Mezun Öğrencilerin Tez Konuları

Total 504 results.
#Adı SoyadıTez KonusuAbdProgramı
 
1Çağatay KARAKÖY“ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
2Harun YAKIŞIK“GEÇİŞ SÜRECİ YAŞAYAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KIRGIZİSTAN ACISINDAN ÖNEMİ”İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
3Filiz SARSILMAZ“KIRGIZİSTAN’IN MAKROEKONOMİK ANALİZİ” İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
4Osman Salih KADIULUSLARARASI MALİ KURULUŞLARIN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDEKİ YERİ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
5Sezen ÖZEK“IŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİNDEN İŞ ETÜDÜ VE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMA”İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
6Marat NURTAZİN“KIRGIZİSTAN’DA VERGİ SİSTEMİ REFORMU”MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
7Dilyara OROZALİYEVA“KIRGIZ, ALTAY DİLLERİNDEKİ FİİLİN KİP KATEGORİSİ”TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
8Nesrin MAT“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
9Yunus TEKAYAKLI“KIRGIZİSTAN’IN POTANSİYEL GİRİŞİMCİ POFİLİNDEKİ KÜLTÜREL FARKLILIĞIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ VE BİR AMPİRİK ÇALIŞMA”İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
10Çeçek DOLGAR-OOL“ALTAY SAYAN KAYA RESİMLERİNE GÖRE TUVA GELENEKSEL KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI”TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
11Aygül ÖZDOĞAN (AKMATOVA)“KIRGIZCA VE ALTAYCA SES SİSTEMİNDE BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR”TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
12Ferhat ŞIMARMAZ"KIRGIZİSTAN'DAKİ SEYAHAT ACENTALIĞI IŞLETMECİLİĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
13Kadir TUĞ"DOĞU TÜRKİSTAN'DA HOCALAR DÖNEMİ"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
14Aydin ÇİFTCİ"GEÇİŞ EKONOMİSİ YAŞAMAKTA OLAN ÜLKELERDE YABANCI YATIRIMCILARA SAĞLANAN İMKANLAR, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI: KIRGIZİSTAN MODELİ"İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
15Abdulaziz MAMACANOV"KIRGIZ CUMHURİYETİNDE ÖZEL BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
16Kanaatbek RAHMANKULOVDOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLAR VE TEŞVİK ETME YOLLARI İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
17Nazgül KABILBEKOVAKIRGIZİSTAN-TÜRKİYE ARASINDA EKONOMİK İLİŞKİLERİN ÖZELLİKLERİ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
18Ibrahim KELEŞ"SERMAYE BÜTÇELENMESINDE GERÇEK OPSİYONLAR VE KIRGIZİSTAN'DA BİR UYGULAMA"İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
19Mahmut DURMAZ"MATRİKS ORGANİZASYON YAPILARININ İNSAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BİR UYGULAMA" İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
20Lokman BARAN"LUTPİLLA MUTELİP'İN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ"TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
21Venera TURATBEKMOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 3. 2B-45B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
22Mirzat RAKIMBEK UULUMOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 56A-110A VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
23Faruk ÖZTÜRKMOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 1A-55B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
24Baktigül ÇINIBAEVAMOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 169A-217B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
25Kalibek TOKTOMURATOVMOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 110A-165A VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
26Cildiz ASANBAYEVA"KIRGIZ ŞECERE VE 8İNİ YAZAN İLK YAZARLAR VE ONLARIN ESERLERİ (1849-1949)"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
27Mariya TALKANBAYEVA"PAMİRLİ KIRGIZLARIN ETNO-KÜLTÜREL 8İ"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
28Gülzat CUMAGULOVA"KIRGIZ, ALTAY DİLLERİNDE YARDIMCI FİİLLER"TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
29Gülzada NARMAMATOVAMOLDO NİYAZ SENAT-I DİGAR(ASTAR) İNCELEME-METİN-DİZİN"TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
30Gülsad SARIBAYEVA"CEMİ ÜT TEVARİH'E GÖRE XIX. YÜZYILDA KAŞGAR BÖLGESİNDEKİ KIRGIZLAR"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
31Baktibek İSAKOV"XVIII.VE XIX. YÜZYILLARDA SAYAK BOYUNUN SOSYAL VE EKONOMİK 8İ"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
32Seyil NAJİMUDİNOVA"JAPON İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UYGULAMALARI İLE KIRGIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UYGULAMALARINI KARŞILAŞTIRMA SONUCUNDA KIRGIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODELİNİ OLUŞTURMA (BİŞKEK'TE BİR UYGULAMA)"İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
33Raziya ABDİEVA"KAMU FİNANSMAN ARACI OLARAK VERGİLENDİRME (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİNDE)" MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
34Kizcibek MURZAİBRAİMOVA"SAİT FAİK ABASIYANIK'IN HAYATI, SANATI VE SEÇİLMİŞ HİKAYELERİNİN KIRGIZ TÜRKÇESİ'NE AKTARILMASI"TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
35Nazgül MURZAKMATOVAMEMDUH ŞEVKET ESENDAL'IN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ: BİR KUCAK ÇİÇEK" HİKAYESİNİN KIRGIZ TÜRKÇESİ'NE ÇEVİRİSİ VE TAHLİLLERİ" TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
36Lira TURDUMAMBETOVA"SÜYÜNBAY ERALİYEV'İN YILDIZLARA SEYAHET" ADLI UZUN ŞİİRİ VE ZAMANINDA ONUN ÜZERİNDE YAPILAN TARTIŞMALAR"TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
37Anna GOLOVKO"TÜRKİYE’NİN AVRASYA ÜLKELERİNDEKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ VE KARŞILAŞILAN TEMEL PROBLEMLER"İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
38Maksatbek CORUPBEKOV"KIRGIZİSTAN'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BU YATIRIMLARI BELİRLEYEN ETKENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
39Izat ABDIKAPAROVKIRGIZİSTAN’DA BAĞIMSIZLIK SONRASI YAPILAN SOSYAL VE EKONOMİK REFORMLARIN ANALİZİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
40Kamalbek KARIMŞAKOV"GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MALİ DESENTRALİZASYON: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ"MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
41Işin Bilge Kağan SELÇUK"OŞ İLİ, ÖZGÖN İLÇESİ KÖYLERİNDE YAŞAYAN TÜRKLERİN AĞIZLARI"TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
42Lena ABDIKULOVA"XIX. ASIRDAKİ OSMANLI VE RUSYA İMPARATORLUKLARININ TÜRKİSTAN SİYASETİ"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
43Latif BEŞİK"OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE HOKAND ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER (XIX. YY.)"TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
44Aliman BUZURMANOVASABAHATTİN ALİ’NİN ÖMRÜ, ESERLERİ VE ÖRNEK HİKAYELERİNİN KIRGIZCAYA ÇEVİRİSI TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
45Elvira BEKBASAROVADEVLET BÜTÇESİNİN HARCAMA KALEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
46Ramazan BAĞCEÇİELEKTRONİK TİCARET VE ONUN VERGİLENDİRİLMESİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
47Şaban METİNKIRGIZİSTAN’DA VERGİLEME SORUNLARI VE VERGİ REFORM ÖNERİLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
48Gülmira RISKULOVAKIRGIZİSTAN-BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ:GELİŞİMİ, SEKTÖREL ANALİZİ VE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLARİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
49Kiyal SIDIKOVAKIRGIZİSTAN'DAKİ ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARIN ROLÜ, ÖNEMİ VE FAALİYETLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
50Alparslan ÖZTÜRK“KIRGIZİSTAN’DA DIŞ TİCARETİN DİNAMİK VE STATİK ETKİLERİ”İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
51Aynura TURDALİEVA“TÖLÖGÖN KASIMBEKOV’UN ‘SINGAN KILIÇ’ ROMANINDA KELİME HAZİNESİ”İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
52Kümüşgül ESENGUL KIZIYENİSEY YAZITLARINDAKİ HALLERİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
53Ayşegül SERAP TURANN. YA. BİÇURİN’ İN HAYATI, ESERLERİ VE ESERLERİNDE KIRGIZLARİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
54Oktay AĞDAŞKIRGIZİSTAN'DA SERBEST EKONOMİ BÖLGESİ UYGULAMALARI VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
55Elnura MURATOVAKÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLAMA: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
56Mira KENCEBAYEVAENFLASYON VE DİNAMİKLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
57Nurdin USEEVKIRGIZ CUMHURİYETİ'NİN DIŞ BORÇ SORUNLARI VE BORÇ YÖNETİM METODLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
58Tatyana POPOVAKIRGIZİSTAN'DA GIDA SANAYİSİNİN GELİŞME PROBLEMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
59Nazarbek AKILBEK UULUGEÇİŞ EKONOMİLERİNDE PAZARLAMA ANLAYIŞI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
60Kiyal TOKTONALİEVAİŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİŞKEKTE SEYAHAT AJENTALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMATÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
61Kemal GÖZULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (IFRS) VE ONUN KIRGIZİSTAN'DA UYGULANMASI TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
62Halit AŞLARKIRGIZİSTAN'DA YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYEDEN GELEN YATIRIMLARTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
63Ruslan SODONBAYEVKAMU SEKTÖR HARCAMALARINDA TEKNOLOJİK GELİŞİM ETKİSİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
64Saltanat KIDIRALİYEVAMERKEZİ ASYA FOLKLORUNDA NASREDDİN HOCA'NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE HAKKINDAKİ FIKRALARTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
65Alpaslan AŞIKCELALEDDİN RUMİ'NİN MESNEVİSİNDEKİ HİKAYELERDE SEVGİ VE BARIŞTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
66Cengiz BUYARÇİN'DEKİ KIRGIZLAR'IN EDEBİ DİLİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
67Adem UZKARKİMLİK SÜYÜNBAY ERALİYEV'İN SEÇME ŞİİRLERİNDE KELİME HAZİNESİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
68Cazgül CAKAKOVADİVANÜ LUGATİ'T TÜRK'TEKİ HAYVAN VE BİTKİ ADLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ADBİLİM ÇALIŞMASIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
69Gülzat NURDİN KIZIYENİSEY YAZITLARINDAKİ AĞIZ ÖZELLİKLERİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
70Can GENÇERTÜRK VE RUS ATASÖZLERİNDE KADIN İMAJININ DİLBİLİMSEL KARŞILAŞTIRMASITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
71Bekir Cihan UÇKAÇBİŞKEK'TE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN FOLKLORİK DEĞERLERİ VE OYUN MÜZİKLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
72Musa ÇAKIRKIRGIZİSTAN YÜKSEK EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ÜNIVERSİTELERİN WEB-SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
73Cunus GANIYEVBİŞKEK'TE POLİS-HALK İLİŞKİLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
74Zamira ÖSKÖNBAYEVAKIRGIZİSTAN SU REZERVLERİNİN EKONOMİK ROLÜ VE KALKINMAYA ETKİSİ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
75Rahat KARABAYEVAÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME EĞİLİM VE NEDENLERİ (KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ)İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
76Azamat MAKSUDUNOVGLOBAL MEDYANIN YEREL KÜLTÜRE ETKİSİ:(EL KLONE' DİZİSİ ÖRNEĞİ)İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
77Mehmet KENAN DÖNMEZVE 'ÖTEKİ' DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN'DA YENİ YAKLAŞIMİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
78Vladimir TIMOŞENKOKIRGIZLAR İÇİN AÇILMIŞ RUS YERLİ (TUZEM) OKULLARİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
79Yaşar AYYILDIZKIRGIZİSTAN'DA DIŞ BORÇLANMA VE DIŞ BORÇ YÖNETİM SORUNUMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
80Sergey KARTAŞOVKITAB-I 8İ CERİDE-İ CEDİDE TRANSKRİPSYONU VE BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
81Nurzina ÇONOYEVAKIRGIZİSTAN'DA BÜTÇELER ARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
82Altınbek İSMAYILOVXVIII-XIX YÜZYILLARDA ORTA ASYA'DAKİ ÜNLÜ İNSANLARIN MÜHÜRLERİ (8İ KAYNAK)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
83Seyitbek İDIRISOVKIRGIZİSTAN'DA TÜKETİM PİYASASI GELİŞMESİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
84Osman ARICANBAĞIMSIZLIK SONRASINDA KIRGIZİSTAN'DA UYGULANAN DÖVİZ KURU POLİTİKALARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
85Kanıbek UMURZAKOVULUSLARARASI EKONOMİDEKİ KIRGIZİSTAN: ORTA ASYA BÖLGESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
86Negizbek ŞABDANALIYEVULUSLARARASI DONOR KURULUŞLARIN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNE YAPTIĞI ETKİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
87Döölötbek EŞKENOVTÜRK VE RUS ATASÖZLERİNDE KADIN İMAJININ DİLBİLİMSEL KARŞILAŞTIRMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
88Abdurrahman KÖKSALBİŞKEK'TE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN FOLKLORİK DEĞERLERİ VE OYUN MÜZİKLERİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
89Asel USUPOVAKIRGIZİSTAN YÜKSEK EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ÜNIVERSİTELERİN WEB-SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
90Elira TURDUBAYEVABİŞKEK'TE POLİS-HALK İLİŞKİLERİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
91Ahmet ŞAHINKIRGIZİSTAN SU REZERVLERİNİN EKONOMİK ROLÜ VE KALKINMAYA ETKİSİ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
92Erdoğan AKMANÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME EĞİLİM VE NEDENLERİ (KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ)Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
93Aida KOCOMURATOVAGLOBAL MEDYANIN YEREL KÜLTÜRE ETKİSİ:(EL KLONE' DİZİSİ ÖRNEĞİ)Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
94Gökçe YOĞURTÇUVE 'ÖTEKİ' DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN'DA YENİ YAKLAŞIMBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
95Betül ÇEKEROĞLUKIRGIZLAR İÇİN AÇILMIŞ RUS YERLİ (TUZEM) OKULLARTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
96Şayır SAPARBAY KIZIKIRGIZİSTAN'DA DIŞ BORÇLANMA VE DIŞ BORÇ YÖNETİM SORUNUMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
97Bahattin GENCALKITAB-I 8İ CERİDE-İ CEDİDE TRANSKRİPSYONU VE BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
98Sadırbek ALAKOVKIRGIZİSTAN'DA BÜTÇELER ARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
99Ruslan ABDIGULOVXVIII-XIX YÜZYILLARDA ORTA ASYA'DAKİ ÜNLÜ İNSANLARIN MÜHÜRLERİ (8İ KAYNAK)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
100Elmira KUPSURALIYEVAKIRGIZİSTAN'DA TÜKETİM PİYASASI GELİŞMESİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
101Özlem AKÇABAĞIMSIZLIK SONRASINDA KIRGIZİSTAN'DA UYGULANAN DÖVİZ KURU POLİTİKALARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
102Aygül TURDUBEKOVAULUSLARARASI EKONOMİDEKİ KIRGIZİSTAN: ORTA ASYA BÖLGESIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
103Dinara DOSBAYEVAULUSLARARASI DONOR KURULUŞLARIN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNE YAPTIĞI ETKİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
104Diana OSTROUŞKOULUSLAR ARASI PAZARLAMADA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK REKLAMİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
105Emine ÇİMENSORUMLULUK MERKEZLERİ VE TRANSFER FİYATLAMASI: BİR İŞLETMEDE UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
106Bülent UÇKAÇBÜYÜME SÜREÇLERİNDE KOBİ'LERİN ÖRGÜT YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
107Baktıgül BATIRBEKOVAXVIII-XIX YÜZYILLARDA BAGIŞ URUUSUNUN TOPLUMSAL 8İTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
108Mustafa OCAKBEĞİA.TOKOMBAYEV'İN 'YARALI YÜREK' VE 'EZGİNİN SIRRI' ADLI HİKAYELERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMASI VE BU HİKAYELERDE 'ÇOCUK' KONUSUNUN İNCELENMESİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
109Mahabbat TÜLEMİŞOVAKIRGIZİSTAN'DAKİ SOSYAL FONUN GELİŞMESİ VE PROBLEMLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
110Stambulbek MAMBETALİYEVBAĞIMSIZLIK ÖNCESİ VE SONRASI KIRGIZ SİNEMASI VE KIRGIZ EDEBİYATI ETKİLEŞİMİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
111Kerim SARIGÜLYUDAHİN'İN KIRGIZCA SÖZLÜĞÜNE GÖRE İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER VE KULLANILIŞLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
112Semih BABATÜRKYUDAHİN'İN KIRGIZCA SÖZLÜĞÜNE GÖRE FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER VE KULLANILIŞLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
113Leyla BABATÜRKALMATI BÖLGESİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN AĞZITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
114Feryal CEBEKIRGIZCA VE TÜRKÇEDEKİ ORTAK KELİMELERDE FONOLOJİK ÖZELLİKLERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
115Recep YÜRÜMEZB.Ö. ORUZBAYEVA'NIN AKADEMIK HAYATI VE DİLCİLİĞİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
116Asel KADIROVAXIX.YY SONU XX.YY BAŞINDA YAZILAN KIRGIZCA BELGELERİN DİLİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
117Zafer ALTUNAHMET HAMDI TANPINAR'IN ROMANLARINDA VE ŞİİRLERINDE ZAMAN KAVRAMITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
118Aytolkun TAŞTANOVACENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNDE ETNO-KÜLTÜR MESELELERİNİN EDEBİ OLARAK YANSIMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
119Nezahat TÜRKCENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNDE ÇOCUK PROBLEMİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
120Kayrat BELEKKIRGIZLARDA AT VE AT KÜLTÜRÜTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
121Mavlyuda KAMÇİYEVAKUTADGU BİLİG'E GÖRE DEVLET VE HALK İLİŞKİSITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
122Ebubekir GÜNGÖRÇARLIK DÖNEMİNDE TÜRKİSTANDA FİKİR AKIMLARITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
123Ali rıza YETERRUS İMPARATORLUĞUNUN TÜRKİSTAN'DAKİ SÖMÜRGECI SİYASETİNE KARŞI 1898 YILINDAKI BAĞIMSIZLIK İSYANITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
124Tınçtık BAZARBAYEVKAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
125Tolkun UYÇUBEK KIZIKIRGIZİSTAN’DA SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK ETKİLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
126Venera MAMITOVAONLINE SEÇİM KAMPANYALARI: 2007 PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE KIRGIZİSTAN’DAK SİYASİ PARTİLERİN WEB SİTELERİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
127Cıldızbek TURSUNBAYEVKIRGIZİSTAN’DA MİLLİ GAZETECİLİĞE ALTERNATİF OLARAK İNTERNET GAZETECİLİĞİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
128Anara BİRİSMANOVA24 MART OLAYI: KIRGIZİSTAN YAZILI BASINI KAMUOYU NASIL OLUŞTURDU?Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
129Özlem GÜLTEKİNKIRGIZİSTAN`DA TARIM-HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM VE FİNANSMAN SORUNLARI VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
130Ayzada CARDAMOVAYOKSULLUK SORUNU VE YOKSULLUĞU AZALTMANIN YOLLARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
131Saule USUPOVAKIRGIZİSTAN SEYAHAT ACENTELERİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
132Nurcan DCURAYEVKIRGIZİSTAN’DA MİKRO KREDİ SİSTEMİ VE UYGULAMASIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
