Kayıtlı Öğrencilerin Tez Konuları

Toplam sonuç: 101.
#Adı SoyadıTez KonusuAbdProgramı
 
1Venera NARİNOVAKIRGIZISTAN’IN ULUSLARARASI İMAJ ÇALIŞMALARI VE SOSYAL MEDYADA TEMSİLİ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
2Funda KIVILCIMAyım Aytbaeva'nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve EserleriTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
3Aysuluu TALİPBEK KIZIKIRGIZ TARIHININ ETNOGRAFIK KAYNAĞI OLARAK 'TÜRKESTANSKIY SBORNIK'TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
4Yasin ALTINOKL. P. PATAPOV'UN TÜRK TARIHIN ARAŞTIRMALARINDAKI YERITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
5Yağmur KISATÜRKIYE VE KIRGIZISTAN'DA BAHAR BAYRAMI KUTLAMALARI (XIX-XXI. Y.Y.)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
6Altınay ŞAMŞİYEVA1918-1920 YILLARINDA KIRGIZISTAN'IN KUZEYINDE SOVYET YÖNETIMINE KARŞI AYAKLANMALAR (ARŞIV BELGELERINE GÖRE)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
7Cebrail NERGİZYEDISU BÖLGESININ VI-IX YÜZYILLARDAKI SOSYO-EKONOMIK YAPISITARİH ANABİLİM DALI Doktora
8Elnura USUPOVAKIRGIZCANIN SÖZVARLIĞINDAKI İSIM SOYLU KELIMELERIN TARIHI ŞEKILLENMESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
9Kanıbek UMURZAKOV18-19. YÜZYILLAR KIRGIZCA METINLER DILI: İNCELEME-METIN-DIZINTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
10Seçkin UYSALÇAGATAY ŞAIRI GUMNAM'IN YAYIMLANMIŞ DIVANI (ÇEVIRIYAZI, İNCELEME,İNDEKS)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
11Nurgazı KIRGIZBAEVMATURİDİ DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE SİRACUDDİN EL-UŞİ'NİN YERİ İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
12Eray AMASYAXIII. YÜZYILA KADAR TÜRKLERDE AVCILIK TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
13Molder İSAHANOVASOVYET SONRASI NEO-SLAVOFILIZM VE AVRASYACILIK KARŞITLIĞINDA RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
14Mustafa SAİD ARSLANTÜRKIYE TÜRKÇESI VE ÖZBEK TÜRKÇESINDEKI DUYGU FIILLERININ EĞDEĞERLILIĞITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
15Rifat NERGİZBETKEN, TOKTOGUL, KARA KULCA AĞITLARI VE AĞITÇILARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
16Gökcan ÇELİKCENGIZ AYTMATOV'UN ESERLERI ÜZERINDE ÇALIŞAN KIRGIZ VE TÜRK ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMALARI: TARIHI KARŞILAŞTIRMA ANALIZITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
17SABİRA İMAMALİYEVAESKI TÜRK DILI (VII-XII Y.Y) VE KIRGIZ DILININ AĞIZINDAKI DIL BENZERLIKLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
18CAKŞILIK INTIMAK UULU"MANAS" DESTANINDAKI HAYVAN ADLARIYLA KURULAN EPITETLERI KÜLTÜREL DILBILIMSEL AÇIDAN İNCELENMESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
19Nurgul KILIÇBEKOVABEŞERİ SERMAYENİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
20Caynagül KIDIRALİYEVAKIRGIZISATAN CUMHURIYETININ DIŞ BORÇLARININ ANALIZI VE YÖNETIMIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
21Nurcan ŞABİYEVAKIRGIZ CUMHURIYETINDEKI ENFLASYON VE EKONOMIK SONUÇLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
22Tuğçe ŞAHİNEĞITIM SEVIYESI VE EKONOMIK KALKINMA İLIŞKISI: TÜRKIYE VE KIRGIZISTAN ÖRNEĞIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
23Gülnara KARADENİZBULANIK MODELLEME YAKLAŞIMI İLE HASTENE TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
24Narıngül MARGAZİYEVAMÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN 9 PERFORMANSINA ETKİSİ: KIRGIZİSTAN OTEL 9LERİ ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
25Gülzar ABDULLABAEVADUYGUSAL PAZARLAMANIN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ: BİŞKEK'TE FAALİYET GÖSTEREN BİR PEAKENDE 9Sİ ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
26Kurtuluş SAVAŞ KAZAKBAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZISTAN YÜKSEKÖĞRETIM SISTEMININ DEĞERLENDIRILMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
