Kayıtlı Öğrencilerin Tez Konuları

Total 92 results.
#Adı SoyadıTez KonusuAbdProgramı
 
1Maktım MAMETEMİN KIZIKIRGIZISTAN'DA TARIH BILIMININ DOĞUŞU VE GELIŞIMI (1920-1930'LU YILLARI)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
2Aysuluu TALİPBEK KIZIKIRGIZ TARIHININ ETNOGRAFIK KAYNAĞI OLARAK 'TÜRKESTANSKIY SBORNIK'TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
3Yasin ALTIOKL. P. PATAPOV'UN TÜRK TARIHIN ARAŞTIRMALARINDAKI YERITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
4Yağmur KISATÜRKIYE VE KIRGIZISTAN'DA BAHAR BAYRAMI KUTLAMALARI (XIX-XXI. Y.Y.)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
5Altınay ŞAMŞİYEVA1918-1920 YILLARINDA KIRGIZISTAN'IN KUZEYINDE SOVYET YÖNETIMINE KARŞI AYAKLANMALAR (ARŞIV BELGELERINE GÖRE)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
6Bayzak MAMATALİYEVXVI-XVIII YÜZYILLARDA FARSÇA VE TÜRKÇE TARIHI KAYNAKLARA GÖRE KIRGIZLAR İLE MERKEZI ASYA HALKLARI ARASINDAKI ETNIK İLIŞKILERTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
7Tolkunay OROZBEKOVAKIRGIZ BOYLARI İLE ÖĞUZ TÜRKMEN BOYLARI ARASINDAKI ETNIK İLIŞKILERTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
8Cebrail NERGİZYEDISU BÖLGESININ VI-IX YÜZYILLARDAKI SOSYO-EKONOMIK YAPISITARİH ANABİLİM DALI Doktora
9Ayperi MONOLDOR KIZITÜRK TARIH YAZICILIĞINDA KIRGIZLARTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
10Cazgül CAKAKOVAKIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI ŞAHIS ANLAMININ İŞLEVSEL-ANLAMSAL ALANI.TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
11Elnura USUPOVAKIRGIZCANIN SÖZVARLIĞINDAKI İSIM SOYLU KELIMELERIN TARIHI ŞEKILLENMESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
12Kanıbek UMURZAKOV18-19. YÜZYILLAR KIRGIZCA METINLER DILI: İNCELEME-METIN-DIZINTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
13Seçkin UYSALÇAGATAY ŞAIRI GUMNAM'IN YAYIMLANMIŞ DIVANI (ÇEVIRIYAZI, İNCELEME,İNDEKS)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
14Sabri DOĞANKIRGIZ ÇEÇENLIK GELENEĞI VE KIRGIZ ÇEÇENLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
15 Elif YILMAZKÖKTÜRKÇEDE BIRLEŞIK CÜMLETÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
16Fatih BAŞKAPANKIRGIZISTANDA'DA YAŞAYAN KARAÇAY TÜRKLERININ DIL TERCIHLERI, SÜRDÜRÜMLERI, TUTUMLARI VE ETNIK DILSEL CANLILIKLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
17Aycamal ASKARBEK KIZIMANAS DESTANINDA TARIHI TÜRK LEHÇELERINE AIT DIL UNSURLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
18Ulan KABILBEKOVİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞINDA BULUNAN ОЕ .YZ. 0454 NUMARALI MUCMUANIN TRANSKRİPSYONLU METNİ TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
19Urmatbek NURSEYİT UULUULUSAL KURTULUŞ HAREKETI SORUNLARININ BAĞIMSIZLIK YILLARINDAKI KIRGIZ NESRINE YANSIMALARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
20Mustafa SAİD ARSLANTÜRKIYE TÜRKÇESI VE ÖZBEK TÜRKÇESINDEKI DUYGU FIILLERININ EĞDEĞERLILIĞITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
21Rifat NERGİZBETKEN, TOKTOGUL, KARA KULCA AĞITLARI VE AĞITÇILARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
22Gökcan ÇELİKCENGIZ AYTMATOV'UN ESERLERI ÜZERINDE ÇALIŞAN KIRGIZ VE TÜRK ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMALARI: TARIHI KARŞILAŞTIRMA ANALIZITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
23SABİRA İMAMALİYEVAESKI TÜRK DILI (VII-XII Y.Y) VE KIRGIZ DILININ AĞIZINDAKI DIL BENZERLIKLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
24CAKŞILIK INTIMAK UULU"MANAS" DESTANINDAKI HAYVAN ADLARIYLA KURULAN EPITETLERI KÜLTÜREL DILBILIMSEL AÇIDAN İNCELENMESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