133Ziya ARPALITÜRKİYE'DE TÜKETİCİ KREDİSIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
134Nurgül SULEYMANOVAKIRGIZ UZUN HİKAYELERİNDEKİ PSİKOLOJİK SORUNLAR (1980-2000)İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
135Gülzat AYTBAYEVATOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMİ:İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMABilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
136Ömer ÇAKINKIRGIZİSTAN'DA BAĞIMSIZLIK SONRASI ULUSAL GAZETELERİN YAPISAL ANALİZIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
137Ercan KAYAPÖPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK KIRGIZ MAGAZİN BASINI İÇERİĞİ:MAGAZİN BASINI İÇERİK GÖZÜMLEMESİNE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMABilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
138Meder SALİYEVCOODARBEŞİM DESTANI (İNCELEME-METİN-TERCÜME-DİZİN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
139Aida DCUNUŞALİEVAKIRGIZ DESTANI “ER EŞİMDEKİ” SIFAT-FİİLLER VE KULLANIMLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
140Darkan MAMACANOVAKIRGIZ DESTANI “ER EŞİMDEKİ” ZARF-FİİLLER VE KULLANIMLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
141Adem ÇAYANMOLLA YOLDAŞ HILVETİ, MEVLÜDÜ'N NEBİ ALEYHİ'S-SELAMTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
142Kanişay MUKTAROVA2007 KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİN KTR PRIME-TIME ANA HABERLERİNE YANSIYIŞ BİÇİMİ:SİYASİ PARTİ HABERLERİ ANALİZINE YÖNELİK KALİTATİF ARAŞTIRMABilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
143Gülbarçin CUMANAZAROVAXIX.YY.II.YARISI XX.YY BAŞINDA KUZEY KIRGIZLARDA GİYİM KUŞAMTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
144Hüseyin ŞAHANÜRKÜN TEMASININ KIRGIZ-SOVYET EDEBİYATINA YANSIMASI (K.BAYALİNOV'UN''ACAR''.M.ELEBAYEV'İN ''UZAK COL'' ESERLERİ TEMELİNDE)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
145Acar DUYŞEMBİYEVACENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNIN AMERİKALI BİLİM ADAMLARI TARAFINDAN ALGILANIŞITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
146Dilek YILMAZ“ER TÖŞTÜK” VE “GILGAMIŞ” DESTANLARINDA İNANÇ SİSTEMLERİNİN ORTAK MOTİFLERE YANSIMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
147Saniya NİZAMOVAKIRGIZİSTAN SİYASETİNDE KADINLARIN TEMSİLİ:BASIN ANALİZİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
148Canara AKMATBEKOVABASIN İŞLETMECİLİĞİ: ''AGIM'' GAZETESİ ÖRNEĞİNDEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
149Ismail DİKBAŞBİLİMIN İÇERİĞİNİN YENİLEŞİMİ VE DOKUZUNCU SINIF 8 VE İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
150Cemalettin ÇETİNT.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN YURT DIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
151Olga VOLKOVARUSÇA'NIN ÖĞRENİMİNDE SOSYAL-PEDAGOJİK UNSURLARIN ROLÜ (TÜRKİYE'DEN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN)EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
152Kiyal SAADANBEK KIZIKIRGIZ-ETNO-DİDAKTİĞİNİN TEMEL KAYNAKLARI VE ALANLARIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
153Kurtuluş SAVAŞ KAZAKKIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE'NİN LİSE 8 MÜFREDATLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI İLE ORTAK 8 BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÖNERİLEREĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
154Ziya Gökalp ERSANKONUT PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ: BİŞKEK'TE KONUT ALICILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
155Muratali ABDILDAYEVİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA YENİ TEKNİKLER: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
156Marat MAMIRALİYEVKIRGIZİSTAN'DA DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİŞİMİ MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
157Mehmet ULAŞTÜRKİYE’DE SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİYE ETKİSİ MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
158Mehmet Akif GÜNAYKIRGIZİSTAN’DA 24 MART OLAYLARININ ELEKTRONİK MEDYADA İŞLENİŞİ: AZATTIK RADYONUN ÖRNEĞİNDEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
159Rustam ŞAHMURADOVPİYASALAŞMA SÜRECİNDE VERGİ REFORMU VE KIRGIZİSTAN UYGULAMASIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
160Aliyna AYAZBEKOVAKUTADGU BILİG'DEKİ BİRLEŞİK FİİLLERİN KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE KARŞILIŞTIRILMASI TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
161Anipa SAMATOVATÜRKİYE TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNDE BATIDAN GELMİŞ ORTAK KELİMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
162Ilyaz MIRZAKULOVMAGZUNİ'NİN FERGANA HANLARI 8İ ESERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE SÖZCÜKBİLİMİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
163Ethem YÜKSELCENGİZ AYTMATOV'UN 'GÜN OLUR ASRA BEDEL'; 'KASSANDRA DAMGASI' VE 'DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE' ROMANLARI ÜZERİNDE EDEBİYATTA KÜRESELLEŞME MESELESİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
164Iriskan KERİMBERDİEVAYABANCI SERMAYENİN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
165Adem AKTAŞDIŞ TİCARET STRATEJİLERİ VE TEORİLERİ AÇISINDAN KIRGIZİSTANİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
166Mehmet AKKAYABİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
167Bülent TURALİVERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
168Naringül MARGAZİYEVAKONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ: KIRGIZİSTAN'DA BİR ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
169Turan AYDINTÜRKÇE-KIRGIZCA KALIP SÖZLERİN PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL BOYUTUNUN İNCELENMESİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
170Rayhan ARKABAYEVACEP TELEFONUNDA MARKA SADAKATI VE KIRGIZİSTAN’DAKİ MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERINDE BİR UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
171Gülmira TUTKABAYEVAGLOBAL FİNANSAL KRİZİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
172Saltanat ŞEKEKOVAGELENEKSEL FİNANSAL TABLOLAR ANALİZI VE EKONOMİK KÂR YAKLAŞIM: BİR REKLAM FİRMASINDA UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
173Mirgül TEKEŞOVAC. AYTMATOV'UN 'DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE (EBEDİ NİŞANLI) ROMANINDAKİ KADER MESELESİ'TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
174Anara DÜYŞENBEKOVAÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİ DİLİNDEKİ NORMLARIN YOZLAŞMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
175Aymira MARAT KIZICANÇAR HAN BADIŞA GAZALI METNİNİN TRANSKRİPSİYONU, DİL İNCELEMESİ VE İNDEKSİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
176Asel OBOLBEKOVAC. AYTMATOV'UN ROMANLARININ RUSÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ MESELESİ 'KASSANDRA DAMGASI' VE 'DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE (EBEDİ NİŞANLI) ROMANLARININ TEMELİNDETÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
177Özlem ÖZDÜMANORHAN PAMUKUN HAYATI VE ESERLERİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
178Farida ABAKİROVAKURMANCAN DATKANIN KİŞİLİĞİNİN KIRGIZ ROMANLARINA YANSIMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
179Fatih KÜÇÜKOĞLUKIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE GİRMİŞ ORTAK ARAPÇA KELİMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
180Mehmet YALÇINKAYAKIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİR HARAKETİ KARŞILAYAN BİRLEŞİK FİİLLERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
181Ayzada TINIBEKOVAKIRGIZ KÜLTÜRÜNDE BEDEN DİLİ: ETNOLİNGVİSTİK ARAŞTIRMATÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
182Baktıgül ABASKAN KIZITELEVİZYONDAKİ ŞİDDET SUNUMLARININ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
183Ayzat MADİKOVASON DÖNEM KIRGIZ SİNEMASINDA BİR AUTEUR:MARAT SARULU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
184Toktokan AYTALİYEVAMEDYA DÜNYASINDA TEKKELEŞME:TÜRKİYE ÖRNEĞİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
185Topçugül NARMAMATOVAGÖRSEL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:ŞİDDET İÇERİKLİ BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
186Niyazi AYHAN SOKAĞA YANSIMIŞ İŞ YERİ İSİMLERİ:BİŞKEK ULAŞIM ANA HATLARINA YÖNELİK IDEOLOJIK VE ANALITIK BİR ÇÖZÜMLEMEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
187Suat ERGÜNKAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE MALİ DİSİPLİN SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
188Nurlan MUSAYEVKIRGIZİSTANDA BÜTÇELER ARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLER VE PERSPEKTİFLER.MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
189Ruslan LAMİEVGLOBALLEŞME SÜRECİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMA SONUÇLARI VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
190Aygül SAYRAKUNOVAKIRGIZ CUMHURİYETİNİN ÖDEMELER DENGESİ VE ANALİZİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
191Gulistan ATAGULOVAVERGİ POLİTİKASI VE FİNANSAL KRİZLE MÜCADELERDEKİ YERİ:KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
192Erlan CUMALİYEVKIRGIZİSTAN’DA KDV TAHSİLATİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
193Nurzada BİRNAZAROVAKIRGIZİSTAN’DA YATIRIM İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE VERGİ POLİTİKALARININ ROLÜMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
194Mirgül SAİTOVAKIRGIZİSTAN’DA SOSYAL SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SORUNLARIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
195Türker ERKANTÜRKİYE’DE KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
196Kayırgül HUDAYBERDİYEVAİKTİSADİ KALKINMADA ÇEVRE SORUNLARI:KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
197Galip afşın RAVANOĞLUORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
198Damira BAYGONUŞEVAGÜNÜMÜZ KRİZ ŞARTLARINDA KIRGIZİSTAN’IN İKTİSADİ GELİŞME SORUNLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
199Kalbübü TAİROVAKIRGIZİSTAN 8İ ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ESERLERİN KULLANILMASININ PEDAGOJİK TEMELLERİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
200Erdinç CEBECİSTALİN TARAFINDAN KIRGIZİSTAN’A SÜRÜLEN TÜRK TOPLULUKLARININ YERLEŞİM PROBLEMLERİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
201Nargiza MAMATKULOVATÖLÖMÜŞ OKEEV’İN FİLMLERİNDEKİ KIRGIZ HALK BİLİNCİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
202Mustafa AKARSUSOVYET DÖNEMİ VE BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ SİNEMASINA İDEOLOJİK BİR BAKIŞBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
203Elnura ABILKASIMOVAKIRGIZİSTANDAKİ MENKUL KIYMETLER BORSASININ GELİŞME PROBLEMLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
204Aycan BİKİROVAKIRGIZİSTAN’DA LOJISTIK YÖNETİMİNİN UYGULANMASIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
205Ali ÜNALGÜNÜMÜZ KIRGIZ TOPLUMUNDA DOĞUM-ÖLÜM GELENEĞI VE BUNUN TARIHI İZLERI (NARIN BÖLGESI ÖRNEĞI)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
206Irfan ARIKT.C. BAKANLIĞININ YURTDIŞINA GÖREVLENDIRDIĞI ÖĞRETMENLERIN İŞ DOYUMUEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
207Anjelika MEDVEDYEVATÜKETIM KÜLTÜRÜ VE İLETIŞIM SÜRECINDE META OLARAK BEDEN TÜKETIMI (PAZARLAMA YAKLAŞIMI)Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
208Çolpon SULAYMANKULOVAGELENEKSEL BAMKAÇILIKTA ISLAM ILKELERINE GÖRE FINANSMAN; KIRGIZISTAN ÜZERINE BIR ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
209Marat ERGEŞOVGÜRCÜ SİNEMASININ RÖNESANSI VE ONUN KIRGIZ SİNEMASI İLE BAĞLANTISIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
210Aliya NİYAZOVAŞİRKETİN BÜTÇEYLE OLAN İLİŞKİSİ: YAKORTSTROY ŞİRKETİNDE UYGULAMAMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
211Emin AKINNEO-LİBERAL POLİTİKALAR VE KAMU MEDYA HİZMETİ YAYINCILIĞI: KTR’ YE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMABilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
212Uğur ÜNALÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİSELLİK: KTMÜ ÖRNEĞİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
213Elvira ÇINIYEVAKIRGIZ MİLLİ MOTİFLERİNİN İLETİŞİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
214Amangeldi CUMADİLOVKIRGIZISTANDA EKONOMININ YÖNETIMINDE DEVLETIN ROLÜ ÜZERINDE BIR ANALIZİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
215Esengeldi CUMADİLOVKIRGIZISTAN SOSYAL PAZAR EKONOMISININ ÖZELLIKLERININ İNCELENMESIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
216Asema MARATOVAKIRGIZISTAN’IN BÖLGELERİNDEKİ VE KIRSAL KESİMİNDEKİ SOSYAL VE EKONOMIK SORUNLARİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
217Anara ŞADİYEVAKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MERKEZİ ASYA ÜLKELERİNİN ENTEGRASYONUİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
218Yana SITDIKOVAXIX.YÜZYILIN BAŞINDAN -XX YÜZYILIN İLK YILLARINA KADAR KIRGIZISTAN’DAKI TATARLARIN SOSYAL HAYATI VE KÜLTÜRÜTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
219Aycan ALIBAYEVAS.M. ABRAMZON’A GÖRE XX YÜZYILA KADAR KIRGIZLARIN SOSYAL HAYATITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
220Gülkayır OROZBAYEVAKIRGIZISTAN’IN KUZEY TARAFINDAKİ YERLEŞTİRME VE KOLHOZLAŞTIRMA CEREYANI (1920-1930 YILLARI ARASI)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
221Serhat ATMACATÜRKİYE-KIRGIZİSTAN GELİR VERGİSİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
222Parizat SADAMBAYEVAKIRGIZISTANIN EKONOMİK BÜYÜMESİNE VERGİ SİSTEMİNİN ETKİLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
223Nazira ÇOKONOVAKIRGIZİSTANDAKİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
224Ernis ABDIKEEVKIRGIZ CUMHURİYETİNDE SİGORTA HİZMETİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLERMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
225Tınçtık ABDIKERİMOVKIRGIZİSTAN’DA DEVLET BÜTÇESİ İLE YEREL YÖNETİM BÜTÇELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
226Dastan ASEİNOVKIRGIZİSTAN’DA VERGİ DÜZENLEMELERİNİN MAKROEKONOMİK ANALİZİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
227Gülzana BAYDILDAYEVAKIRGIZ FOLKLORUNDA KALIPLAŞMIŞ ÖĞELERİN ETNAPEDAGOJİK YÖNDEN BETİMLENMESİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
228Elida ABDULAYEVAKIRGIZİSTANDA’Kİ EĞİTİM TEORİSİ VE UYGULAMASININ GELİŞİMİNDEKİ İ. BEKBOYEV’İN KATKISIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
229Asel İMANKULOVACENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEKİ MİT BE EFSANE İLE İLGİLİ ETNOPEDAGOJİK DÜŞÜNCELEREĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
230Aydoğan DOĞANYAPILANDIRMA 7 E ÖĞRENME MODELININ 9.10 VE 11 SINIFLAR LISE ÖĞRENCİLERININ FIZIK DERSINDEKI AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISININ INCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
231Zeynep MAMITOVAKIRGIZ KÜLTÜRÜNDE AİLENİN ÇOCUK EĞİTİMİNE ETKİSİ: MANAS DESTANI ÖRNEĞİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
232Cıldızkan BEYŞENOVAÖĞRENCİLERİ İNSANCIL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA EĞİTİMİN ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
233Nazgül ADANBAYEVAÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARININ ÖRGÜTLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ÖZERİNE BİR ÇALIŞMAEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
234Gürkan AKBABAİLKÖĞRETİM 8 SINIF FİZİK DERSİ PROGRAMININ KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
235Aida SMAİLOVAKIRGIZ HALKININ ETNOKÜLTÜREL YAPISININ SOVYET DÖNEMİNDEKİ DURUMU VE CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE YANSIMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
236Sefa KIRVELİC.AYTNATOV’UN UZUN HİKAYELERİNDE HÜMANİZM MESELESİNİN EDEBİ YÖNDEN İNCELENMESİ TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
237Zarina KULBARAKOVAMANAS VE ER TÖŞTÜK DESTANLARINDAKİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANLARIN YERİ VE TASVİRİ ÖZELLİKLERİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
238Asılbübü TURSUNALİYEVAKIRGIZ NESRINDE DIYALOGUN GÖREVİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
239Selman BAŞARAN TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
240Canar ÖMÜRALİYEVAMOLDO KILIÇ’IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ: HAKKINDA SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMETÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
241Elif BILGE AKBAŞMAR BAYCIYEV’IN “ANGEMELER CANA POVESTTER” ADLI ESERINDEKI HIKAYELERINDE YER ALAN KAHRAMANLARIN TAHLILITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
242Zarina CALBİYEVAKIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI I-MEK FIILININ FONKSYONU VE GRAMMATIK ANLAMLARI (İNCELEME)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
243Aycamal TURSUNBAYEVAKIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI CÜMLE SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMETÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
244Gülsün Betül HAKANTÜRKÇE VE KIRGIZCADA «EL» SÖZCÜĞÜ ILE ILGILI DEYIMLERİN KARŞILAŞTIRILMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
245Erhan TAŞBAŞÇAGATAY TÜRKÇESİNİN SON DÖNEMİNE AİT BİR KÖROGLU DESTANI (İNCELEME-TRANSKRİPSYON-AKTARMA-DİZİN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
246Nürgül AYTBAYEVAKIRGIZ TÜRKÇESI VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDEKI KÜÇÜLTME, SEVGI ANLAMINDAKI KELIMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
247Iriskül ESENTUROVAİŞLETMELERDE SOSYAL PAZARLAMA ANLAYIŞI: KIGIZİSTAN ÖRNEĞİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
248Adilya YAMALTDİNOVAKIRGIZİSTAN’DAKİ MARKETLERİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ BELİRLEME VE MÜŞRETİ MEMNUNYETİNİ ÖLÇME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
249Mahmut VURALYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE ALT BİR SİSTEM OLARAK İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMASIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
250Ayzada KASIMBAYEVASOSYAL BİLİM DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİNİN UYGULANMASINDA PEDAGOJİK VE PSİKOLOJİK TEMELLERİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
251Elvira SABAYEVAHOKAND HANLIĞININ İDARİ SİSTEMİNDEKİ KIRGIZLARIN ROLU (XVIII – XIX YY)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
252Osman KUKULKIRGIZİSTAN’DAKİ MESLEK LİSELERİNDE CALIŞAN MESLEK DERSİ OGRETMENLERİNİN GENEL YETERLİKLERİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
253Kayrat TÜLEKEYEVKIRGIZİSTANDAKİ ENFLASYON SÜREÇLERİNİN PROBLEMLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
254Emilya ŞERMATOVAKÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA KIRGIZİSTAN’DAKİ İŞGÜCÜ PİYASASIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
255Bektaş BULUT GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
256Gülzat İLİPBEKOVAKIRGIZİSTANDA’Kİ TURIZMIN KALKINMA SORUNLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
257Janna OSMONOVAKIRGIZİSTAN’DAKİ GIDA PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE DEVLET POLİTİKASIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
258Raşida MIRZAYEVAKIRGIZİSTANDAKİ TEKSTİL VE GİYİM DİKME SEKTӦRÜNÜN KALKINMASIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
259Çinara KIRGIZBAYEVASSCB DÖNEMİNDE KIRGIZİSTAN’DA ATEİZMTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
260Nazgül TOYBAYEVAP.P. RUMYANTSEV KOMİSYONU TARAFINDAN TOPLANAN MALZEMELERE GÖRE XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI – XX. YÜZYILIN BAŞINDA KUZEY KIRGIZİSTAN’IN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNUN ANALİZİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
261Aysuluu ASANGARİYEVAKETMEN-TÖBÖ VADİSİNİN KATAKOMBA TİPLİ ANITLARI VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
262Samat BEYŞEEV(I. KOJOMBERDIYEV'IN ARŞIV MATERIALLERINE GÖRE) RUS İMPARATORLUĞUNUN SÖMÜRGECİ SİYASETİNE KARİI NARIN BÖLGESİ HALKININ MÜCADELESİ (XX. ASRIN BAİLARI)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
263Künbolot AKMATOVARKEOLOJİK KAYNAKLARA GÖRE TANRI-DAĞ ERKEN GÖÇEBELERİN EKONOMİSİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
264Umit MOVLYANOVBÜYÜK SELÇUKLU SULTANLARI'NA AİT SİKKETLERTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
265Aydana BAYGAŞKAYEVAYEREL BÜTÇE GELİRLERİNİN OLUŞUMU SORUNLARIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
266Adilya NURAHUNOVAGÜMRÜK VERGİLERİNDE TARİFE VE TARİFE DIŞI DÜZENLEMELERMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
267Kadirbak SULTAKEEVKIRGIZİSTAN’DA YOKSULLUĞUN ÖNLEMESİNDE MİKRO KREDİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
268Asel BAYKELOVAKIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENMESİMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
269Aycamal UKEEVA KIRGIZ CUMHURIYETI’NDE SOSYAL ALANDA BÜTÇE HARCAMALARININ VERIMLILIĞINI ARTTIRMA YOLLARIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
270Oğuz KILINÇTÜRKÇE VE KIRGIZCADAKİ AKRABALIK TERİMLERİNİN ATASÖZÜ VE DEYİMLERE YANSIMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
271Mehmet Gazi ERGÖRENESKİ TÜRKÇE METİNLERDE GEÇEN ÖZEL ADLARDAKİ BAZI KELİMELERİN KÜLTÜREL ANALİZİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
272Ismail ŞENTÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİM SOYLU SÖZCÜKLERE BELİRLİLİK VE BELİRSİZLİK ANLAMI KATAN UNSURLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMATÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
273Ahmet ARSLAN KIRGIZİSTAN İLK VE ORTA ÖĞRETİMİNDEKİ “ADEP SABAGI” ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TÜRKİYE’DEKİ “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
274 Abdullah BozatT.C. BİŞKEK EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE BAĞLI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA DRAMANIN BİR METOD OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE ETKİSİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
275Gülnara MAMBETALIYEVAENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEİME SORUNLARI VE ONLARA "EĞİTİM" VE "PSİKOLOJİK" YÖNDEN DANIİMANLIK.EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
276 Taalaybek CUMABAYEVKIRGIZİSTAN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TURİZM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRMESİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
277 Alina AKILBEKOVAERGEN VE ERGENLİK ÖNCESİ YAİTAKİ ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLİ ÖĞRENMESİ SÜRECİNDE POLİKÜLÜRLÜ EĞİTİMEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
278Cıldız MAMIROVAKIRGIZİSTAN’DA İKİ DİLLİ YUKSEK OĞRETİMİN DURUMU VE SOSYAL-PEDAGOJİK GELİİME EĞİLİMİ (BİİKEK YUKSEK OĞRETİM KURUMLARI ORNEĞİNDE)EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
279Gülmayram ABDIRASULOVA 7-8 NİSAN OLAYLARININ KIRGIZİSTAN VE DÜNYA BASININDA YANSIMA BİÇİMLERİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
280Venera NARİNOVAKIRGIZİSTAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ ÖRTÜLÜ REKLAM-ÜRÜN YERLEŞTİRME: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMABilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
281Akmaral BORUKEEVAVATANDAŞLARIN EKONOMİ BİLİM SEVİYESİNİN YÜKSELTME ÇERÇEVESİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ YERİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
282Gülcan ARTIKBAYEVAKIRGIZİSTANDAKİ İLETİİİM ALANINDAKİ HALKLA İLİİKİLER EĞİTİMİ SİSTEMİNİN AYRI SORUNLARIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
283Ulyana KONOVALOVAKIRGIZİSTAN’DA SİNEMA EĞİTİMİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
284Meerim ARTIŞEVASTRATEJIK İLETIŞIM BAĞLAMINDA KIRGIZISTAN’DA HALKLA İLIŞKILER UYGULAYICILARININ MESLEKI ROL ALGILAMALARI: KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSATAN' A YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
285Çinçi SAMBUGATOPLUMSAL İLETİİİMDE RİTÜELLERİN ROLÜ: TIVA KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN TÖRENLERİNİN ANALİZİBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
286Camilya URKUNÇİYEVAKIRGIZİSTANDAKİ KAMU KURUMLARINDA UYGULANAN MOTİVASYON ARAÇLARIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
287Maksat İSRAİLOVKIRGIZLARDA BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEME GELENEĞİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
288Natalya DOMOGAŞEVAKIRGIZ VE HAKAS FOLKLORU:ANA TEMELLER VE ARHETİPSEL MODELLERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
289Kınagül MADİYEVAORTAK TÜRK MİRASINDA BİREY MODELİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
290Bozan ÇİFTÇİBILGISAYAR DESTEKLI OĞRETIMIN OĞRENCILERIN AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISININ ARAITIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
291Cebrail NERGİZ ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİNİN ANTROPOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
292Turan BERKER AKDEVELİOĞLUAÇIKHAVA REKLAMLARINDA HIZLI GÖRSEL TEMAS: KIRGIZİSTAN’DA ANAYOLLARDA ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEN YOLCULARIN AÇIKHAVA REKLAMLARINI ALGILAMA DÜZEYİ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
293Zarina DCUSUPOVAGELENEK-GÖRENEKLERIN ILETIŞIM SISTEMINDEK STATÜSÜ VE ROLÜ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÜZERINDE BIR INCELEME)Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
294Samire MÖMİNORTA ASYA TOPLUMLARINDA INANCA YÖNELIK DEĞER YAPILANMASI: KIRGIZ UYGUR ÖRNEĞIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
295Ilyas TÜRKRUS INTERNET GAZETELERINDE SURIYE SORUNU: GÜNDEM BELIRLEME YAKLAŞIMI AÇISINDAN BIR IÇERIK ANALIZIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
296Şentürk YILMAZÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE SOSYAL İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
297Asel USUPBAYEVABAŞARIYA ULAŞMANIN METODLARINI EĞITIMDE KULLANARAK ILK ÖĞRETIM ÇAĞI ÇOCUKLARININ KENDINE GÜVENINI ARTIRMAEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
298Cüneyt BALABANKIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESINDE ÖĞRENIM GÖREN VE BEDEN EĞITIMI DERSI ALAN ÖĞRENCILERIN DUYGUSAL ZEKA ALT DÜZEYLERININ BELIRLENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
299Battal ARIKIRGIZISTAN VE TÜRKIYE ORTAÖĞRETIM SISTEMLERINDE 7. VE 8. SINIFLAR BIYOLOJI DERSI ÖĞRETIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK INCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
300Aykut ARUCABEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCILERIN ALDIKLARI EĞITIMIN LIDERLIK VASIFLARINDA OLAN ETKISININ INCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
301Asem İDAYEVAKIRGIZ HALKININ AHLAKI-ETIK DEĞERLERININ ÖĞRENILMESININ KAYNAĞI OLARAK MANAS DESTANININ INCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
302Ayperi NARBAYEVAGENÇLERIN SOSYAL DEĞERLERI VE BUNLARIN AKADEMIK BAŞARILARINA ETKILERIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
303Nazima SULAYMANOVATÜRK HALKLARININ ORTAK EĞITIM MIRASI OLARAK DEDE KORKUT KITABININ INCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
304Mehmet GÖKTAM VE PARÇALANMIŞ AILEYE SAHIP LISE ÖĞRENCILERININ AKADEMIK BAŞARI DÜZEYLERININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK INCELENMESI (BIŞKEK ÖRNEĞI)EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
305Çinara TABALDİEVASOSYAL BILIMLER DERSLERININ ÖĞRETIMINDE 5-7. SINIF ÖĞRENCILERINE DOĞA SEVGISI BILINCININ KAZANDIRILMASIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
306Nurmira İSMADİYAROVAIXX YY KIRGIZ HALK ŞAIRLERININ ESERLERINDEKI AHLAK IDEALLERIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
307Yavuz Ercan GÜLXIX YY TÜRKIYE’DEKI VE KIRGIZISTAN’DAKI MEKTEP VE MEDRESE EĞITIM SISTEMLERININ MUKAYESESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
308Gülmira KADIRBAYEVAKIRGIZISTAN CUMHURIYETINDE TARIMSAL KREDININ DURUMUMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
309Aynura TOKTOSUNOVAJAPONYA 13 POLITIKASININ KIRGIZISTAN’DA UYGULANABILIRLIĞIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
310Soner PULANYEDISU, TANRI DAĞLARI VE SINCAN BÖLGESINDEKI GÖKTÜRK HEYKELLERI ÜZERINE YAPILAN ARAŞTIRMALARTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
311Gulira EŞENALİYEVAKIRGIZLAR’DA DOĞUM RITÜELLERI VE ONLARIN TARIHI IZLERI (OŞ VE TALAS ÖRNEĞI)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
312Dayan KAMALİMUNTAHAB AT-TAVARIH-I MUINI’NIN TERCÜMESI VE TARIHI KAYNAK OLARAK DEĞERLENDIRILMESITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
313Burulça SULAYMANOVAORTA ASYA’DA ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK VE EKONOMİK OLMAYAN FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
314Nurbakit ASANAKUNOVÜLKENIN KALKINMA STRATEJISINDE BÖLGESEL KALKINMANIN ROLÜ: KIRGIZISTAN ÖRNEĞINDEİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
315Caynagül KIDIRALİEVAKIRGIZISTAN’DAKI FINANS KREDI SISTEMI: DURUMU, SORUNLARI VE GELIŞMESIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
316Aynura ANARBAEVAÖZBEKİSTAN’DAKİ CALALKUDUK KIRGIZLARININ KONUŞMA DİLİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
317Mustafa SAID ARSLANALEKSANDR NIKOLAYEVIÇ GARKAVETS’IN HAYATI, ESERLERI VE TÜRKOLOJIYE KATKISITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
318Emine GÜVENTÜRKIYE TÜRKÇESI VE KIRGIZ TÜRKÇESI ARASINDAKI YALANCI EŞDEĞERLERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
319Aksaamay OMURALİEVAKIRGIZ VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDE YANSIMALI KELIMELERDEN TÜREYEN FIILLERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
320Sancar ALTIMIŞEVKIRGIZİSTAN’DAKİ SÜT ÜRÜNLERİ PİYASASI VE REKABETÇİ ANALİZİ. ÇÜY BÖLGESINDEKI ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
321Gülnara KARADENİZKIRGIZISTAN’DA TÜKETICI DAVRANIŞLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN KANTITATIF MODELLER ILE ANALIZIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
322Atilla ARABACIKÖROĞLU DESTANINDA SEYISLIK, SINÇILIK, SAYAPKERLIK VE GÜNÜMÜZ KIRGIZISTAN’DAKI UYGULAMALARTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
323Ahmet ali YILMAZKIRGIZCA VE TÜRKÇE ÇEVIRIDEKI FIILIN GRAMER KATEGORILERI (KIYAMET ROMANI ÜZERINE)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
324Nurzhan ŞABİYEVAKIRGIZISTAN’DAKI HIDROENERJI SEKTÖRÜNÜN GELIŞME PROBLEMLERIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
325Zhazgül KENDİRBAYEVAGEÇIŞ EKONOMISI ÜLKELERINDE KAYIT DIŞI EKONOMININ IKTISADI GÖSTERGELERI ÜZERINDEKI ETKILERININ INCELENMESIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
326Hilmi GÜLENAYKÖKTÜRKÇEDE EŞ VE ZIT ANLAMLI KELIMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
327Cazgül COLALİYEVATÜRKIYE’DEKI VE KIRGIZISTAN’DAKI ORTAÖĞRETIM PROGRAMLARINDAKI SOSYAL BILIMLER DERSLERININ ÖĞRENCILERE VATANDAŞLIK EĞITIMI VERME POTANSIYELIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
328Mehmet GÖLEBILGISAYAR OYUNLARINI OYNAMA SÜRELERININ 7. VE 8. SINIFLARIN AKADEMIK BAŞARISI ÜZERINE ETKISI.EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
329Maya OMİRKULİYEVAGEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKMEN AT DAMGALARI (DIĞER TÜRK BOYLARINDAKI BENZERLER)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
330Tolgonay DUNGANOVAKIRGIZ TÜRKÇESINDEKI NEZAKET KAVRAMININ İFADE EDILIŞITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
331Gökcan ÖKÜZCÜKIRGIZ DRAMATURJISI VE SULTAN RAYEVTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
332Ali ihsan ÇEVİKKIRGIZ KÜLTÜRÜNDE NINNI SÖYLEME GELENEĞI’NIN ARAŞTIRILMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
333Ramazan KOÇAMRI DIVAN (METIN-ÇEVIRI-AÇIKLAMALAR-DIZIN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
334Fevzi KARACAKIRGIZ NESRININ ILK YAZARLARININ EDEBI ARAYIŞLARI VE BULGULARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA (1920-1930’LU YILLAR)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
335Elnur MİRBEK KIZIKIRGIZ UZUN HIKAYELERI: KONU, PROBLEM VE POETIK SORUNLAR (1980-90 YILLAR ARASI)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
336Canarbek ASIMHANKAZAK TÜRKÇESINDE SES VE ANLAM DEĞIŞIKLIKLERINE UĞRAYAN KÖKTÜRK YAZITLARINA AIT KELIMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
337Durmuş BILGE AKKUŞÖRGÜTSEL SESSIZLIK VE TÜKENMIŞLIK DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI VE BIR ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
338Refika GERİBIŞKEK’TEKI ÜNIVERSITELERIN SON SINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCILERIN GIRIŞIMCILIK ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI.İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
339Diana CUMALİYEVAPERSONEL GÜÇLENDIRMENIN AKADEMIK PERSONELIN İŞ TATMINI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKISIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
340Yalçin ÖRENCOĞRAFYA DERSININ BILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIMININ ÖĞRENCILERIN AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
341Sayragül MURZAYEVAKIRGIZ HALK PEDAGOJISINDE İŞ EĞITIMIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
342Zarina DJANALİEVAKIRGIZISTAN VE TÜRKIYE EĞITIM SISTEMLERINDE HAZIR GIYIM BÖLÜMÜNÜN 10 VE 11. SINIF ÖĞRETIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
343Nazira ARZİYEVAKIRGIZISTAN’DA TICARI BANKALARDA UYGULANAN KREDI VE KREDI RISKI POLITIKALARININ DEĞERLENDIRILMESIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
344Hakan GÜVENIKIZ AÇIK HIPOTEZI:KIRGIZISTAN ÖRNEĞIMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
345Bermet COLDOŞEVAKIRGIZISTAN’DAKI SAĞLIK SEKTÖRÜNE OLAN KAMU HARCAMALARININ ETKINLIĞININ ARTTIRILMA YOLLARI.MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
346Şamil BALCIDIŞ BORÇLAR VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI:KIRGIZISTAN ÜZERINE BIR İNCELEMEMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
347Saliya KURMANOVAÖMURKUL KARAYEV’IN ARAŞTIRMALARINDA KIRGIZLAR’IN ETNIK TARIHININ ELE ALINIŞITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
348Zalina ADOBAŞEVAKIRGIZISTAN’DAKI BALKARLAR’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
349Saltanat DUBANAEVAKIRGIZLARDA TARIHI ETNOGRAFIK AÇIDAN TEDAVI YÖNTEMLERITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
350Aziza KULTAEVAKIRGIZISTAN’DA İNTERNET KULLANIMI YAYGINLAŞMASI KARŞISINDA GAZETELERIN TIRAJ ARTTIRMA STRATEJILERI: VEÇERNIY BIŞKEK ÖRNEĞIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
351CamilyaKARIMBAEVACINSEL KIMLIK İNŞASINA İLIŞKIN İMGELERIN ANALIZI: ‘HATSUKOI LIMITED’, ‘KORE GA WATASHI NO GOSHUJIN-SAMA’, VE ‘YOSUGA NO SORA’ JAPON ANIMASYON FILMLERI ÖRNEĞINDEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
352Camilya ABDYMALİKOVAYENI KIRGIZ FILMLERINDE ULUSAL GELENEKLERIN VE DEĞERLERIN YANSITILMASIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
353Aziz YILIDIRIMKIRGIZISTAN’DA KAYIT DIŞI EKONOMISI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
354Abidin ÖZERMUHAMMED ZAFERBEK MUHAMMED OGLI ‘NUR-NAME’ (İNCELEME-METIN-DIZIN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
355Elfesya SENCERKITLE İLETIŞIM ARAÇLARININ ULUSAL KIMLIK OLUŞTURMADAKI RÖLÜ: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
356Hakki İŞCANKIRGIZISTAN’DA MEDYA SEKTÖRÜ’NÜN DEĞERLENDIRMELERINE GÖRE RADYO, TELEVIZYON VE SINEMA EĞITIMI’NIN DURUMUBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
357Ferhat BARIŞTÜRKIYE BASININDA “ARAP BAHARI”: GÜNDEM BELIRLEME YAKLAŞIMI ÇERÇEVESINDE BIR DEĞERLENDIRMEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
358Tatyana VEPRENTSEVASOSYAL DEVRIM SÜRECINDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: 2014 UKRAYNA OLAYLARI ÖRNEĞINDEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
359Taner ÇOŞKUNSELÇUKLULARDA AHILIK VE AHILIĞIN MESLEKI-AHLAKI KÜLTÜRÜN GELIŞIMINE ETKISIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
360Ömer faruk KARAMANULUSLARARASI İŞLETMELERDE İKY UYGULAMALARI VE SORUNLARIN BELIRLENMESI: BIŞKEK ÖRNEĞIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
361Muharrem KAYAİKY’DE BILIŞIM TEKNOLOJISI KULLANIMI: BIŞKEK’TEKI TURIZM IŞLETMLERI ÖRNEĞIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
362Nursultan ABDİMİTALİP UULUTARIHÎ VE ETNOGRAFIK KAYNAK OLARAK KAŞGARLI MAHMUD’UN “DIVANÜ LUGAT-IT TÜRK” SÖZLÜĞÜTARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
363Islambek SULAYMANOVÇÜY BÖLGESININ ETNO-SIYASI TARIHI (XVIII. YÜZYILIN II. YARISI- XIX. YÜZYILIN SONU)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
364Asiya CAKIPOVAKIRGIZISTAN’DAKI ARKEOLOJIK ESERLERDEKI MOTIFLER TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
365Sezim ALMAZBEKOVAKIRGIZ YASA SISTEMININ TARIHI (XIX. YY IKINCI YARISI- XX. YY BAŞI)TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
366Adilet İDİRİSOVKIRGIZLARLA HAKASLAR ARASINDAKI ETNO-KÜLTÜREL ILIŞKILER TARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
367Mirzatm SULTANMURATOVAKIRGIZ TÜRKÇESINDEKI ATASÖZLERIN ÖZELLIKLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
368Tilek ŞARŞENBEK UULU“ESKI TÜRK (RUNIK) YAZITLARININ DILININ SES BILGISI”TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
369Pelin ÜNLÜLER ARABACIVASFI DIVAN (METIN-ÇEVIRI-AÇIKLAMALAR-DIZIN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
370Meerim ABDILDAEVAÇAĞDAŞ KIRGIZ TÜRKÇESINDE KELIMESI KELIMESINE (MOTAMOT) CÜMLE ÇEVIRILERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
371Ayperi KARATAEVAKIRGIZ TÜRKÇESININ GÜNEY AĞIZLARINDA ESKI TÜRKÇE UNSURLARTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
372Zeynettin DEMİREL16.YY. OSMANLI YAZARI MUSTAFA BIN EVRENOS’UN FERASET VE KIYAFETNAMESI (METIN-INCELEME-SÖZLÜK)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
373Ali ÇELİKÇETIN CUMAGULOV’UN HAYATI, ESERLERI VE TÜRKOLOJIYE KATKILARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
374Muhammed Sefa KARATAŞREŞAT NURI GÜNTEKIN ROMANLARININ (ÇALIKUŞU, DEĞIRMEN, DUDAKTAN KALBE, YAPRAK DÖKÜMÜ) SENARYOLAŞTIRILMA SERÜVENITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
375Mayram BAYGONUŞEVAKIRGIZISTAN’DA TURIZMIN EKONOMIK KALKINMAYA ETKISI.İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
376Elnura TURSUNBEKOVADIŞ TICARETIN KIRGIZISTAN'IN EKONOMIK BÜYÜMESINE ETKISIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
377Sabira KASIMBAYEVAKIRGIZISTAN’DA UYGULANAN DÖVIZ KURU POLITIKASININ EKONOMIYE ETKILERIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
378Kiyal TURGUNBAYEVAPROFESYONEL KARYERI ETKILEYEN FAKTÖRLER: BISKEK’ TEKI ÜNIVERSITELER ÜZERINDE BIR ARASTIRMA.İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
379Rauşan KOÇKONOVABÜTÇE AÇIĞI VE İKTISADI BÜYÜME İLIŞKISI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞI.MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
380Adilet CUMAYEVAKIRGIZISTAN’DAKI VERGI SISTEMININ GELIR DAĞILIMINA ETKISI: GELIR VERGILER ÖRNEĞINDEMALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
381Nuriya MAKEŞEVAEĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELIK BÜTÇE HARCAMALARININ ETKINLIĞININ ARTTIRILMA YOLLARI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞI.MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
382Nurcaz ZARLIKOVAMEVLANA’NIN MESNEVI ESERINDE EĞITIM DÜŞÜNCELERI.EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
383Abdullah KAYALİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER BEKLENTİLERİİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
384Banu ERDOĞANKIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESININ ÖĞRENCILER AÇISINDAN KURUMSAL IMAJI Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
385Nargiza MAMATKULOVAULUSLARARASI TEMATIK YAYINCILIK EKSENINDE AZATTYK RADYOSU’NUN YAYIN POLITIKASI VE SÖYLEMLERININ İNCELENMESIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
386Gülcamal KENCEBAYEVAKIRGIZ ŞIIRINDE IZLENIMCILIK VE ONUN ESAS TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
387Meerim SIRDIBAYEVAKIRGIZISTAN GAZETELERINDE RESMI IDEOLOJININ SUNUMU: “KIRGIZ TUUSU” GAZETESININ ÖRNEĞINDEBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
388Perizat KORGOLDOYEVAKIRGIZ GELENEKSEL EL SANATLARI TEMELINDE 5-8 SINIF ÖĞRENCILERININ SANATSALYARATICILIK BECERILERININ GELIŞTIRILMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
389Dinara ŞATMANOVAÖĞRENCILERIN KENDI KENDINE ÖĞRENME ETKINLIKLERINI AKTIFLEŞTIRMENIN DIDAKTIK KOŞULLARI (TÜRKÇE DERSI ÜZERINDE)EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
390Ibarat TOKULOVACENGIZ AYTMATOV’UN ESERLERINDEKI EDEP-AHLAK DÜŞÜNCELERINI ERGENLIK ÖNCESI ÇOCUK EĞITIMINDE KULLANMANIN PEDAGOJIK ŞARTLARIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
391Bermet DOSUBEKOVAKIRGIZ DILINDE BIR UNSURUNUN ANLAMI BELIRSIZLEŞMIŞ BIRLEŞIK KELIMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
392Gülnaz MARKİSOVAKIRGIZISTAN’DA ARTAN ORANLI VERGILENDIRME SORUNLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
393Askar ATAMKULOVKIRGIZISTAN’DAKI YATIRIMLARIN EKONOMI ÜZERINDEKI ETKISI: EMPIRIK BIR ANALIZİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
394Aycamal BATIRBEKOVAKIRGIZISTAN’DA BÖLGESEL SOSYO-EKONOMIK EŞITSIZLIKİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
395Ayçürök BEKTAŞEVAAVRASYA EKONOMIK BIRLIĞININ YERI VE GELECEĞIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
396Nasiykat MAMBETOVASOSYAL AĞ SITELERININ TÜKETICI DAVRANIŞLARINA ETKISI: BIŞKEK'TE BIR ARAŞTIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
397Kalima ERMENBAYEVAÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKI İLIŞKI: KIRGIZISTAN'DA HIZMET SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
398Gülümay ERGEŞOVAKIRGIZISTAN’DA TICARI BANKALARIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI IŞLETMELERIN GELIŞMESINDEKI ROLU’ (KIRGIZISTAN YATIRIM KREDI BANKASI ‘ÖRNEĞINDE)MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
399Şükran TUFANSERBEST ETKINLIK DERSLERINDE ÖĞRENCILERIN KELIME HAZINESININ GELIŞTIRILMESINDE TÜRK VE KIRGIZ ÇOCUK ŞAIRLERININ ESERLERININ ETKISININ İNCELENMESI (BIŞKEK TÜRK İLKOKULU 3. VE 4. SINIF ÖRNEĞI)EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
400Mustafa PEKGÖZMEVKUFÂTÎ MUHAMMED EFENDI ’NIN TERCÜME-I SADRU’Ş-ŞERI’A ADLI ESERI : İNCELEME-METIN-DIZIN-TIPKIBASIM II 222A-252ATÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
401Onur ERDOĞANTÜRKIYE'DE BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI (PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERILERI ) (2007-2012)MALİYE ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
402Nurcan CUMABEK KIZISOSYAL MEDYANIN SEÇMEN TERCIHLERI ÜZERINDEKI ETKILERI ‘2015 KIRGIZISTAN PARLAMENTO SEÇIMLERI ÖRNEĞI’ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
403Cildiz SIDIKOVABIŞKEK ŞEHRININ ORTA ÖĞRETIM OKULLARINDAKI 4 VE 5 SINIF ÖĞRENCILERININ CAN GÜVENLIĞI KORUMA BECERILERINI GELIŞTIRME YÖNTEMLERI (CAN GÜVENLIĞININ TEMELLERI DERSI ÖRNEĞI) EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
404Saykal OTOROVAKIRGIZISTAN'DA TARIM SEKTÖRÜNÜN GELIŞIM SORUNLARI VE AVRASYA EKONOMIK BIRLIĞI'NDEKI YERIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
405Meyrim İSAHANOVAKAZAK TÜRKÇESI AĞIZLARI ILE ESKI TÜRKÇE ARASINDAKI BENZER DIL ÖZELLIKLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
406Sezim İŞENALİYEVAOMOR SULTANOVUN NESIR ESERLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
407Wanguk AN ALTAY DILLERINDEKI ULUSAL OYUN ADLARI: TIPOLOJIK VE KÜLTÜREL BENZERLIKLER (KIRGIZCA, TÜRKÇE VE KORECE KAYNAKLARA GÖRE)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
408Sola PARKTÜRK DILLERINDEKI VE KORECEDEKI AKRABALIK TERIMLERI: (KIRGIZCA, TÜRKÇE VE KORECE KAYNAKLARA GÖRE) KÜLTÜREL VE DILBILIMSEL ANALIZTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
409Abdulkadir KARATÜRKÇENIN YABANCI DIL OLARAK ÖĞRETIMINDE AKTIF SÖZ VARLIĞITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
410Ediliya ABDIKADIROVAKIRGIZISTAN’IN ŞANGHAY IŞBIRLIĞI ÖRGÜTÜ ÜYELIĞI:IŞBIRLIĞI PERSPEKTIFLERIULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
411Nargiza SAKMURZAEVAKIRGIZISTAN'IN UZAK DOĞU ÜLKELERIYLE IŞBIRLIĞI: GÜNEY KORE ÖRNEGIULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIYüksek Lisans
412Nurcan GEDİKKIRGIZISTAN ORTA ÖĞRETIM YÖNETICILERININ ÖĞRETMENLERIN MESLEKI GELIŞIMINI MOTIVE ETME YÖNTEMLERIEĞİTİM YÖNETİMİYüksek Lisans
413Cemil ŞİMŞEKG. F MILLER’IN ‘SIBIRYA TARIHI’ ADLI ESERININ RUSÇA’DAN TÜRKÇE’YE TERCÜMESI VE TÜRK TARIHI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
414Camilahon CORAEVAMUAVIYE İBN EBU SÜFYAN VE HALIFELIK DÖNEMITARİH ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
415Yasemin ERMANPISA SONUÇLARINA DAYANALI OLARAK KIRGIZISTANEĞITIM SISTEMININ DEĞERLENDIRILMESIEĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
416Altinay YUSUPOVADOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINDEKI ETKISI: KIRGIZISTAN UYGULAMASI.İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
417Mirzagül BAKTIBEK KIZIHIZMET SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ VE İŞ TATMININI ETKILEYEN FAKTÖRLER:BIŞKEK ÖRNEĞIİŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
418Şohimardan ORUNBEKOVBEDREDDÎN EZ-ZERKEŞÎ’NIN “EL-BURHAN FI ULÛM’L-KUR’ÂN” ADLI ESERININ ULUMUL KUR’AN BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESIİSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALIYüksek Lisans
419Coşkun KALAGÖRSEL İLETIŞIM AÇISINDAN DÜNYA ÜNIVERSITELERININ (HARVARD,OXFORD VE PEKING) İNTERNET GAZETELERI ÜZERINE BIR İNCELEME VE GAZETE MANAS İÇIN BIR MODEL ÖNERISI Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
420Guliza AKİYEVASIYASI MODERNLEŞME BAĞLAMINDA SIYASI PARTILER VE KADININ TEMSILI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
421Yuliya USENKOKIRGIZISTAN'DA GAZETE HABERLERINDE ÇOCUKLARA YÖNELIK ŞIDETTIN SUNUMU: ' VEÇERNIY BIŞKEK' GAZETESI ÜZERINE BIR İNCELENMESIBilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
422Zeynep DEVELİKIRGIZISTANDA'DA MARKA KIMLIĞININ İNŞAASINDA DERGI REKLAMLARININ KULLANIMI:" ONE MAĞAZINE" VE "BIŞKEKCHANKA" DERGILERINDEKI GIYIM REKLAMLARI ÜZERINE İNCELEME Bilgisayar Mühendisliği Anabilim DalıYüksek Lisans
423Aynura SALIKOVAKIRGIZISTAN CUMHURIYETI PARA POLITIKASININ AKTARIM MEKANIZMASININ ANALIZIİKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
424Ayhan ÇELIKBAYMOLLA NİZAMÜD'ÜN AHUNUM, HİKMET-İ NIZAMÜD-DİN (CİLT 1B-198B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-SÖZLÜKTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
425Roza ABDIKULOVAXIX. VE XX ASRIN BAŞLANGICINDA ORTA ASYA İLE OSMANLI DEVLETLERİNİN MÜNASEBETLERİNE DAİR VESİKALARTARİH ANABİLİM DALI Doktora
426Çağatay KARAKÖYORTA ASYA'DA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI, POLİTİKALARI, STRATEJİLERİ VE TEŞVİKLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
427Harun YAKIŞIKKIRGIZİSTAN'DA KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI, ETKİLERİ VE TAHMİNİİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
428Ibrahim ŞAHİNESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ (VI-XI. YÜZYIL) TEMEL ESERLERİNDE GEÇEN YER ADLARITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
429Osman Salih KADIEKONOMİK KALKINMA VE SERBEST BÖLGELER: BİŞKEK SERBEST BÖLGESIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
430Filiz SARSILMAZ KADIEKONOMIK BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK DIŞ TİCARET: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
431Güljanat K. ERCİLASUNSEYAHATNAMELERE GÖRE YEDİSU BÖLGESİNDEKİ KAZAK VE KIRGIZLARIN SOSYAL YAPISI (1854-1917)TARİH ANABİLİM DALI Doktora
432Kutay OKTAYSTRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ DESTEKLİ MÜŞTERİ ODAKLI FİYATLANDIRMAİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
433Nurdin USEEVYENİSEY YAZITLARININ SÖZ DİZİMİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
434Faruk ÖZTÜRKDİVANÜ LUGATİ'T-TÜRK'ÜN ARAP SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE GÖRE İNCELENMESİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
435Мirzat RAKIMBEK UULUMANAS DESTANININ CUSUP MAMAY VARYANTININ MANAS BÖLÜMÜNDE GEÇEN ARKAİK KELİMELERTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
436Muhammet nurullah CİCİOĞLUKIRGIZ HALK DESTANI 'KIZ SAYKAL' İNCELEME, METİN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
437Azamat MAKSÜDÜNOVHİZMET SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA KARMASI VE HİZMET KALİTESİNE ETKİLERİ:İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
438Seyil NAJİMUDİNOVAİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ: KIRGIZİSTAN'DA BİR SAHA ARAŞTIRMASIİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
439Sezen ÖZEKKIRGIZİSTAN İNSAN KAYNAKLARINDA ARA ELEMAN DESENİ (TURİZM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ)İŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
440Cunus GANİYEVKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN'DA YOLSUZLUK SORUNUİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
441Zuhra ALTIMIŞEVA1920-30YY ARASINDA KIRGIZİSTANDAKİ SOVYET YÖNETİMİNİN KULAKLARI (VARLIKLI KESİMİ) SINIF OLARAK ORTADAN KALDIRMA SİYASETİTARİH ANABİLİM DALI Doktora
442Gül banu DUMANTÜRKİYE TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
443Gülzada MOLLA NİYAZIN ESERLERİNİN İMLA, SES BİLGİSİ, LEKSİK VE SEMANTİK ANALİZİ (ÜÇ EL YAZ I KİTABININ TEMELLİNDE)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
444NARMAMATOVA1921-1922 YILLARINDA BASMACI HARAKETİ VE ENVAR PAŞATARİH ANABİLİM DALI Doktora
445Aydin İDİLII DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE AMERİKAN VE SOVYET PROPAGANDİST CANLANDIRMA SİNEMASININ SANATSAL VE İDEOLOJİK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
446Yasemin KILINÇARSLANTAHAKKÜM VE DİRENİŞ STRATEJİLERİNİN KURULUŞ ALANI OLARAK MEDYA (TV TARTIŞMA PROGRAMLARINDA DIALOG ETİĞİ)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
447Gökçe YOĞURTÇU TARİH ANABİLİM DALI Doktora
448Bakitbek ISAKOVKIRGIZ BANKACILIK SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
449Yaşar AYYILDIZBÖLGESEL KALKINMADA DEVLETİN ROLÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİMALİYE ANABİLİM DALI Doktora
450Raziya ABDİYEVAKIRGIZİSTANDA VERGİ KÜLTÜRÜ: SORUNLARI, ÖNEMİ VE GELİŞTİRME YOLLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
451Bekir Cihan UÇKAÇGEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİMALİYE ANABİLİM DALI Doktora
452Elira TURDUBAYEVAHALKLA İLİŞKİLERDE MÜKEMMELLİK İLKELERİNİN KIRGIZİSTAN’DA UYGULANABİLİRLİĞİ: HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞANLARI İLE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMAİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
453Tatyana NURİAHMETOVAKIRGIZ TURKCESİNDE İSİM YAPMATÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
454Cengiz BUYAR CUNGAR HANLIĞI’NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL 8İTARİH ANABİLİM DALI Doktora
455Alpaslan AŞIK TARİH ANABİLİM DALI Doktora
456Kemal GÖZ 1960–80 YILLARI ARASINDA KIRGIZ EDEBİYATINDA UZUN HİKÂYE TÜRÜ VE DÖNEM İNCELEMESİTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
457Halit AŞLAR BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ 8İ BİYOGRAFİK ROMATÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
458Aynura TURDALIEVAKIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN GELİŞME MODELİİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
459Bahattin GENCAL XIX. YUZYILDA DOĞU TURKİSTAN UYGURLARINDA SOSYAL VE KULTUREL HAYATTARİH ANABİLİM DALI Doktora
460Erdoğan AKMANSEVR’DEN LOZAN’A SOVYET BASININDA TÜRKIYE’NIN YANSIMALARI (1920-1923 YILLARI ARASI PRAVDA VE İZVESTIYA GAZETELERI ÜZERINDE BIR ANALIZ)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
461Ömer ÇAKINKÜRESELLEŞME SÜRECINDE ULUSLARARASI REKLAMIN KIRGIZISTAN’DA YERELLEŞMESIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
462Osman ARICANAKBAR RISKULOV’UN ŞIIRLERININ ÜSLÜP AÇISINDAN İNCELENMESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
463Kadir TUĞMUHAMMED SADIK KAŞGARÎ’YE GÖRE DOĞU TÜRKİSTANTARİH ANABİLİM DALI Doktora
464Kıyalbek AKMOLDOYEVKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE ULUSAL REKABET GÜCÜ OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME SORUNLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
465Kayrat BELEKKIRGIZİSTAN’DAKİ KARAHANLI DONEMİNE AİT KİTABELERTARİH ANABİLİM DALI Doktora
466Murat KEKLİKÜSKÜPLÜ İSHAK ÇELEBİ DİVAN [METİN-ÇEVİRİ-AÇIKLAMALAR-DİZİN]TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
467İslam KÜÇÜKALİ EMÎRÎ EFENDİ’NİN DURÛB-I EMSÂL-İ OSMÂNİYYE’Sİ [METİN-ÇEVİRİ-AÇIKLAMALAR-DİZİN]TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
468Işın Bilge Kağan SELÇUKBİÇİM-SOZDİZİMSEL VE ANLAMBİLİMSEL ACILARDAN KIRGIZ TURKCESİNDE ÇATITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
469Zamira ÖSKÖNBAYEVAKIRGIZİSTAN DIŞ TİCARETİNİN YAPISAL ANALİZİ: (1991-2013)İKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
470Kadir YOĞURTÇUSİNEMADA GERCEKLİK VE İMGE: JEAN-LUC GODARD’IN FİLMLERİ UZERİNDEN GOSTERGEBİLİMSEL BİR COZUMLEMEİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
471Aydin ÇİFTÇİHEDEF 13TLEME SISTEMI VE KIRGIZISTAN’DAKI KONAKLAMA İŞLETMELERINDE BIR UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
472Ali riza YETERKIRGIZISTAN’DAKI 1916 YILINDAKI BAĞIMSIZLIK HAREKETININ TARIHNAMESITARİH ANABİLİM DALI Doktora
473Erhan TAŞBAŞTÜRK DILLERINDE KIŞI EKLERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
474Adem AKTAŞ KAZAKİSTAN RUSYA VE BEYAZ RUSYA’NIN OLUŞTURDUĞU GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN KAZAKİSTAN EKONOMİSİNE ETKİLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
475Damira BAYGONUŞEVAKIRGIZISTAN EKONOMISINDE İKIZ AÇIK SORUNU VE NEDENLERIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
476Döölötbek EŞKENOVULUSAL ZİHNİYETİN DİLE YANSIMASI (KIRGIZ ATASOZLERİNİN TEMELİNDE)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
477Negizbek ŞABDANALİYEVKIRGIZ DILININ TARIHI GELIŞIMININ ARAŞTIRILMASINDA BIR KAYNAK OLARAK DIVANÜ LÜGATI-T TÜRK (FONOLOJIK VE MORFONOLOJIK İNCELEME)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
478Gülzat NURDİN KIZIZAMANİZM VE KIRGIZ KULTURUNUN DONUŞUMUTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
479Levent DOYURANKOLEKTIF SIYASI BELLEĞIN TELEVIZYON DIZILERININDE İNŞASI (“HATIRLA SEVGILI” DIZISI ÜZERINE BIR ÖRNEK OLAY INCELEMESI)OLAY INCELEMESI)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
480Kanişay MUKTAROVASEÇMEN TERCIHLERININ OLUŞUMUNDA SEÇIM KAMPANYALARI: 2011 KIRGIZISTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMI ÖRNEĞIİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
481Döne ARSLANMUSA'NIN İLK KITA BI: İNCELEME-METIN-DIZIN-TIPKIBASIMTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
482Regina CAMANKULOVASOVYET DÖNEMİ KIRGIZ BELGESEL SİNEMASINDA SOSYAL KİMLİKLERİN TEMSİLİ (BREJNEV VE GORBAÇOV DÖNEMLERİ)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
483Semih BABATÜRKŞOR TÜRKÇESITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
484Adilya YAMALTDİNOVAKIRGIZİSTAN BANKACILIK SEKTÖR PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
485Anara YÜRÜMEZKIRGIZCA VE HAKASÇADA FIILTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
486Aymira MARAT KIZIÇAĞATAYCA’NIN SON DÖNEMINE AIT ÜÇ DESTAN: KÖROĞLU, CANÇAR HAN BADIŞA GAZALI, KIZ CIBEK (İNCELEME, TRANSKRIPSIYON, AKTARMA, DIZIN)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
487Galip Afşin RAVANOĞLUSÜRDÜRÜLEBILIR EKONOMIK BÜYÜMEDE ENERJININ ROLÜ KIRGIZISTAN ÖRNEĞIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
488Burulça SULAYMANOVAKIRGIZISTAN CUMHURIYETI’NIN GÖÇ NEDENLERI VE SOSYAL-EKONOMIK SONUÇLARIİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
489Muratali ABDILDAYEVARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERININ ÇÖZÜMÜNDE META SEZGISEL ALGORITMALARIN KULLANILMASI VE BIR UYGULAMAİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
490Dastan ASEİNOVKIRGIZİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE KREDİ RİSKİMALİYE ANABİLİM DALI Doktora
491Kadirbek SULTAKEYEVKIRGIZISTAN'DA MIKROKREDININ GENÇ VE KADIN İSTIHDAMI ÜZERINDEKI ETKISIMALİYE ANABİLİM DALI Doktora
492Mahmut VURALGİRIŞIMCILIKTE YENILIKÇI BIR YAKLAŞIM OLARAK E-GIRIŞIMCILIĞIN KIRGIZISTAN'DA UYGULANMA OLANAKLARININ İNCELEMESIİŞLETME ANABİLİM DALI Doktora
493Dayan KAMALİNADIR ŞAH VE TÜRKISTAN SIYASETITARİH ANABİLİM DALI Doktora
494Gülbarçin DÜNDARFERGANA BÖLGESI GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERI (XIX YY. SONU-XX YY. ILK ÇEYREĞI)TARİH ANABİLİM DALI Doktora
495Amangeldi CUMADİLOV İKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
496Esengeldi CUMADİLOVKIRGIZİSTANDAKİ ENFLASYON SÜREÇLERİ,ONLARIN TEMEL NEDENLERİ VE FAKTÖRLERİİKTİSAT ANABİLİM DALI Doktora
497Zarina KULBARAKOVAMANAS' DESTANINDA GEÇEN HAYVANLARIN EDEBI TASVIRI VE TOTEMIK İMGELERITÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
498Ernis ABDIKEEVKIRGIZ CUMHURIYETI’NDE SIGORTA SEKTÖRÜNÜN SERMAYELENDIRILMESIMALİYE ANABİLİM DALI Doktora
499Dilek YILMAZSOSYAL HAYATI YANSITAN SOVYET DÖNEMI KIRGIZ ROMANLARINDA MILLI KIMLIK SORUNSALI (1930-1960 YILLARI)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
500Serhat ATMACAKAMU HARCAMALARININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKISI: KAZAKISTAN VE KIRGIZISTAN ÖRNEĞIMALİYE ANABİLİM DALI Doktora
501Zarina CALBİYEVAESKI UYGURCA'DA ZAMAN (TARIHI-KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME)TÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
502Sefa KIRVELİCENGIZ AYTMATOV'UN ESERLERINDE KIRGIZ ETNO-KÜLTÜRÜN DEFORMASYONU VE TRANSFORMASYONUTÜRKOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora
503Topçuğül NARMAMATOVAULUSLARARASI HABER AKIŞI BAĞLAMINDA KIRGIZISTAN’DA DIJITAL HABER SITELERI VE HABERCILIKİLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora
504Niyazi AYHANSIMGESEL YAPILARDA HEGEMONYA VE İDEOLOJININ İNŞASI (BIŞKEK ANITLAR ÖRNEĞI)İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Doktora