27Venera NARİNOVAKIRGIZISTAN’DA ÜLKE İMAJININ YAZILI MEDYA ARACILIĞIYLA İNŞA EDILMESI. (BIŞKEK VE OŞ ŞEHIRLERI ÖRNEĞINDE) İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
28Sibel GozelORTA ASYA PETROGLİFLERİ TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
29Akılay ASAMİDİNOVAETNOPEDAGOJİK KAYNAK OLARAK KAŞGARLI MAHMUD'UN 'DİVANİ LUGÂTİ' T-TÜRK' SÖZLÜĞÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
30Asem İDAYEVAORTO MEKTEP OKULLARI ÖĞRENCILERININ MESLEKI OLGUNLUK DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLEREĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
31Cıldız MAMIROVAREHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ÖĞRENCILERINE ERGENLERDI ÇATIŞMA ÇÖZME BECERILERININ KAZANDIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
32Mehmet GÖKKIRGIZISTAN VE TÜRKIYE’DEKI ORTAÖĞRETIM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERIN ÖĞRETIM YÖNTEMLERINI UYGULAMA YETKILERINININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ KARŞILAŞTIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
33Şeyda ÇEVİKELKIRGIZSTAN-ÇİN İLİŞKİLERİ (1992-2018) ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
34İbrahim KABASAKALKIRGIZİSTAN'DA KUTLANAN RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE SOVYET ETKİSİ SOSYOLOJIYüksek Lisans
35Tansuluu BAKTIBEKOVAORTA ASYA'DA SU DAĞITIMI VE ÇATIŞMASI (OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI) İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
36Zarina ÇOMURAYEVAKIRGIZCA VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDE İNSANLARIN DAVRAIŞLARIYLA İLGILI DEYIMLERIN KARŞILAŞTIRILMASIMÜTERCİM TERCUMANLIK ANABİLİM DALIYüksek Lisans
37Bolotbek KURBANBAYEVKUR'AN KISSALARI BAĞLAMINDA HZ.İNUH ILE HZ.MUSA'NIN BENZEYEN YÖNLERI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
38Ulan USUPOVKIRGIZISTAN'DA YAYGIN DIN EĞITIMI FAALIYETLERI: CAMI ÖRNEĞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
39Semine ŞENGÜLMUHAMMED HAKİM HAN'IN MÜNTEHABÜ'T-TEVARİH'İ IŞIĞINDA HOKAND HANLIĞI İLE BUHARA EMİRLİĞİ ARASINDAKİ ALAN HAKİMİYETİ MÜCADELESİ TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
40Zarina CANBOLOTOVAORTAOKUL ÖĞRENCILERININ SANAL ZORBALIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMEIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
41Gülkayir ŞÜKÜRKANOVABIŞKEK'TEKI ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KADER ANLAYIŞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
42Hilmi DAĞ 'MANAS' DESTANINDA TASAVVUFI MUHTEVA (SAYAKBAY KARALAEV'IN VARYANTI)İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
43Aymölmöl ÇOLDOŞBAY KIZIKUR'AN KURSLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCILERIN PSIKO-SOSYAL DURUMLARININ DEĞERLEDIRILMESI: BIŞKEK ÖRNEĞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
44Beksultan BOTBAEVBEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCILERININ KARIZMATIK LIDERLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
45Adilet SIDIKOVKIRGIZISTAN'DA TEBLIĞ CEMAATI HAREKETİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİSOSYOLOJIYüksek Lisans
46Gülcan ASANBEKOVAKIRGIZISTAN'DA KADIN GAZETECILERIN PROFILI VE MESLEKI SORUNLARIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
47Asel MOKONOVAKARŞILAŞTIRMALI MEDYA SISTEMLER MODELI ÇERÇEVESINDE KIRGIZISTAN BASINININ ANALIZIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
48Medina TAALAYBEK KIZIKIRGIZİSTAN'DA İNSTAGRAM FENOMENLERİ ARACILIĞI İLE YAPILAN REKLAMLARIN ANALİZİİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
49Ciyde TOKTOBOLOTOVASOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETICILERIN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKISI- FACEBOOK VE İNSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERINE BIR ÇALIŞMAİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
50Nazgül DOLOTKELDİYEVACENGIZ AYTMATOV'UN ESERLERI ÜZERINDE ÇEKILMIŞ FILIMLERDEKI KADIN İMGESIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