25Marat NURTAZİNKAZAKISTAN CUMHURIYETI'NIN GÜMRÜK BIRLIĞINE ÜYE OLMA SÜRECINDEKI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
26Caynagül KIDIRALİYEVAKIRGIZISATAN CUMHURIYETININ DIŞ BORÇLARININ ANALIZI VE YÖNETIMIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
27Nurcan ŞABİYEVAKIRGIZ CUMHURIYETINDEKI ENFLASYON VE EKONOMIK SONUÇLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
28Tuğçe ŞAHİNEĞITIM SEVIYESI VE EKONOMIK KALKINMA İLIŞKISI: TÜRKIYE VE KIRGIZISTAN ÖRNEĞIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
29Bermet MURATBEKOVADEMOGRAFI VE EĞITIMIN EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKISI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
30Temirlan MAMASALİYEVKIRGIZISTAN’DA YOKSULLUK DÜZEYI VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLERİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
31Gülnara KARADENİZBULANIK MODELLEME YAKLAŞIMI İLE HASTENE TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
32Narıngül MARGAZİYEVAMÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN 9 PERFORMANSINA ETKİSİ: KIRGIZİSTAN OTEL 9LERİ ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
33Sancar ALTIMIŞEVBULANIK KANO MODELLEME İLE BIR SAĞLIK KURULUŞUNUN HIZMET TASARIMI MODELININ GELIŞTIRILMESIİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
34Murat AVCIKURUMSAL İTIBARIN KARIYER ÜZERINDEKI ETKILERI:KTMÜ ÖRNEĞI İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
35Aysuluu BEYŞENOVAKADINLARIN KARIYER ENGELLERI ILE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKI İLIŞKILER: KIRGIZISTAN'DAKI HIZMET SEKTÖRÜ ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
36Gülzar ABDULLABAEVADUYGUSAL PAZARLAMANIN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ: BİŞKEK'TE FAALİYET GÖSTEREN BİR PEAKENDE 9Sİ ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
37Kurtuluş SAVAŞ KAZAKBAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZISTAN YÜKSEKÖĞRETIM SISTEMININ DEĞERLENDIRILMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
38Nargiza DUMANAYEVAKIRGIZISTAN VE TÜRKIYE’DEKI SOSYALEŞMEYE YÖNELIK MILLI ÇOCUK OYUNLARININ KARŞILASTIRMALI İNCELENMESI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
39Meerim ARTIŞEVASTRATEJIK İLETIŞIM BAĞLAMINDA KIRGIZISTAN’DA HALKLA İLIŞKILER UYGULAYICILARININ MESLEKI ROL ALGILAMALARIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
40İrfan ARIKKULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI ÇERÇEVESINDE KIRGIZISTAN’DA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ TÜRK DIZILERINI İZLEME EĞILIMLERI İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
41Venera NARİNOVAKIRGIZISTAN’DA ÜLKE İMAJININ YAZILI MEDYA ARACILIĞIYLA İNŞA EDILMESI. (BIŞKEK VE OŞ ŞEHIRLERI ÖRNEĞINDE) İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
42Mücahid MUSTAFA YAVUZHAMAS’IN IKTIDARA GELIŞINDEN MAVI MARMARA OLAYINA TÜRKIYE’NIN GAZZE POLITIKASI (2006-2010) ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
43Ayday DERKİMBAEVABIŞKEK’TEKI ORTAOKUL YÖNETICILERININ YENILIK YÖNETIMINE İLIŞKIN YETERLIK ALGILARIEĞİTİM YÖNETİMİYüksek Lisans
44Şamsidin MAMATKULOVFIKIH ÜSÜLÜNDE LAFZİ İSTİNBAT YÖNTEMİ İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
45Farhat YUSUPOVDIĞER MEZHEPLERDEN AYRILAN YÖNLERI İTIBARIYLE MATURIDILIK İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
46Dilnoza RAHMATİLLAYEVABAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZISTAN’DAKI DINI YAYINLARIN MUHTEVA ANALIZI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
47Sultan TAŞMATOVTAHÂVÎ AKÂIDININ MÂTÜRÎDÎLIK AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
48Sabır MURATALİEVTIRMIZÎ’NIN SÜNEN’INDE HASEN HADIS KAVRAMI VE KULLANIMIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
49Mirgül SAKMURZAYEVAAILEDE ÇOCUKLARIN DIN EĞITIMI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
50Ümütay İSİRADİN KIZIKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZ TOPLUMUNUN KİMLİK ALGISI ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
51Sinan BAKKALKIRGIZISTAN'I ZIYARET EDEN YABANCI TURISTLERIN BEKLENTI VE TATMIN ALGILARITURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
52Elbek KALBEKOVKIRGIZISTAN'DA MACERA TURIZMI KATILIMCILARININ SEYAHAT MOTIVASYONLARITURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
53Selva KALAMASALLARIN ÇEVIRISINDE DILBILIMSEL VE KÜLTÜREL ARKETIPLERIN İNCELENMESI (İNGILIZ, KIRGIZ, TÜRK MASALLARI)MÜTERCİM TERCUMANLIKYüksek Lisans
54Baktıbek DJUNUSALİEVATASÖZLERINDEKI CINSIYET KALIPLARININ DIL BILIMI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI (KIRGIZ VE TÜRK ATASÖZLERINDE)MÜTERCİM TERCUMANLIKYüksek Lisans
55Asem İDAYEVAORTO MEKTEP OKULLARI ÖĞRENCILERININ MESLEKI OLGUNLUK DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLEREĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
56Cıldız MAMIROVAREHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ÖĞRENCILERINE ERGENLERDI ÇATIŞMA ÇÖZME BECERILERININ KAZANDIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
57Yavuz Ercan GÜLÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ VE YAŞAM DOYUMU EĞITIMLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
58Ercan KayaKIRGIZ CINEMASINDA MILLI KIMLIK İNŞASI: (BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ SINEMASIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
59Mehmet GÖKKIRGIZISTAN VE TÜRKIYE’DEKI ORTAÖĞRETIM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERIN ÖĞRETIM YÖNTEMLERINI UYGULAMA YETKILERINININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ KARŞILAŞTIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
60Mustafa Hakki KUVELFIZIK, KIMYA VE BIYOLOJI ÖĞRETMENLERININ ÖZ YETERLIK ALGISI İLE MESLEĞE İLIŞKIN TUTUMLARI ARASINDAKI İLIŞKI (BIŞKEK ÖRNEĞI)EĞİTİM YÖNETİMİYüksek Lisans
61Perizat ZAMİRBEKOVAKAYAK TÜRIZMINE KATILAN TURISTLERIN HIZMET KALITESI ALGILARI:KIRGIZISTAN KARAKOL KAYAK MERKEZINDE BIR ARAŞTIRMATURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
62Zarina ÇOMURAYEVAKIRGIZCA VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDE İNSANLARIN DAVRAIŞLARIYLA İLGILI DEYIMLERIN KARŞILAŞTIRILMASIMÜTERCİM TERCUMANLIKYüksek Lisans
63Yusuf OFLAZKUR'AN KISSALARI BAĞLAMINDA HZ.İBRAHIM ILE HZ.MUHAMMED'IN BENZEYEN YÖNLERI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
64Bolotbek KURBANBAYEVKUR'AN KISSALARI BAĞLAMINDA HZ.İNUH ILE HZ.MUSA'NIN BENZEYEN YÖNLERI İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
65Ulan USUPOVKIRGIZISTAN'DA YAYGIN DIN EĞITIMI FAALIYETLERI: CAMI ÖRNEĞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
66Cazgül COLALİYEVAKIRGIZISTAN LISELERINDE OKUTULAN 'DIN KÜLTÜRÜ TARIHI' DERSI PROGRAMININ İNCELENMESI: BIŞKEK ÖRNEĞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
67Nazgül ADİLBEKOVAEVLILIK KALITESININ YORDANMASINDA TOPLUMSAL CINSIYET ROLLERI TUTUMUNUN VE YAŞAM DOYUMUNUN ETKISININ İNCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
68Nurzada ABIŞEVAMESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCILERINE VATANSEVERLIK DEĞERLERININ KAZANDIRILMASININ İNCELENMESI (BIŞKEK ÖRNEĞI)EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
69Altınay SADIRBEK KIZIKÜRESELLEŞME VE BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTANDA KÜLTÜREL KİMLİKFELSEFE ANABİLİM DALIYüksek Lisans
70CANIL BARPIBAYEVAKIRGIZ 24 TARIHINI ARAŞTIRMANIN METODOLOJIK PROBLEMLERIFELSEFE ANABİLİM DALIYüksek Lisans
71BEDİR EROÜLUMEDYA ETIĞININ TEMEL PROBLEMLERI:KIRGIZISTAN'DA ERKIN TOO GAZETESI ÖRNEĞIFELSEFE ANABİLİM DALIYüksek Lisans
72Zarina CANBOLOTOVAORTAOKUL ÖĞRENCILERININ SANAL ZORBALIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMEIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
73Kuştarbek MAMATOVAHMET YESEVI VE TASAVVUFI ANLAYIŞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
74Gülkayir ŞÜKÜRKANOVABIŞKEK'TEKI ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KADER ANLAYIŞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
75Camalidin HAKNAZAROVTEBLIĞ CEMAATININ KIRGIZISTAN'DAKI FAALIUETLERIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
76Hilmi DAĞ 'MANAS' DESTANINDA TASAVVUFI MUHTEVA (SAYAKBAY KARALAEV'IN VARYANTI)İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
77Aymölmöl ÇOLDOŞBAY KIZIKUR'AN KURSLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCILERIN PSIKO-SOSYAL DURUMLARININ DEĞERLEDIRILMESI: BIŞKEK ÖRNEĞIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
78Beksultan BOTBAEVBEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCILERININ KARIZMATIK LIDERLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
79İbrahim GÜNDOĞDUSAĞLIK TURIZMI KAPSAMINDA KIRGIZSITAN'DA KIMIZ TEDAVISI ÜZERINE BIR İNCELEMETURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
80Adilet SIDIKOVKIRGIZISTAN'DA TEBLIĞ CEMAATI HAREKETISOSYOLOJIYüksek Lisans
81Gülkayir CARKINBAEVAKIRGIZ DÜŞÜNCE KÜLTÜRÜ: GELENEK VE YENI NESILFELSEFE ANABİLİM DALIYüksek Lisans
82Gülcan ASANBEKOVAKIRGIZISTAN'DA KADIN GAZETECILERIN PROFILI VE MESLEKI SORUNLARIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
83Asel MOKONOVAKARŞILAŞTIRMALI MEDYA SISTEMLER MODELI ÇERÇEVESINDE KIRGIZISTAN BASINININ ANALIZIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
84Medina TAALAYBEK KIZIKIRGIZİSTAN'DA İNSTAGRAM FENOMENLERİ ARACILIĞI İLE YAPILAN REKLAMLARIN ANALİZİİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
85Ciyde TOKTOBOLOTOVASOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETICILERIN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKISI- FACEBOOK VE İNSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERINE BIR ÇALIŞMAİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
86Ayşenyr YILMAZKIRGIZISTAN'DA E-TICARET UYGULAMALARI VE DEĞIŞEN TÜKETICI DAVRANIŞLARIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
87Nazgül DOLOTKELDİYEVACENGIZ AYTMATOV'UN ESERLERI ÜZERINDE ÇEKILMIŞ FILIMLERDEKI KADIN İMGESIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
88Azize SEÇER2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE KIRGIZ SINEMASINDA ULUSAL KIMLIĞIN TEMSILI İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
89Venera SATICIOĞLUAK PARTİ DÖMENİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (2002-2016)ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
90Ay-Peri ERKİNBEKOVAKADINLARIN ÖZEL HALLERININ NASSI TEMELLERI VE FIKHI TAHLILLERIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
91Ayperi BAYGAZİYEVABIŞKEK'TEKI OTEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI UYGULAMALARININ İŞ VE YAŞAM KALITESINE ETKILERITURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans
92Canıl MAHFUROVADESTINASYON PAZARLAMASI: KIRGIZ CUMHURIYETI ÖRNEĞI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYüksek Lisans