРИН ТРАНСПОРТТУН ЖҮРҮҮСҮН ОПТИМИЗАЦИЯЛООДО КОЛДОНУУ Компьютердик инженерия багытыМагистратура
10Толгонай ТуратоваЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН КЫРТЫШ СУУЛАРЫНЫН КОРГОЛУУ, ДАРАЖАСЫН БААЛООЭкологиялык инженерия багытыМагистратура
11Нурзат СайпидиноваАЛГЕБРАЛЫК КӨПТҮКТӨРДҮН КОМПЛЕКСТИК ТЕГИЗДИКТИН АР ТҮРДҮҮ АЙМАКТАРЫНДАГЫ ӨЗГӨРҮШТӨРҮМатематика бөлүмүМагистратура
12Жандос БочолоевЖЫЛКЫ ЭТИНЕН ЖАСАЛГАН «ЧУЧУК» УЛУТТУК АЗЫГЫНЫН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИН ЖАНА МИКРОБИОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ИЗИЛДӨӨТама-аш инженериясы багытыМагистратура
13Накылай Ырысбай кызыКҮЙҮҮЧҮ ОТУН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ӨНДҮРҮМДҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫ MATLAB ПРОГРАММАСЫНДА МОДЕЛДӨӨХимия инженериясы багытыМагистратура
14Курманжан КапароваПОЛИМЕР КАРМАГАН МЕМБРАНАНЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ГАЛЛИЙДИН КОБАЛЬТ, НИКЕЛЬ ЖАНА ЦИНК СЫЯКТУУ МЕТАЛЛДАРДЫН ИОНДОРУНАН АЖЫРАТЫЛЫШЫХимия инженериясы багытыМагистратура
15Сымбат КачыбековаМУРУНКУ УРАН ӨНДҮРҮЛГӨН МИН-КУШ АЙМАГЫНДАГЫ ЧАНАКТУУЛАРДЫН (FABACEAE) КЭЭ БИР ТҮРЛӨРҮНҮН БУЛГАНУУСУН БААЛООБиология бөлүмүМагистратура
16Айсулуу Койчубек кызыКЫРГЫЗСТАНДА ӨСТҮРҮЛҮҮЧҮ АРПА СОРТТОРУНУН ҮРӨНДӨРҮНӨ ПЕСТИЦИДДЕРДИН ЦИТОГЕНЕТИКАЛЫК ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨБиология бөлүмүМагистратура
17Дилбара БактыбековаКЫРГЫЗСТАНДА ЭГИЛҮҮЧҮ ЖУМШАК БУУДАЙДЫН (TRITICUM AESTIVUM L.) СОРТТОРУНУН ГЕНЕТИКАЛЫК АР ТҮРДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ФИЛОГЕНЕТИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫН БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫК МЕТОДДОРДУН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨБиология бөлүмүМагистратура
18Айзада АбакироваКЫРГЫЗСТАНДА ЭГИЛҮҮЧҮ АРПАНЫН (HORDEUM VULGARE L.) СОРТТОРУНУН ГЕНЕТИКАЛЫК АР ТҮРДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ФИЛОГЕНЕТИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫН БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫК МЕТОДДОРДУН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨБиология бөлүмүМагистратура
19Айшоола Турусбек кызыТОО ТЕКЕНИН (CAPRA) ИЧКИ ОРГАНДАРЫН МИКРОМОРФОЛОГИЯЛЫК БААЛООБиология бөлүмүМагистратура
20Абдыганы АбдыкапаровЧҮЙ ОБЛУСУНУН ПОМИДОР ӨНДҮРҮШТҮК АЙМАКТАРЫНДА ТОМАТ КҮБӨСҮНҮН (TUTA ABSOLUTA (MEYRİCK) (LEPİDOPTERA: GELECHİİDAE) ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫН ДИНАМИКАСЫН АНЫКТООӨсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
21Гүлжан ТаалайбековаБАЛЫКЧЫ ШААРЫНДА МУНАЙ ЗАТ МЕНЕН КИРДЕГЕН ТОПУРАКТАРДЫ ФИТОРЕМЕДИАЦИЯЛООЭкологиялык инженерия багытыМагистратура
22Гүлжан ЭсенжановаБАЛЫКЧЫ ШААРЫНДА МУНАЙ ЗАТ МЕНЕН КИРДЕГЕН ТОПУРАКТАРДЫН МИКРО ЖАНА МАКРОЭЛЕМЕНТТИК КУРАМЫНЫН ӨЗГӨРҮҮСҮН АНАЛИЗДӨӨЭкологиялык инженерия багытыМагистратура
23Гүзел УметоваAG/CU НАНОКОМПОЗИТТЕРИН СИНТЕЗДӨӨ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨХимия инженериясы багытыМагистратура
24Асель Бекболот кызыАММИАК СИНТЕЗДӨӨ РЕАКТОРЛОРУНДА БАСЫМ ТҮШҮҮСҮНҮН MATLAB ПРОГРАММАСЫНДА СИМУЛЯЦИЯСЫХимия инженериясы багытыМагистратура
25Касым БарыктабасовБИЛИМГЕ ТАЯНЫП ЧЕЧИМ ЧЫГАРУУ МАКСАТЫНДА АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН ТЕСТИРЛӨӨДӨ СУРООЛОРДУ КОКУСУНАН ТАНДАП АЛУУ БОЮНЧА ОКУУЧУЛАРДЫН ПИКИРИН ИЗИЛДӨӨКомпьютердик инженерия багытыДокторантура
26Тилек МайтыковУЮК РОБОТОТЕХНИКАДА N-ЖОЛДОРДОН Эӊ ТУУРАСЫН ТАНДОО ПРОБЛЕМАСЫ: ЖАҢЫ ЫКМА ИШТЕТИП ЧЫГУУ Компьютердик инженерия багытыДокторантура
27Гөксү Зекие ӨзенУЙКУНУН БУЗУЛУУСУНУН АНЫКТОО ҮЧҮН ЭЭГ СИГНАЛДАРДЫН ТЕРЕҢ ҮЙРӨНҮҮ МЕТОДУ МЕНЕН ЖАСАЛГАН ЖАҢЫ БИР ЫКМАКомпьютердик инженерия багытыДокторантура
28Бурак ОгулРАЦИОНАЛДУУ ЖАНА МАКСИМУМДУУ АЙЫРМА ТЕӊДЕМЕЛЕРИНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫМатематика бөлүмүДокторантура
29Элла АбылаеваКӨП ЧЕКИТТҮҮ СТАЦИОНАР ФАЗАЛУУ ПАРАБОЛАЛЫК МАСЕЛЕСИНИН ЧЫГАРЫЛЫШЫНЫН АСИМПТОТИКАСЫМатематика бөлүмүДокторантура
30Талант ЖандралиевЖАШ ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮНҮН ЭСКЕ АЛУУСУ МЕНЕН АДАМ ТААНУУ АЛГОРИТМИН ИШТЕП ЧЫГУУКомпьютердик инженерия багытыДокторантура
31Жумагүл Нуракун кызыКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ИЛИМИЙ ЖУРНАЛДАРЫНА БАШКАРУУ ТҮЗҮМҮН КИРГИЗҮҮ ЖАНА ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУКомпьютердик инженерия багытыДокторантура
32Айжаркын Саит кызыЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮДӨ КОМПЬЮТЕР ТАРМАГЫНЫН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮНҮН РОЛУКомпьютердик инженерия багытыДокторантура
33Медербек БактыбековКОМПЬТЕР КӨЗҮ ТЕГИЗДИКТЕ ГЕОИЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАРДЫ ТААНУУНУ ИЗИЛДӨӨ Компьютердик инженерия багытыМагистратура
34Шерказы КөкүмбаевМАШИНАНЫ ҮЙРӨТҮҮ БОЮНЧА ТЕГИЗДИКТЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАРДЫ ТААНУУНУ ИЗИЛДӨӨ Компьютердик инженерия багытыМагистратура
35Айдана АскароваКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУЛАРДЫН КОЗУ КАРЫНДЫК ИЛДЕТТЕРИНЕ МүНӨЗДӨМӨ Өсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
36Наргиза Малайбек кызыКВАЗИ СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИОНАЛДЫК ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ ПАРАБОЛАЛЫК ТЕҢДЕМЕНИН ЖАЛПЫЛАНГАН ЧЫГАРАЫЛЫШТАРЫ ЖАНА КАСИЕТТЕРИ Математика бөлүмүМагистратура
37Анара ТайлаковаБЕРГМАНДЫН САЛМАК МЕЙКИНДИКТЕРИНДЕГИ КӨП МҮЧӨЛӨРҮНҮН ЖҮРҮШ-ТУРУШУ Математика бөлүмүМагистратура
38Азем ШайымбековаБИР ТЕКТҮҮ ЭМЕС ЛЕЖАНДРДЫН ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН ЧЕТТЕРИ БЕКИТИЛГЕН ЧЕКТИК МАСЕЛЕ Математика бөлүмүМагистратура
39Бегимай Алмазбек кызыБИР ТЕКТҮҮ ЭМЕС БЕССЕЛДИН ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН ЧЕТТЕРИ БЕКИТИЛГЕН ЧЕКТИК МАСЕЛЕ Математика бөлүмүМагистратура
40Асель МаматжановаЭЛИКТИН ИЧКИ ОРГАНДАРЫН МИКРОМОРФОЛОГИЯЛЫК БААЛОО (CARPEOLUS) Биология бөлүмүМагистратура
41Айсулуу КачыбековаИШКЕКЕ ШААРЫНЫН АНТРОПОГЕНДИК БУЛГАНУУ ШАРТЫНДА ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУЛАРДЫН КАРИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ Биология бөлүмүМагистратура
42Санжар ШаршенбековКЭЭ БИР МАКРОМИЦЕТТЕРДИН ТҮРЛӨРҮНҮН ООР МЕТАЛДАРДЫ АККУМУЛЯЦИЯЛОО ДАРАЖАСЫ Биология бөлүмүМагистратура
43Арсен АсановКУРГАТЫЛГАН МӨМӨ ЖЕМИШТЕРДИН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК ЖАНА КООПСУЗДУК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ИЗИЛДӨӨ Тама-аш инженериясы багытыМагистратура
44Бегай Жүрсүнбек кызыКЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАҢГАК -МӨМӨ ТОКОЙЛОРУНАН ЖЫЙНАЛГАН ЖАҢГАКТАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ХИМИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ИЗИЛДӨӨ Тама-аш инженериясы багытыМагистратура
45Бактыбек СатыбековНанобөлүкчөлөрдү колдонуу менен сурегидрофобдуу каптоолорду алуу Химия инженериясы багытыМагистратура
46Айсулуу Мусратбек КызыПияз сымал көмүртек наноструктураларын (ПКН) синтездөө жана алардын касиеттери Химия инженериясы багытыМагистратура
47Айгерим Аманбек КызыBeauveria bassiana табигый изоляттарынын негизинде био- препараттын үлгүлөрүн алуу жана аларды зыянкечтерге каршы сыноодон өткөрүү Өсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
48Сандра Тынчтыкбек КызыStreptomyces штаммдарынын метаболиттерин өcүмдүк патогендерине каршы сыноодон өткөрүү Өсүмдүктөрдү коргоо багытыМагистратура
49Бегайым Баялы КызыКөмүртектин кош кычкылы -кальцийдин кычкылы-суу системасын моделдөө жана газ фазасынын таасирин чөйрөдө азайтуу Экологиялык инженерия багытыМагистратура
50Жаркынай ЖумабековаArum Korolkowii өсүмдүгүнүн деӊиз чочкосунун (Cavia Porcellus) репродуктивдик кызматына тийгизген таасири Биология бөлүмүМагистратура
51Селим ЭлмалыЖашоо күндөлүгүн каттоо үчүн зымсыз сенсордук тармактын негизги компоненти болгон бирлешкен сенсордук түйүндүн прототибин иштеп чыгуу Компьютердик инженерия багытыДокторантура