51Azize SEÇER2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE KIRGIZ SINEMASINDA ULUSAL KIMLIĞIN TEMSILI İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
52Ay-Peri ERKİNBEKOVAKADINLARIN ÖZEL HALLERININ NASSI TEMELLERI VE FIKHI TAHLILLERIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
53Ayperi BAYGAZİYEVABIŞKEK'TEKI OTEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI UYGULAMALARININ İŞ VE YAŞAM KALITESINE ETKILERITURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
54Canıl MAHFUROVADESTINASYON PAZARLAMASI: KIRGIZ CUMHURIYETI ÖRNEĞI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
55Ümütay İSİRADİN KIZIKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZ TOPLUMUNUN KİMLİK ALGISI ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
56Azamat OMOROVSEBEP VE ŞART ANLAMLARININ İŞLEVSEL VE SEMANTİK ALANLARI TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
57Gülnura SABIROVATANIKLARIN DILINDEN KIRGIZISTAN’IN YAKIN TARIHI (1991-2010) TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
58Anara MOMUNALİYEVAEĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ: KIRGIZİSTAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM KURUMLARINI ÖRNEĞİ İŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
59Aycan MUSAEVAKAMUDA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN YOKSULLUK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ:BİŞKEK ÖRNEĞİ SOSYOLOJIYüksek Lisans
60Elvira ŞAEVAÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN LİDERLİK ALGISI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
61Dinara BOLOTBEKOVAKIRGIZİSTAN'DA YENİ MİLLİYETÇİ HAREKETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
62Tilek COLDOŞBEKOVKIRGIZSTAN'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN MEVCUT DURUMU VE İKTİSADİ BÜYÜME İLE İSTİHDAM ÜZERİNDENİ ETKİLERİ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
63Perizat RAHATBEKOVAYEREL HALKIN GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİĞE OLAN ALGI VE TUTUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: BİŞKEK ÖRNEĞİ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
64Kımızay ABDIKULOVAYİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE İŞYERİ DİZAYNININ İŞ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: BİŞKEK'TE İKİ RESTORAN ÜZERİNE ARAŞTIRMA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
65Süyünbek ÇIKINOVDUYGU DURUMLAR VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ: BİŞKEK'TEKİ OTELLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
66Aymira İSMAİLOVAİŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞ STRESİ, İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: BİŞKEK TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
67Nuriza ÇEKEEVATHE EXCHANGE ANGE RATE POLICY AND ITS MACROECONOMIC EFFECTS IN OPEN ECONOMY: KYRGYZSTAN CASE İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
68Alina TAGAYBEKOVAKIRGIZİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE İŞÇİ GÖÇÜNÜN SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYOLOJIYüksek Lisans
69Murat BAYIRÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ÖĞRETİMSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (KTMÜ ÖRNEĞİ) EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
70Fatih KARAKAYAKIRGIZİSTAN’DA ULUSLARARASI NAKLİYE FİRMALARININ LOJİSTİK ANLAYIŞI VE FİRMALARIN FİNANSAL SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
71Mehmet SARGUTKIRGIZİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
72Elfesiya SencerBağımlılık Modeli Çerçevesinde Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Eğilimleri(Kırgızistan Örneği)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
73Oğuz KILINÇKırgızcadaki Çokluk Anlamının İşlevsel-Anlamsal AlanıTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
74Recep YürümezÇağatay şairi Harabati'nin Kakirnamesi (inceleme, Çeviryazı,Dizin,Ek Dizin, Tıpkıbasım)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
75Çingis BEGİMTAYEVKurbangali Halidi'nin 'Tevarih-i Hamse-i' adlı eserindeki arkaizmlerin etimolojisiTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
76Cihan BİLGİLİSovyetler Birliği'nde Kulakların Tasfiyesi: Kırgızistan ve Kazakistan ( 1921-1938)TARİH ANABİLİM DALI Doktora
77Cıldız ERKINBEK KIZIManas Destanının Sagınbay Orozbakov Varyantında Geçen Arkaik kelimelerTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
78Avazbek SULTANALİ UULUKırgızistanda Yoksulluk Sorunu ve Çözüm YollarıİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
79Carkınay TEMİRBEKOVAKIRGIZİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
80Alina ASİMHANOVAÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCLENMESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
81Gülperi KUŞNAZAR KIZIBAĞIMSIZLIK DÖNEMİ KIRGIZ ŞİİRİNDE GELENEK VE YENİLİK MESELELERİ TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
82Aygerim KUBATBEK KYZYYUSUF HAS HACİB'İN "KUTADGU BİLİG" ADLI ESERİNDEKİ "DİL" KAVRAMININ ÇAĞDAŞ KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ EŞDEĞELİLİĞİ TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
83Ali Rıza IŞIK1700-1850 YILLARI ARASINDA TÜRKİSTAN HANLIKLARINDA TİCARET TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
84Cakşılık KADIR UULUKIRGIZ SEÇKİNLERİNİN SİYASİ VE TARİHİ ROLÜ (XIX YY.ORTASI-XX YY. BAŞI) TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
85Asel ASKARBEKOVAGENÇ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GENÇ KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI: BİŞKEK ÖRNEĞİ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
86Cıldız Cumabay kızıEN UZUN ÖMÜRLÜ ÖRGÜTLER VE ONLARIN YAŞAM DÖNGÜSÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİNDE İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
87Aygerim KAİMOVADIŞ GÖÇ NEDENİYLE KIRGIZİSTAN'DA PARÇALANMIŞ AİLELER VE SORUNLARI: TÜRKİYE VE RUSYAÖRNEĞİ SOSYOLOJIYüksek Lisans
88Tolgonay ADILCAN KYZYEBU'L-MUİN EN -NESEFİ'NİN "TABSİRATU'L-EDİLLE'SİNDE" AKIL VE AKILLA İLGİLİ KAVRAMLAR İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
89Ayganışa Cangeldi KızıKIZ MEDRESELERİNDE EĞİTİM: BİŞKEK ÖRNEĞİ İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
90Ulanbek KALMYRZA UULUAHKAM AYETLERİNDEKİ HELAL GIDAVE BESLENME İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN TAHLİLİ İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
91Altynay KURMANBEKOVAİSLAM AİLE HUKUKUNDA KADININ MALİ HAKLARI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
92Nursultan SIDIKOVTOPLUM TEMELLİ TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
93Zarina ABILGAZİYEVABİŞKEK'TE BULUNAN LÜKS RESTORANLARDA İŞGÖREN DEVİR HIZI, NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
94Ömer KÜFREVİBİR SAYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK SİYASİ PARTİLERİN WEB SAYFASI KULLANIM STRATEJİLERİ: KIRGIZİSTAN SİYASİ PARTİLER ÖRNEĞİNDE İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
95Мeerim CAKIPOVAYENİ BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA ARAŞLARI: INSTAGRAM VE FACEBOOK ÖRNEĞİ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
96Atilla GÜVENULUPAMİR KIRGIZ GÖÇÜNÜN TÜRKBASININA YANSIMASI İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
97Mustafa ERENTERÖR OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIYA YANSIMASI İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
98Elmir ALLAHVERDİYEVPAZARLAMA İLETİŞM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: İLETİŞİM OPERATÖRLERİ ÖRNEĞİNDE İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
99Ayzirek URMATBEKOVAKIRGIZ BASININDA KADIN TEMSİLİ ( 1 OCAK 2018 - 1 HAZİRAN 2018 TARİHLERİ)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
100Zeki OKYAYSİYASAL İETİŞİM ARACI OLARAK SİYASİ PARTİLERDE AMBLEM KULLANIMI: TÜRK DÜNYASI ÖRNEĞİ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
101Meerim ASANBEK KIZISOSYAL SERMAYENİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans