Kayıtlı Öğrencilerin Tez Konuları

Toplam sonuç: 51.
#Adı SoyadıTez KonusuAbdProgramı
 
1Ayzat BAYIZBEK KIZIAG VE CU NANO PARTIKÜLLERININ BAKTERIEL ATEŞ YANIKLIĞI ERWINIA AMYLOVORA'YA KARŞI ANTIBAKTERIEL ÖZELLIKLERININ İNCELENMESIBitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
2Carkın TALANTBEK KIZIDolgulu-Yatak Reaktörlerdeki Basınç Düşmesinin Matematiksel Modellenmesi ve MATLAB ile Simülasyonu Кimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
3Atırkül KURMANBEKOVAKalp-Damar Hastalarının Hemostasis Sisteminin İncelenmesiBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
4Aycamal KULMANBETOVAENTOMOPATOJENIK BEAUVERIA BASSIANA MANTARLARIN BIYOLOJIK ÖZELLIKLERI VE ZARARLILARA KARŞI ETKINLIĞIBitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
5Sezim COLDOŞBEKOVAENTOMOPATOJENIK BACILLIS THURINGIENSIS BAKTERISININ BIYOLOJISI VE ZARARLILARA KARŞI ETKINLIĞIBitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
6Maksatay AVAZOVAKIRGIZISTAN'DA SERT ÇEKIRDEKLI MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERIYEL KANSER HASTALIĞI PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE'NIN MORFO-KÜLTÜREL VE MOLEKÜLER ÖZELLIKLERIBitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
7Bekzat ASANBEKOVBIŞKEK ŞEHRİ YEŞIL ALANLARINDA BULUNAN AKAR TÜRLERININ BELIRLENMESI Bitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
8Batma CUSUPOVAÇİMENTO TOZ KİRLİLİĞİNİN ZEA MAYS BİTKİ ÜZERİNE ETKİLERİBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
9Nurzalat ALİMCAN UULUTOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ÖDEME OTOMASYONU VE SİSTEM VERİLERİNİN TOPLU TAŞIMA YOLLARININ OPTİMİZASYONDA KULLANILMASIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
10Tolgonay TURATOVAÇÜY VADİSİNİN YERALTI SULARININ KORUNMA DERECESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÇevre Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
11Nurzat SAYPİDİNOVACEBİRSEL POLİNOMLARIN KOMPLEKS DÜZLEMİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE DAVRANIŞLARIMatematik Anabilim DalıYüksek Lisans
12Candos BOÇOLOYEVAT ETİNDEN YAPILAN ‘ÇUÇUK’ ULUSAL GIDA ÜRÜNÜNÜN FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN VE MİKROBİYOLOJİK TEHLİKELERİNİN ARAŞTIRILMASIGıda Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
13Nakılay IRISBAY KIZIYAKIT HÜCRESININ PERFORMANSI VE MATLAB ILE SIMÜLASYONUКimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
14Kurmancan KAPAROVAGALYUMUN POLIMER İÇERIKLI MEMBRANLARI KULLANILARAK KOBALT, NIKEL VE ÇINKO İYONLARINDAN AYRILMASI Кimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
15Sımbat KAÇIBEKOVAESKİ MİN-KUŞ URANYUM ÜRETİM BÖLGESİNDEKİ BAZI FABACЕAE TÜRLERİNİN ÜZERİNDEKİ KİRLİLİK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Biyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
16Aysuluu KOYÇUBEK KIZIKIRGIZİSTAN’DA YETİŞTİRİLEN ARPA ÇEŞİTLERİNİN TOHUMLARINDA PESTİSİTLERİN SEBEP OLDUĞU SİTOGENETİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
17Dilbara BAKTIBEKOVAKIRGIZİSTAN’DA YAYGIN OLARAK EKİMİ YAPILAN EKMEKLİK BUĞDAY (TRITICUM AESTIVUM L.) VARYETELERİNDE GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE FİLOGENETİK İLİŞKİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASIBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
18Ayzada ABAKIROVAKIRGIZİSTAN’DA YAYGIN OLARAK EKİMİ YAPILAN ARPA (HORDEUM VULGARE L.) VARYETELERİNDE GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE FİLOGENETİK İLİŞKİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASIBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
19Ayşoola TURUSBEK KIZIDAĞ KEÇİSİNİN (CAPRA) İÇ ORGANLARININ MİKROMORFOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
20Abdıganı ABDIKAPAROVDOMATES GÜVESININ [TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)] ÇÜY BÖLGESI DOMATES YETIŞTIRME ALANLARINDA POPÜLASYON DINAMIĞININ BELIRLENMESIBitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
21Gülcan TALAYBEKOVABALIKÇI ŞEHRİNİN PETROLLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARININ FİTOREMEDİASYONUÇevre Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
22Gülcan ESENCANOVABALIKÇI ŞEHRİNİN PETROLLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN MAKRO VE MİKRO BESİN KOMPOZİSYONUNDAKİ DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİÇevre Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
23Güzel UMETOVAAG/CU NANOKOMPOSİTLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİКimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
24Asel Bekbolot KızıAMONYAK SENTEZİNDE BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN MATLAB PROGRAMIYLA SİMÜLASYONUКimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
25Kasım BARIKTABASOVBİLGİYE DAYALI KARAR VERME SÜRECİNDE, ELEKTRONİK SINAVLARDA RASTGELE SORU SEÇİMİ YAPILMASINA ÖĞRENCİLERİN ALGILARI VE TEPKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora
26Tilek MAYTIKOVROBOT SÜRÜLERİNDE N-SEÇENEKTEN EN UYGUNU BULMA: YENİ BİR YAKLAŞIM Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora
27Göksü Zekiye ÖZENUYKU HASTALIKLARININ TESPİTİ İÇİN EEG SİNYALLERİNİN DERİN ÖĞRENME İLE İŞLENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIMBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora
28Burak ÖĞULRASYONEL VE MAKSİMUMLU FARK DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ Matematik Anabilim DalıDoktora
29Ella ABILAYEVAÇOK NOKTALI STASYONER FAZLI PARABOL PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNÜN ASİMPTOTİĞİMatematik Anabilim DalıDoktora
30Talant CANDRALİYEVİNSANLARIN YAŞ DEĞİŞİMLERİNİ DİKKATE ALARAK YÜZ TANIMA ALGORİTMASIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora
31Cumagül NURAKUN KIZIKIRGIZ CUMHURİYETİ BİLİMSEL DERGİLERİ İÇİN DERGI YÖNETIM BILGI SISTEMININ GELIŞTIRILMESIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora
32Aycarkın SAİT KIZIYÜKSEK ÖĞRETIM KURUMLARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA BILGISAYAR AĞI VERIMLILIĞININ ROLÜBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora
33Mederbek BAKTIBEKOVBİLGİSAYAR GÖRÜŞÜ İLE DÜZLEM ÜZERİNDEKİ GEOMETRİK ŞEKİLLERİN TANINMASININ ARAŞTIRILMASIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
34Şerkazı KÖKÜMBAYEVMAKİNE ÖĞRENMEDE DÜZLEM ÜZERİNDEKİ GEOMETRİK ŞEKİLLERİN TANINMASININ ARAŞTIRILMASI Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
35Aydana ASKAROVAKIRGIZİSTANDA İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLARDA GÖRÜLEN FUNGAL HASTALIKLARININ KARAKTERİSTİKLERİBitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
36Nargiza MALAIBEK KIZIİKİNCİ MERTEBEDEN KUAZİ-LİNEER FONKSİONEL PARABOLİK DENKLEMLERİN GENELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLERİ VE ÖZELLİKLERİ Matematik Anabilim DalıYüksek Lisans
37Anara TAYLAKOVAAĞIRLIKLI BERGMAN UZAYLARINDA POLYNOMLARIN DAVRANUIŞLARI Matematik Anabilim DalıYüksek Lisans
38Azem ŞAYIMBEKOVAHOMOJEN OLMAYAN LEGENDRA DENKLEMİ İÇİN SABİT UÇLU SINIR DEĞER PROBLEMİ Matematik Anabilim DalıYüksek Lisans
39Begimay ALMAZBEK KIZIHOMOJEN OLMAYAN BESSEL DENKLEMİ İÇİN SABİT UÇLU SINIR DEĞER PROBLEMİ Matematik Anabilim DalıYüksek Lisans
40Asel MAMATCANOVA GEYİĞİN İÇ ORGANLARININ MİKROMORFOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (CARPEOLUS) Biyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
41Aysuluu KAÇIBEKOVABİŞKEK ŞEHRİNİN ANTROPOJENİK KİRLİLİĞİ KOŞULLARINDA İĞNE YAPRAKLARININ KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİBiyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
42Sancar ŞARŞENBEKOVBAZI MAKROMYCETS TÜRLERİNDE AGIR METALLERİN BİRİKME DERECESİ Biyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
43Arsen ASANOVKURUTULMUŞ MEYVELERİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN VE GÜVENLİK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ Gıda Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
44Begay CÜRSÜNBEK KIZIKIRGIZİSTANIN CEVİZ MEYVE ORMANLARINDA YETİŞEN CEVİZLEİRİN FİZİKSEK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Gıda Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
45Baktıbek SatıbekovNanopartiküller Kullanarak Süperhidrofobik Kaplamaların Elde Edilmesi Кimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
46Aysuluu Musratbek KızıSoğan Şekilli Karbon Nanoyapılarının Sentezi ve Özellikleri Кimya Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
47Aygerim Amanbek KızıBeauveria bassiana'nın Doğal İzolatlarına Dayalı Biyolojik Ürün Numunesi Alınması ve Zararlılara Karşı Test Edilmesi Bitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
48Sandra Tınçtıkbek KızıStreptomyces Suşlarının Metabolitlerinin Bitki Patojenlerine Karşı Test Edilmesi Bitki Koruma Anabilim DalıYüksek Lisans
49Begayım Bayalı KızıKarbon Dioksit-Kalsiyum Oksit Su Sisteminin Modellenmesi ve Gaz Fazının Çevreye Etkisini Azaltmak Çevre Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
50Carkınay CumabekovaArum Korolkowii Bitkisinin Kobayın (Cavia Porcellus) Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi Biyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
51Selim ElmalıYaşam Günlüğü Kaydı İçin Kablosuz Duyaç Ağlarının Ana Bileşeni Olan Bir Tümleşik Duyaç Düğüm Noktası Prototipinin Geliştirilmesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıDoktora