Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Ülke Dışı Yüksek Öğretim Kurumları, Kuruluşlar ve Bilimsel Merkezler Arasında Yapılan İşbirliği Protokolleri

Toplam: 191
Türkiye - 93; Kırgız Cumhuriyeti - 19; Rusya Federasyonu - 12; Kazakistan - 9; Çin - 8; Özbekistan - 6; KKTC - 5; Ukrayna - 5; Azerbaijan - 5; Filistin - 4; ABD - 3; Japonya - 3; Hindistan - 2; the Republic of Korea - 2; Afganistan - 2; Moğolistan - 2; Almanya - 2; İngiltere - 2; Romania - 1; Poland - 1; Portekiz - 1; Gürcistan - 1; Tacikistan - 1; Macedonia - 1; Fransa - 1;
Kurumun Logosu Kurumun Adı Protokolün Adı İmzalandığı Tarih Süresi İşbirliği Alanı
Türkiye : 93
Kırıkkale Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.04.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kırıkkale’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu İşbirliği protokolü 19.04.2019 5 yıl
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Sporlar Araştırma Uygulama Merkezinin faaliyetlerini icra ettiği alanlarda, DEK ile birlikte geleneksel sporlar ve oyunlar ile alakalı her türlü sportif, sosyal ve kültürel çalışmalar düzenlemek, gelişimlerine katkıda bulunmak, üye ülkelerin kültürel özgünlüklerini korumaya yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası projeler ve dostluklar geliştirmek amacıyla farklı medeniyetlerden miras kalan geleneksel sporları ve oyunları koruma, destekleme ve yaygınlaştırma amacı taşıyan, topluma ve millî değerlere saygılı, dostluğa değer veren;
 • Gelişime açık, donanımlı sporcular ve bireyler yetişmesi için birlikte çalışmalar yapmak;
 • Kurumlar arası kurumsal kapasiteyi ve beceriyi arttırmak amacıyla, kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi için her türlü konuda karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı olarak tecrübe ve bilgi paylaşımından yararlanarak yeni projeler üretilmesi, konusunda işbirliği sağlamak;
 • Başta geleneksel sporlar ve oyunlar olmak üzere DEK’in gerçekleştireceği tüm kültürel faaliyetlerde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM bilimsel katkı sağlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM, DEK’in her yıl geleneksel olarak yaptığı festival, forum, toplantı, panel, kongre ve çalıştaylara sporcu ve araştırmacı desteği sağlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM’un her yıl geleneksel olarak yaptığı “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu”na DEK uygun gördüğü takdirde destek sağlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili bilimsel faaliyetlerinin yayınlanacak hale getirilmesini sağlar, DEK uygun gördüğü takdirde bu çalışmalar için destek sağlar;
 • DEK ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel sporlar ve oyunlarla alakalı araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirirler ve yürütürler;
 • DEK ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM yapacakları bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler;
 • DEK ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar üzerine Makale ödülü̈ ve Yaygın Makale teşvik çalışması yaparlar, DEK bu konuda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine finansal destek sağlar;
 • Bu kapsamlar dışında kalan konularla alakalı kurumların birlikte geliştirileceği proje dosyaları işbu protokolün ek belgeleri olarak kabul edilecektir.
Konya Teknik Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 18.03.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Selçuk’ta ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Trakya Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 12.12.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Trakya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 27.11.2018 5 years
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşbirliği Anlaşması 21.11.2018 5 years
 • Başta geleneksel spor ve oyunlarda bilimsel faliyetler (sempozyum, kongre, forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik personeli bilimsel katkı sunmak;
 • KTMÜ GOSAM, KBB’nin her yıl geleneksel olarak yaptığı uygulamalı alanlarda (Kurtuluş Güreşleri, Türk Dünyası Geleneksel Oyunları, Festival Güreşleri v.b.) ihtiyaç duyduğu (Kırgızistan ve diğer Türk Halkları ve Cumhuriyetleri’nden sporcu temini v.b.) desteği verir. KBB’nin en son IV.’sünü yaptığı (09-10 Aralık 2017), KTMÜcGOSAM’ın bu yıl III.’sünü yapacağı (22-23 Kasım 2018) “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu”nu çiftli yıllarda (2018, 2020 v.b) Kırgızistan’da, tekli yıllarda (2019, 2021 v.b.) Türkiye’de dönüşümlü olarak yaparlar;
 • KTMÜ GOSAM alanla ilgili yapılan bilimsel faaliyetler (kongre, sempozyum, kitap-makale çeviri v.b.) tasih, dizdi, pikaj ve montajını yaparak yayınlanacak haline getirir;
 • Başta söz konusu kitaplar olmak üzere faaliyetler için gerekli görülen (kitapçık, büröşür, afiş v.b.) basılmasını sağlar KBB ile KTMÜ GOSAM Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel oyun sporlarını araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirirler ve yürütürler yapacakları bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği her yıl dönüşümlü olarak Kırgızistan ve Türkiye’de gerçekleştirirler. uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından haberdar eder ve yararlanmasına yardımcı olur. karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı konusunda işbirliği yaparlar.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İşbirliği Protokolü 19.04.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Karaman’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Üsküdar Üniversitesi Memorandum of Understanding 11.04.2018 5 years
 • Promotion of joint research works including exchange of faculty and research members;
 • Development of student exchange programs and organization of programs granting dual diplomas in conformity with the legislation of both countries upon approval from the Turkish Council of Higher Education;
 • Exchange of academic research data and related materials;
 • Cooperation in publication activities or cultural activities;
 • Organization of joint academic and scientific activities such as conferences, seminars, symposiums and congresses.
Giresun Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.04.2017 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişim programları;
 • Araştırmacı değişim programları;
 • Öğrenci değişim programları;
 • Ortak uzaktan eğitim programları;
 • Burslu öğrenci daveti;
 • Ortak akademik/bilimsel araştırma projeleri;
 • Kısa dönemli akademik/bilimsel eğitim programları;
 • Ortak konferans, seminer ve panel düzenlenmesi;
 • Kitap, eğitim ve araştırma amaçlı materyallerin değişimi;
 • Öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler için kısa dönemli ortak tatil ve sosyal etkinlik programlarının hazırlanması;
 • Ortak yaz okulu programları.
Gedik Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 03.10.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar.
Çukurova Üniversitesi İşbirliği Protokolü 17.01.2017 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Adana’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşbirliği Protokolü 20.12.2016 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Balıkesir Üniversitesi İşbirliği Protokolü 02.12.2016 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Balıkesir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Selçuk Üniversitesi İşbirliği Protokolü 30.05.2016 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Konya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Erzincan Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.05.2016 5 yıl
 • Değişim programı geliştirmek (1 dönem/ 1 yıl);
 • Öğrenci değişimi ile akademisyen üyelerinin özel ders verme ya da sunum yapma imkânlarıyla birlikte öğretmenler, araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademik derece adaylarına danışmanlık sağlamak;
 • Bölümler, araştırma laboratuvarları ve diğer araştırma birimleri arasında iletişim kurma ve yeni eğitim programlarını, ortak araştırma projelerini, bilimsel-metodik seminerleri, konferansları hazırlamak;
 • Öğretmenlerin, lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarının üniversitelerin bilimsel dergilerinde yayınlanmasını sağlamak;
 • Yüksek lisans, doktora ve üstün yetenekli öğrencileri, stajyerleri, araştırma üyelerini hazırlama konusunda programlar uygulamak;
 • Öncelikle taraflarla görüşülüp ve birleşerek ortak uluslararası eğitim ve uluslararası ilmi araştırma projeleri ile programlar hazırlamak.
Anadolu Ajansı İşbirliği Protokolü 18.05.2016 5 yıl
 • AA’nın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından üretilen akademik raporların, makalelerin ve materyallerin, haber, analiz, fotoğraf, görüntü ve sosyal medya içeriği olarak kullanabilmesi;
 • AA’nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde görevli akademik kadro ile haber ve belgesel amaçlı röportajlar yapabilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin AA tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerine katılımı;
 • AA’nın eğitim faaliyetlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tesislerini, ekipmanlarını ve altyapısını kullanabilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo-Televizyon Müdürlüğü insan kaynağı, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu insan kaynağı ile üniversite öğrencilerinden her yıl AA tarafından uygun görülecek sayıda kişinin, ulaşım hariç, masrafları AA tarafından karşılanarak AA’da staj yapmaları;
 • AA Haber Akademisi tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo-Televizyon Müdürlüğü insan kaynağı, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu insan kaynağı ile öğrencilerine ve Bölge medya mensuplarına, her yıl 1 hafta süreyle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde mesleki eğitim verilmesi, Haber Akademisi eğitimcilerinin Kırgızistan’a ulaşım masrafları hariç, iaşe ve ibate masraflarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından karşılanması;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yıllık faaliyet programında yer alan yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonların AA tarafından haberleştirilmesinin sağlanması.
Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu EPODER Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirme ve Etkililiğin Değerlendirme projesi İşbirliği Pr 22.10.2014 5 yıl
 • Türk Dünyası Vatandaşlık bilincinin başlangıçta Türkiye ve Kırgızistan arasında daha sonra ise Türklerin yaşadığı diğer ülkelerde gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktır. Bunun yapılabilmesinin en temel esaslarından biri ise ortak eğitim programlarının oluşturulmasıdır. Devamlılığın sağlanabilmesi benzerlik ve farklılıkların tek amaçta bütünleştirilebilmesine bağlıdır. Önemli olan farklı seslerden oluşan bir kompozisyonu oluşturmaktır.
Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği ve Tanıtım Protokolü 10.03.2016 1 yıl
 • Protokolün kapsamı Türkiye’yi, Türkiye’nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla Üniversitesi ile Enstitü arasında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi;
 • Üniversite kanalıyla başta Kırgızistan olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve toplumlararası diyalogun artırılmasına yardımcı olunması;
 • Enstitü merkezinde ya da yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde Üniversite personeli ya da öğrencilerinin görevlendirilmesi ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde veya Merkez dışında ilgili ülkedeki eğitim fuarı vb. organizasyonlarda Üniversitenin tanıtılması konularında işbirliği yapılmasıdır.
Erciyes Üniversitesi İşbirliği Protokolü Ekim 2005 süresiz
 • Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programları;
 • Ortak Bilimsel Çalışmalar;
 • Sportif ve Kültürel Faaliyetler.
İstanbul Üniversitesi İşbirliği Protokolü 09.09.2015 5 yıl
 • Öğreti Elemanı Yetiştirmek;
 • Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Ortaklaşa Bilimsel Toplantı Oluşturmak ve Araştırmalar Yapmak;
 • Bilimsel Yayınların Değişimi ve Ortak Yayın İmkanları Oluşturulması;
 • Her İki Taraf için Yararlı Olan Yeni Programlar ile Eğitsel Kursların Oluşturulması.
Maltepe Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 04.04.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrasya Bilim ve Kültür Vakfı ve KTMÜ Camii İnşaatına Destek Sağlanmasına ilişkin Protokol 09.10.2013 5 yıl
 • KTMÜ Kampüsü içerisinde yapımı devam eden, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii İnşaatına TOBB tarafından maddi destek sağlanması
Atatürk Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi İ.Arabayev Kırgız Milli Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi VHUB ve Kültürel Araştırmalar vakfı Gaziantep Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu EPOD Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirme ve Etkililiğin Değerlendirme projesi İşbirliği Pr 22.10.2014 5 yıl
 • Proje sonucunda, bu dersi alan öğrenenlerin bilişsel anlamda farklı ülkelerin demografik yapılarını, eğitim sistemlerini, ortak maddi-manevi kültürel değerlerini, ekonomik sistemlerini tanımaları, kültürler arası ilişkilerin yararlarını ve zorluklarını tanımlamaları, kültürler arası ilişkilerin ekonomik, kültürel vb. anlamda sağlayacağı katkıları açıklayabilmeleri beklenmektedir. Duyuşsal açıdan, farklılıkları kabul edebilme ve zenginlik unsuru olarak görebilme algılarının geliştirilmesi, sosyal, kültürel farklılıkları hesaba katmaksızın insanlık onuru duygusu, kendine ve başkalarına değer verme özelliğini geliştirmeleri, ortak maddi-manevi kültürel değerlerini korumaya istekli olmalarını ve Türk Dünyası vatandaşlığı bilincini geliştirmeleri beklenmektedir. Beceri anlamında ise ortak kültürel değerleri, kültürler arası becerileri (kültürlerarası yetiyi ya da beceriyi (intercultural competence) geliştirmeleri) (kültürler arası diyalog kurulması ve kültürel farklılıkların takdir edilmesi) ve ekiple çalışma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü Temmuz 2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Bilgi Paylaşımı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği İşbirliği Anlaşması 19.01.2012 5 yıl
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ve Türk Dünysı Belediyeler Birliği nin Faaliyet Alanına Giren Ülkelere Yönelik Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • KTMÜ TDBB nin Ulusal ve Uluslararası Eğitim Programları, Kongre, Konferans, Sempozyum ve Toplantıların Planlanması, Organizsayonu ve Yürütülmesine Akademik ve Teknik Destek verir;
 • KTMÜ TDBB nın İhtiyaç Duyacağı Yabancı Dillerde Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği verir;
 • KTMÜ TDBB nin Kırgızistan daki Üye Belediyeleri Planladığı Projelerde Fizibilite Çalışmalarının Yürütülmesine ve Gerekli Yazışmaların Yapılması Hususlarında Destek Sağlar;
 • TDBB KTMÜ nün Öğrencilerine Yaz Stajı Eğitimi için Kontenjan Tahsisi Hususunda Gerekli Desteği Sağlar.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü Ocak 2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul da ve Bişkek te Gerçekleştirmek;
 • KTMÜ FSMVÜ ya İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince, Rusça Eğitim-Öğretim Programına Eleman ve Doküman Desteği verir;
 • FSMVÜ KTMÜ ya Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programna Eleman ve Doküman Desteği verir.
Herkes için Spor Federasyonu Antrenörlük Kursu Protokolü 20.10.2014 1 yıl
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Herkes için Spor Federasyonu, bu protokol kapsamında antrenörlük kursları, seminerler vb. alanlarda işbirliği yapma kararı almışlardır.
Bayburt Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 30.04.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Bayburt’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.04.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Muğla’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Siirt Üniversitesi İşbirliği anlaşması 14.03.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi, Öğrenci değişimi, Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
 • Seminerlere ve akademik toplantılara katılma, Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
 • Kütüphane kaynaklarının kullanımı;
 • Özel kısa dönemli akademik programlar, İkili derece, ortak derece programların geliştirme ve yürütme.
Batman Üniversitesi İşbirliği anlaşması 14.03.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi, Öğrenci değişimi, Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
 • Seminerlere ve akademik toplantılara katılma, Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
 • Kütüphane kaynaklarının kullanımı;
 • Özel kısa dönemli akademik programlar, İkili derece, ortak derece programların geliştirme ve yürütme.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Eğitimsel İşbirliği Anlaşması 14.03.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi, Öğrenci değişimi, Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
 • Seminerlere ve akademik toplantılara katılma, Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
 • Kütüphane kaynaklarının kullanımı;
 • Özel kısa dönemli akademik programlar, İkili derece, ortak derece programların geliştirme ve yürütme.
Kafkas Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 19.03.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kars’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 04.09.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Rizel’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 04.09.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Hacettepe Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 25.03.2019 5 yıl
 • Öğretim ve araştırma elemanlarının değişimini içeren ortak araştırma çalışmalarını teşvik etme;
 • Her iki ülkenin mevzuatına uygun olarak öğrenci değişim programları geliştirme ve çift diploma olanağını sağlayan programlar yapma;
 • Akademik araştırma verileri ve teknik materyal değişimi yapma;
 • Yayımlama ve kültürel aktivitelerde işbirliği yapma;
 • Konferans, seminer, sempozyum, kongre vb. ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 25.09.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Bitlis Eren Üniversitesi Akademik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolü 25.09.2014 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenciler değişimi;
 • Eğitim ve staj için öğrenciler değişimi;
 • Ortak bilimsel projeleri yürütmek;
 • Ortak seminer, çalıştay ve sempoziumları düzenlemek;
 • Akademik ve öğretim elemanları değişimi;
 • Kamu dil kurslarını düzenlemek;
 • Kitap, görsel-işitsel ekipman açısından destek vermek.
Bingöl Üniversitesi Akademik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolü 29.05.2014 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenciler değişimi;
 • Eğitim ve staj için öğrenciler değişimi;
 • Ortak bilimsel projeleri yürütmek;
 • Ortak seminer, çalıştay ve sempoziumları düzenlemek;
 • Akademik ve öğretim elemanları değişimi;
 • Kamu dil kurslarını düzenlemek;
 • Kitap, görsel-işitsel ekipman açısından destek vermek.
Ankara Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 23.06.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Bartın Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.06.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Bartında ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Iğdır Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 30.04.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Iğdır da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Atatürk Kültür Merkezi İşbirliği Protokolü 25.04.2014 5 yıl
 • Eğitim, bilim ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliği yapmak.
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) İşbirliği Protokolü 15.04.2014 3 yıl
 • Taraflar birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olmak için düzenli bilgi alışverişi yapacaklardır;
 • Taraflar birbirlerini karşılıklı ilgili konuların tartışıldığı toplantılarına davet edeceklerdir;
 • Taraflar Üniversite nin akademik ve öğretim elemanlarının katılımı ile Türk işbirliğinin çeşitli konularında ortak uluslararası etkinlikler düzenleyecekler;
 • Taraflar özel alanlarda çeviri için kapasite geliştirme dahil olmak üzere, bir Türk dilinden başka birine çeviri kalitesinin iyileştirilmesi konusunda işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar, çeviri/tercüme hizmetleri dahil olmak üzere, lojistik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla, Üniversite öğrenci personelinin gönüllü ya da ücretli olarak TÜRKPA toplantıları ve etkinliklerine katılımı için işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarında ortak projeler başlata ve geliştirebilirler.
Gaziosmanpaşa University Memorandum of Understanding 10.04.2014 5 yıl
 • Protocol has been composed with the main aims of encouraging the research and educational approaches of Gaziosmanpaşa University and Kyrgyz-Turkish Manas University between the teaching staff, assistants, researchers, experts and students of both universities;
 • Developing existing relations;
 • Enabling the joint use of research work results and publishing these results;
 • Transferring the experiences of the parties in educational approaches and in the joint scientific organizations.
Sakarya Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2010 5 yıl
 • Ortak Bilimsel Araştırmalar ve Sanatsal Çalışmalar gerçekleştirmek;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Yayınlar;
 • Ortak Seminerler, Kurslar, Bilimsel Çalıştaylar ve Toplantıları Düzenleme
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) İşbirliği Protokolü 2014 5 yıl
 • Ortak Araştırma Projeleri ve Faaliyetleri Yürütmek;
 • Akademik ve İdari Personel ile Araştırmacı ve Uzmanlarca Araştırma Yapmak, Bilgi, Görgü ve Tecrübe Sağlamak Amaçla Karşılıklı Ziyaterleri Gerçekleştirmek;
 • KTMÜ iletişim Fakültesi Öğrencilerine 1 Aylık Staj, İaşe ve İbate İmkanı Sağlamak;
 • Ortak Yapımlar ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi, Karşılıklı Teknik Danışmanlık Hizmetin verilmesi Personel Eğitimi;
 • Her İki Ülkede Yapılacak Çekimler için Karşılıklı Destek ve Hizmet Sağlamak.
Gazi Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 21.01.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek vs
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 24.09.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Araştırma Projeleri.
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 26.09.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Akdeniz Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Antalya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Hakkari Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 14.02.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) İşbirliği Protokolü 2012 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı için Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Ortak projeleri gerçekleştirirler.
Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Akademik İşbirliği Protokolü 21.01.2014 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Eğitim-öğretim eleman ve döküman desteği verirler;
 • Birbirinin imkanlarında faydalanırlar;
 • Orta Asya Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek.
TURKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı İşbirliği Protokolü 20.07.2012 5 yıl
 • Eğitim, bilim ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliği yapmak.
Bülent Ecevit Üniversitesi İşbirliği Protokolü 5.12.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Zonguldak’ta ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşbirliği Protokolü 02.12.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Avrasya Kütüphaneciler Birliği İşbirliği Protokolü 07.10.2013 5 yıl
 • Kütüphanecilik, yayıncılık, eğitim, sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda yenilikleri uygulama konusunda karşılıklı destek verirler;
 • Kütüphane personelinin yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek verirler;
 • Kırgızistan`ı Türkiye`de, Türkiye`yi Kırgızistan`da tanıtım konusunda birbirine destek verirler;
 • Kütüphane arşivliği konusunda konusunda birbirine destek verirler;
 • Türkçe ve Kırgızca ortak bir dergi yayınlama konusunda ortak çalışacaklardır;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar odaklı ortak projeler geliştirirler ve yürütürler;
 • Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da gerçekleştirirler;
 • Sahip oldukları sosyal tesis imkânlarından birbirlerini yararlandırırlar;
 • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşbirliği Belgesi 12.10.2012 2 yıl
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akademisyen Değişimi;
 • Bilgi ve Yayın Değişimi;
 • Ortak Araştırma Etkinlikleri ve Öğretim Programları;
 • Ortak Öğrenci Danışmanlığı;
 • Ortak seminer ve konferansları düzenlemek.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 20.06.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Bolu’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 18.06.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Trabzon’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Nevşehir Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 14.06.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Nevşehir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 29.05.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Eskişehir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Atatürk Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 28.05.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Erzurum’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 25.05.2013 5
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına Destek vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • İdari Personel Eğitim Programları Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Konya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
TC Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 25.05.2013 5
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına Destek vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • İdari Personel Eğitim Programları Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Afyon’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ardahan University Academic, Scientific and Cultural Cooperation Agreement 09.04.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi, Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ardahan’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÖSYM) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ 12.05.2013 -
 • İşbu Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın, Kırgızistan vatandaşları, Kırgızistan Cumhuriyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer ilgili kişiler için, başta Bişkek olmak üzere Kırgızistan Cumhuriyetinde gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı sınavların uygulanması ve Kırgızistan’da yapılacak sınavların Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yapılmasına ilişkin usûl ve esasları kapsar.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşbirliği Protokolü Mart, 2013 5
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA PROTOKOL 14.03.2013
 • T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı bünyesinde ve Üniversitenin benzer bölümleri için kreş ve/veya anaokulu olarak kullanılmak üzere TİKA tarafından Kırgızistan/Bişkek’te bir bina/yer satın alınması ve TİKA tarafından KTMÜ’ye belirlenen amaçlarla kullanılmak üzere hibe edilmesine dair protokoldür.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü Şubat 2013 5
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Samsun da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Sinop Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.04.2019 5
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Sinop’ta ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 24.09.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ağrı’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Hitit Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 31.05.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Çorum’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
İstanbul Sabahattın Zaim Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 30.05.2012 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.04.2018 5 yıl
 • KTMÜ Konservatuarı Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına destek vermek;
 • İhtiyaç duyulan alanlarda akademik Personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi desteği vermek;
 • Yaz Stajı için Karşılıklı Öğrenci Kontenjanı Tahsis etmek;
 • Uzaktan Eğitim Desteği Vermek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Ortak kültürel, sportif ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.
Kastamonu Unıversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.03.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği Vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi için Kontenjan Tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Öğrenci Değişimi Programı Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Kongre, Sempozyum gibi Bilimsel Faaliyetlerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kastamonu’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek;
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Akademik İşbirliği Protokölü 17.01.2012 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye de ve Kırgızistan da gerçekleştirmek;
 • KTMÜ USAK ın İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Orta Asya ve Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak ve Tecrübe Paylaşmak.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü Ocak 2012 5 yıl
 • Akademik Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği Vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi için Kontenjan Tahsis etmek;
 • Öğrenci Değişimi Programı Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Kongre, Sempozyum gibi Bilimsel Faaliyetlerden Birbirlerini Haberdar Ederler.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı İşbirliği Protokolü 23.12.2011 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek Bilgi Paylaşımı;
 • Orta Asya ve Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak;
 • SETA Vakfı İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi İşbirliği Protokolü 24.11.2011 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek Bilgi Paylaşımı;
 • Orta Asya ve Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak;
 • TASAM İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi İşbirliği Protokolü 18.11.2011 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak;
 • ORSAM İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği Protokolü 10.05.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına Destek verme Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • İdari Personel Eğitim Programları Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • CBÜ İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Manisa’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ardahan Universitesi Akademik İşbirliği Protokolü 19.07.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi, Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ardahan’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
TC Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Akademik-Kültürel ve Sanatsal İşbirliği Protokolü Mayıs 2011 5 yıl
 • Üniversite Konservatuarı’nın Akademik ve İdari Personeline Eğitim Programları Uygulamak;
 • DTGM Üniversite Konservatuarı’nın İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Eğitmen, Sahne Yönetmeni, Rejisör, Koreograf, Müzisyen, Senarist, Dramaturg, Oyuncu, Sahne ve Teknik Eleman Desteği verir;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Üniversite Konservatuarı’nın Öğrencilerine Yaz Stajı Eğitimi;
 • Bilgi Paylaşımı, Ortak Etkinlikleri Yapmak;
 • Eleman, Doküman ve Malzeme Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Beykent Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü Yenilenmiştir 26.05.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek BÜ İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 12.05.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 08.04.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • FÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Desteği verir;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
TC Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile KTMÜ Veteriner Fakültesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü Akademik İşbirliği Protokolü 06.01.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.12.2010 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Araştırma Projeleri.
Ordu Universitesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.08.2010 5 yıl
 • Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Ordu Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ordu’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 16.08.2010 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İstanbul Ticaret Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ege Üniversitesi İşbirliği protokolü Ekim 2003 süresiz
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme;
 • Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Değişimi;
 • Araştırma ve Diğer Bilimsel Etkinlikleri Yapmak;
 • KTMÜ Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi’nin Gelişmesi için Ortak Çalışmalar Yapmak.
Yeditepe University Memorandum of Understanding 10.10.2003 süresiz
 • Graduate and Undergraduate Student Exchanges;
 • Summer Program;
 • Exchanges of Faculty Members;
 • Research Colloboration/Collaborative Projects;
KKTC : 5
Uluslararası Final Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 21.12.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Girne’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
The Cyprus International University İşbirliği Anlaşması 20.02.2008 süresiz
 • Joint Researches;
 • Exchange of Academic Staffs Reseachers and Fellows;
 • Exchange Students;
 • Cooperation in Organizing of Seminars, Courses, Workshops, Scientific Meetings;
 • Co-Edition of Scientific Publications;
 • Exchange İnfornation.
Doğu Akdeniz Universitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Akademik Faaliyet ve Araştırma Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası 07.04.2008 5 yıl
 • Akademik Üyelerin, Araştırmacı ve Uzmanların Değişimi;
 • Ortak Sempozyum, Seminer, Konferans, Çalıştay Toplantı ve Özel Etkinlikleri Düzenlemek;
 • Bilgi, Kitap, Yayın, Bilimsel ve Eğitimsel Araştırma Değişimi.
Yakın Doğu Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 14.03.2017 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İstanbul Ticaret Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Lefkoşa’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Girne Amerikan Üniversitesi İşbirliği Anlaşması - 5 yıl
 • Sanatsal Çalışmalar;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Yayınlar;
 • Ortak Seminerler, Kurslar, Bilimsel Çalıştaylar ve Toplantıları Düzenleme.
Çin : 8
Zhejiang International Studies University Memorandum of Understanding 25.06.2019 5 years
 • Exchange of information and academic materials;
 • Visits by and exchange of research, training and other staff;
 • Visits by and exchange of students and faculty;
 • Coordination to deliver instruction for designated degree programs;
 • Development of collaborative research and other projects;
 • And Organization of joint academic activities such as lectures, seminars, conferences, symposia, short training courses and modules of interest to both Universities.
Çin Petroleum Üniversitesi İşbirliği Protokolü 10.10.2017 5 yıl
 • Öğrenci değişimi;
 • Öğretim elemanı değişimi;
 • Ortak müfredat çalışmaları;
 • Ortak diploma çalışmaları.
Zhengzhou University Memorandum of Understanding 09.01.2017 5 yıl
 • Cooperation in talent training;
 • Credit transfer and recognition;
 • Joint-development of academic courses and teaching materials;
 • Collaborative research activities;
 • Collaborative consultancy;
 • Teachers and students exchange.
Xinjiang University of Finance and Economics Academic Cooperation Agreement 16.09.2013 5 yıl
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Mutual support in supplying education materials and teachers, specialists in Chinese, Kyrgyz, Turkish and Russian Languages Support providing of Curriculum Development of Chinese language;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications;
 • Providing of Kyrgyz, Turkish and Russian Class in Kyrgyzstan-Turkey Manas University for students from China Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Providing of students summer internships.
Xinjiang Agricultural University Academic Cooperation Agreement 29.11.2007 5 yıl
 • KTMU and XAU will exchange faculty and researchers;
 • KTMU and XAU will conduct students’ exchanges to study languages and specialized subjects on each other’s campuses, and the tuition will be charged at a preferential rate;
 • XAU and KTMU will cooperate to develop relevant course programs;
 • KTMU and XAU will hold joint conferences and lectures;
 • KTMU and XAU faculty members will apply for research projects, conduct researches and publish scientific papers jointly. 6. Other cooperative channels will be discussed and approved before its operation.
Шанхайский университет иностранных языков Соглашение о сотрудничестве 18 апрель 2013 5
 • Реализации совместных образовательных программ, обмену студентами и аспирантами, проведению учебных практик и стажировок на базе каждого из вузов;
 • Проведению совместных научных исследований, организации научных форумов;
 • Обмену преподавателями, учеными и сотрудниками по краткосрочным и среднесрочным программам;
 • Повышению квалификации профессорско-преподавательского состава;
 • Обмену публикациями и выпуску совместных научных трудов;
 • Взаимной рекламной и информационной поддержке по всему комплексу вопросов сотрудничества.
Xinjiang University Academic Cooperation Agreement December, 2012 5
 • Exchange of faculty and /or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate stundents;
 • Mutual support in supplying education materials and teachers, specialists in Chinese, Kyrgyz, Turkish and Russian Langauges;
 • Support providing of Curriculum Development of Chinese Language;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Providing of Kyrgyz, Turkish and Russian Languages Classes in KTMU for students from China;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Providing of students summer internships.
KTMU ve Çin Xinjan Üniversitesi, Konfiçyus Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İşbirliği Protokolü - 3 yıl
 • Çince Öğretimi ile İşbirliği
Rusya Federasyonu : 12
A.S.Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 30.05.2018 5 years
 • Tarafların Rus Dili öğrenimi ve öğretimi konusunda işbirliği yapmalarıdır;
 • Taraflarca yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaşılması, ortak programların planlanması ve gerçekleştirilmesi, diğer tarafça düzenlenen faaliyet ve projelere katılmak için Taraf temsilcilerinin gönderilmesi yoluyla gerçekleşir;
 • Taraflarca üzerinde mutabık kalınan faaliyet planları ve aşağıda belirtilen işbirliği alanlarına göre Taraflar arasında yapılan ek anlaşmalara uygun olarak gerçekleşir;
 • Rusça öğretimi materyallerinin (dijital öğretim materyalleri dâhil olmak üzere) geliştirilmesi ve/ veya uyarlanması için ortak çalışma gruplarının oluşturulmasının yanı sıra eğitim kurumlarında kullanılması;
 • Eğitim alanında Rus dilinin yaygınlaştırılması;
 • Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte ortak eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçi v.b. proje ve programlarının geliştirilmesi;
 • Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte yükseköğretim ve tamamlayıcı eğitim programlarının yanı sıra ortak programların geliştirilmesi.
Voronej Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 12.11.2018 5 years
 • Öğretim elemanı ve araştırma görevlisi değişimi;
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenci değişimi;
 • Ortak bilimsel araştırma faaliyetleri;
 • Seminer ve konferanslara katılım;
 • Ders materyalleri, bunun yanı sıra akademik, bilimsel, teknolojik ve pedagojik nitelikteki bilgi ve belge değişimi;
 • Ortak bilimsel araştırma projeleri.
Saint Petersburg Bilgi Teknolojileri, Mekanik ve Optik Araştırma Ulusal Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
Tataristan Cumhuriyeti Tatar Devlet Sosyal Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
Kazan Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
N.F.Katanov adındaki Hakas Devlet İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
Beşeri Bilimler Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 26.03.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Uzaktan eğitim desteği verirler;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Sahip oldukları sosyal tesis imkanlarında birbirini yararlandırırlar
Ufa Ekonomi ve Servis Devlet Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 05.03.2015 5 yıl
 • Eğitim ve Bilimsel Tecrübe Paylaşımı;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Lisans ve Yükseklisans Öğrenci Değişimi Yenilikçi eğitim teknolojileri ile ilgili bilgi paylaşımı;
 • Ortak proje ve araştırmaları geliştirme
Ural Devlet Ekonomi Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 7.05.2013 5
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Yekaterinburg’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Sibirya Beden Eğitimi ve Spor Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 22.01.2013 31.01.2018
 • Ortak Öğretim Elemanlarını Yetiştirme Programlarını Hazırlamak ve Yürütmek;
 • Ortak Bilimsel Araştırmaları Yürütmek.
D.İ. MENDELEYEV RUSYA KİMYASAL TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 06.03.2012 5 yıl
 • Eğitim alanında:Eğitim standartlarının, ders müfredatları ve çerçeve programlarını geliştirmek;
 • Bilgi, eğitim ve görgü-bilgi materyalleri, monografi, süreli yayınlar paylaşımında bulunmak;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişimini gerçekleştirmek;
 • Tarafların eğitim ve bilimsel araştırma donanımlarını ve diğer eşdeğeri olmayan kaynakları ortak kullanmak (uzaktan erişim de dahil olmak üzere);
 • Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi;
 • Tarafların anlaştıkları kontenjan çerçevesinde öğrenciler için staj olanakları sağlamak;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerine ortak danışmanlık yapmak;
 • Lise öğrencileri için ortaklaşa Öğrenci Olimpiyatları düzenlemek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programları geliştirmek;
 • Karşılıklı Üniversitenin kaynaklarından faydalanarak ortak ek eğitim programlarını geliştirmek ve yürütmek. Bilimsel araştırmalar alanında: Tarafların bilimsel araştırmalar alanındaki öncelikli istikametlerinin koordinasyonu;
 • Ortak bilimsel araştırmaların, büyük bilimsel projelerinin (kimya teknolojisi, biyoteknolojisi, yeni materyal teknolojisi, çevre koruma, ekonomi, bilişim teknolojileri v.s. alanlarında) gerçekleştirmek;
 • Eğitim ve bilimsel araştırmalar için sahip oldukları donanım ve diğer kaynakları imkânlarından birbirlerini yararlandırmak. Doktora öğrencilerine ortak bilimsel danışmanlık ve rehberlik desteği vermek;
 • Ortak bilimsel konferans ve sempozyumlarının düzenlemek. AR-GE geliştirme alanında: AR-GE projeleri üzerinde ortak çalışmaların geliştirmek ve yürütmek;
 • Bilim festivallerin, AR-GE faaliyetlerinin sergisi ve AR-GE çalışmalarının yayılması konusunda etkinlikleri düzenlemek.
F.M. Dostoyevski Adındaki Omsk Devlet Üniversitesi Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşması 03.02.2017 5 yıl
 • Eğitim alanında: Eğitim standartlarının, ders müfredatları ve çerçeve programlarını geliştirmek;
 • Bilgi, eğitim ve görgü-bilgi materyalleri, monografi, süreli yayınlar paylaşımında bulunmak;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişimini gerçekleştirmek;
 • Tarafların eğitim ve bilimsel araştırma donanımlarını ve diğer eşdeğeri olmayan kaynakları ortak kullanmak (uzaktan erişim de dahil olmak üzere);
 • Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi;
 • Tarafların anlaştıkları kontenjan çerçevesinde öğrenciler için staj olanakları sağlamak;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerine ortak danışmanlık yapmak;
 • Lise öğrencileri için ortaklaşa Öğrenci Olimpiyatları düzenlemek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programları geliştirmek;
 • Karşılıklı Üniversitenin kaynaklarından faydalanarak ortak ek eğitim programlarını geliştirmek ve yürütmek. Bilimsel araştırmalar alanında: Tarafların bilimsel araştırmalar alanındaki öncelikli istikametlerinin koordinasyonu;
 • Ortak bilimsel araştırmaların, büyük bilimsel projelerinin (kimya teknolojisi, biyoteknolojisi, yeni materyal teknolojisi, çevre koruma, ekonomi, bilişim teknolojileri v.s. alanlarında) gerçekleştirmek;
 • Eğitim ve bilimsel araştırmalar için sahip oldukları donanım ve diğer kaynakları imkânlarından birbirlerini yararlandırmak. Doktora öğrencilerine ortak bilimsel danışmanlık ve rehberlik desteği vermek;
 • Ortak bilimsel konferans ve sempozyumlarının düzenlemek. AR-GE geliştirme alanında: AR-GE projeleri üzerinde ortak çalışmaların geliştirmek ve yürütmek;
 • Bilim festivallerin, AR-GE faaliyetlerinin sergisi ve AR-GE çalışmalarının yayılması konusunda etkinlikleri düzenlemek.
Kırgız Cumhuriyeti : 19
Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi İşbirliği Anlaşması 11.06.2019 5 yıl
 • Karşılıklı ilgi alanlarında ortak konferans, yuvarlak masa ve seminerlerinin düzenlenmesi;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi personeline hizmet içi eğitim imkânlarının sağlanması;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi’nin personeli tarafından Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi’nin rol ve fonksiyonlarını açıklamak amacında akademik personel ve öğrenciler için seminerlerin düzenlenmesi;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi tarafından belirtilen alanlarda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve yabancı araştırma merkezlerinin uzmanlarının katılımıyla ve donör kuruluşlarının olasılı finansal desteğiyle ortak bilimsel araştırma çalışması ve projelerinin gerçekleştirilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri için staj yerlerinin temin edilmesi;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi tarafından yapılan bilimsel araştırma, metodolojik, analitik ve başka çalışmaları ile ilgili Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesince bilirkişi görevlendirilmesi;
 • Süreli yayınlar paylaşımının sağlanması.
Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Sovyetler Birliği Korgeneral Kalıynur Usenbekov Askeri Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 24.01.2019 5 yıl
 • KTMÜ veya Askeri Enstitüsünün bünyesinde temel bilimler, çağdaş teknoloji ve İngilizce alanlarında asker kadronun yetiştirilmesi konusunda KTMÜ tarafından hizmet verilmesi;
 • Seminer, konferans ve forumların ortaklaşa düzenlenmesi;
 • Eğitimin geliştirilmesi yönünde Tarafların birbirlerine karşılıklı olarak yöntemsel v.b. yardım sağlaması.
Kommerçeskiy Bank KIRGIZSTAN İşbirliği Anlaşması 26.11.2018 5 yıl
 • Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde davetli olarak ders verilmesi;
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yetenekli ve başarılı mezunların Kurum bünyesinde istihdam edilmesine katkı sağlanması;
 • Taraflarca düzenlenecek yöntem geliştirme alanındaki seminerler, bilimsel konferanslar ve başka faaliyetlere katılmak suretiyle Tarafların ilgili alanlarda bilgi ve beceri paylaşımında bulunması;
 • Tarafların üzerinde mutabık kalınan her türlü işbirliklerinin yapılması.
Oş Devlet Üniversitesi Değişim Programlarına ilişkin protokol 12.05.2017 5 yıl
 • Üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimini gerçekleştirmek
‘Vinodel’ Ltd. Şti. İşbirliği Protokolü 30.10.2016 5 yıl
 • Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülük çerçevesinde ziraat alanında yüksek nitelikli uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi İşbirliği Anlaşması 10.12.2013 5 yıl
 • Tecrübe paylaşımı;
 • Ortak bilimsel araştırma projeleri;
 • Ortak seminer ve konferanslar;
 • Araştırma materyalleri ve bilgi kaynak paylaşımı;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Tarafların araştırmacıları tarafından düzenlenen seminer ve dersler.
ELTR (Halk TV-Radyo Kurumu) Televizyon Kanalı İşbirliği Anlaşması 31.12.2011 süresiz
 • İşbirliği Anlaşması
Kırgızistan-Rusya Slav Universitesi İşbirliği Anlaşması 2007 süresiz
 • Öğretim Üyesi Değişimi;
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Değişimi;
 • Belirlenmiş Kvotayla Öğrenci Değişimi Yapmak;
 • Eğitim Teknolojisi Dalındaki Sorunlarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapmak.
Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 16.12.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Yabancı Diller Fakültesi Kırgız Milli Üniversitesi İşbirliği Protokolü 12.06.2014 5 yıl
 • Staj için yerlerin tahsis edilmesi.
Narın Devlet Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 16.06.2014 5 yıl
 • Öğretim görevlisi, öğretim üyesi, araştırmacıları ve lisans/lisansüstü/doktora öğrencisi değişimi yaparlar;
 • Akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
K.C. ULUSAL DİL KOMİSYONU İşbirliği Protokolü 30.04.2014 3 yıl
 • Kırgız dilinin bilim dili ve resmî dil olarak doğru kullanılması ve yaygınlaşması amacına yönelik ortak projeler geliştirmek;
 • Kırgız dilinin gelişmesi ile ilgili konferanslar, seminerler, kursları düzenlemek ve bunların toplum için önemli neticelerini paylaşmak;
 • Komisyon, geliştirilen projelerle yürütülen Kırgız diline yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin tanıtılması ve medya aracılığıyla halka ulaştırılmasını sağlar.
Atalyk Group’ Kapalı Anonim Şirketi İşbirliği Protokolü 09.04.2014 3 yıl
 • Kırgız Cumhuriyeti tarım setkörü için kadroların kalitesini artırmak;
 • Öğrencilerin seçtiği alanda öğrencilerin uygulama ve profesyonel yeteneklerini geliştirmek;
 • Bitirme tezlerini ve dönem ödevlerini hazırlama, bilgilendirme, üretim ve teknolojik uygulamları, staj ve uygulama saatleri ile ilgili eğitim sürecini birlikte organizasyon etmek;
 • Yeni teknolojilerin kullanımı ve Bilimsel Araştırma Faaliyetleri gerçekleştirme, değişik projeler ile bilimsel araştırma faaliyetlerini birlikte organize etmek.
K.C. Turizm Departmanı İşbirliği Protokolü 08.04.2014 süresiz
 • Turizm alanında işbirliği yapma
KTRK İşbirliği Protokolü 21.07.2011 1 yıl
 • İşbirliği Protokolü
İlerici Düşünceler Vakfı İşbirliği Anlaşması 25.09.2013 3 yıl
 • Kırgızistan için önemli olan bilimsel alanlarda bilimsel araştırma çalışmalarını düzenlemek ve geliştirmek;
 • Genç bilim adamları ve araştırmacıların bilimsel girişimlerini her yönden desteklemek;
 • Ortak bilimsel konferansları, seminerleri, kursları düzenlemek ve onların toplum için önemli neticelerini paylaşmak;
 • Toplumdaki yeni ilerici girişimleri, çeşitli alanlardaki modern kültür ve teknolojilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak;
 • lisans ve Lisansüstü eğitim alanındaki yenilikçi girişimleri desteklemek.
Kırgızistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Zirai alanda Kadroları Yetiştirme Sözleşmesi 21.05.2010 5 yil
 • Zirai alanda kadroları yetiştirme meselelerinde ortak siyaset yürüteceklerdir. İş tecrübelerine uygun kadroları yetiştirme kalifyesini yükseltme amacında faaliyetleri koordine edeceklerdir. Bu alanda ortak gerekli mevzuatları, eğitim programlarını ve projeleri geliştireceklerdir ve yürüteceklerdir. Öğrenci Stajları için Tarım Bakanlığı yer ayarlayacaklardır. Tecrübe ve Bilgi paylaşımında bulunacaklardır Ortak Seminer, Yuvarlak Masa ve Bilimsel Konferansları düzenleyeceklerdir.
KIRGIZ CUMHURİYETİ GENÇLİK, EMEK ve İSTİHDAM BAKANLIĞI Nitelikli İşgücü Geliştirme Projesi - NİGEP 22.03.2012 3 yıl
 • Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kırgızistan’da ve Türkiye’de istihdam edilebilmelerine imkân sağlayacak nitelikleri kazandıran mesleki kurslar vermek ve bu sayede Kırgızistan’daki demografik fırsatı uluslar arası bir güç unsuru haline getirmektir.
K. KARASAYEV BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İSBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 06.04.2012 süresiz
 • Öğretim görevlisi, öğretim üyesi, araştırmacıları ve lisans/lisansüstü/doktora öğrencisi değişimi yaparlar;
 • Akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
İngiltere : 2
Leeds Metropolitan University Letter or Recognition 24.07.2011 5 yıl
 • Joint İnitiatives in Curriculum Development;
 • Joint İnitiatives in Research A Programmes in The Subject Areas Mentioned Above Articulation of Student Progression İn, Short Courses, Undergraduate and Post Graduate Programmes
Leeds English Language School Memorandum of Understandıng 29.03.2012
 • Online İngilizce Kursları
Kazakistan : 9
İ. Jansugurov Yedisu Devlet Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü İşbirliği Protokolü 30.05.2018 5 yıl
 • Ortak bilimsel araştırmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi;
 • Modern bilimsel araştırma yöntem ve teknik bilgi paylaşımı;
 • Bitki, çevre koruma ve biyoteknoloji alanlarıında staj imkanlarının sağlanması;
 • Ortak bilimsel makalelerin hazırlanması ve yayınlanması
Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi İşbirliği Protokolü 04.04.2017 5 years
 • Academic exchanges of teachers, researchers, PhD students, graduate and undergraduate students for the purposes of education, long-term and short-term internship, educational-scientific practices and training, professional (educational-manufacturing, manufacturing, research, pregraduation and pedagogical) practices;
 • Cooperation in the preparation of highly qualified educational and scientific staff and specialists in the fields of mutual interest;
 • Cooperation in the field of joint educational dual-degree programs at the level of undergraduate and graduate programs with the issue of Diploma certificates of the Parties;
 • Cooperation in the field of PhD programs, the result of which will be the opening of a joint PhD program;
 • Invitation of the representatives of the Parties to read lectures, exchange of experience and information in the educational, methodological work and exchange of educational projects and programs;
 • Organizing and conducting on-line lectures by professors and administrative staff of the Parties;
 • Organization of joint scientific and scientific-technological researches, including, but, without being limited, with involving professorial staff for co-management and scientific consultation in the writing of master s and doctoral theses;
 • Organization of scientific and scientific-technical joint research, conferences, seminars, symposia, round tables, days which are devoted to the Parties and other similar scientific actions and initiatives in the field of education and science. The result of joint research activities and other initiatives in the field of education are, including publications in peer-reviewed scientific journals included in the world s leading database Science Citation, including Web of Science, Scopus, and others;
 • Creating and publication of joint scientific and educational works in the results of implementation of joint activities;
 • The parties show readiness to cooperate with the independent international and national organizations for participation in surveys for drawing up the academic ratings of universities (QS, THE and etc.) conducted by such organizations;
 • Exchanges of publications, scientific research, educational and methodological literature, periodicals and information about ongoing activities;
 • Training and retraining of the Parties’ employees unless it is not contrary to the statutory objectives of any Party;
 • Invitation of administrative staff to improve university governance and structure with the introduction of modern administrative practices in the management of the university;
 • Preparation of joint applications for scholarships through educational programs that exist in the Parties;
 • Exchange of banners, in case of his absence placement of the links to the Parties web-sites;
 • Informing the Parties about upcoming international fairs and exhibitions in the field of education, organized by the Parties;
 • Visa support.
Batı Kazakistan İnovasyon ve Teknoloji Üniversitesi İşbirliği Protokolü 13.04.2016 5 yıl
 • Bologna sürecinin temel ilkelerini gerçekleştirmek;
 • Kısa ve uzun süreli eğitim programlarına göre öğrencilere eğitim vermek;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabulünü gerçekleştirmek;
 • Çift diploma programını gerçekleştirmek (lisans, yüksek lisans ve doktora);
 • Öğretim üyelerinin ortak bilimsel araştırma çalışmaları, bilimsel projeler ve yenilikçi yarışmalara katılımını sağlamak;
 • Ortak bilimsel-uygulamalı konferansları ve bilimsel-yöntemsel seminerleri düzenlemek;
 • Ortak bilimsel çalışmaları, monografi, bilimsel-yöntemsel ders kitaplarını yayınlamak;
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmanlığı yapmak, Öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yeterliliğini bilimsel staj ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi vasıtasıyla artırmak.
Uluslararası Beşeri-Teknik Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Anlaşması 04.06.2015 5 yıl
 • Ortak Bilimsel Araştırmalar ve Sanatsal Çalışmalar gerçekleştirmek;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Yayınlar;
 • Ortak Seminerler, Kurslar, Bilimsel Çalıştaylar ve Toplantıları Düzenleme.
M.H.Dulati Taraz Devlet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 11.06.2008 5 yıl
 • Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişimi;
 • Öğretim Elemanların, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrecilerin Mesleki Geliştirme Ortak Yardımlaşma;
 • Eğitim Üsüllerini Geliştirmedeki Tecrübe Paylaşımı;
 • Ortak Araştırma ve Projeler gerçekleştirmek;
 • Seniner, Konferansları Düzenleme.
Türk Akademisi Akademik İşbirliği Protokolü 03.04.2014 5 yıl
 • Araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlar;
 • Karşılıklı ilgileri çerçevesinde ve her iki kurumun bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek;
 • Mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak;
 • Arafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak.
Güney-Kazakistan Milli Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 01.01.2007 01.01.2010
 • Ortak akademik konferansları düzenlemek;
 • Akademik edebiyatla paylaşmak;
 • Lisans/lisans üstü/doktora öğrencilerine eğitim;
 • Bilimsel ve teknolojik geliştirmelerde beraber çalışmak.
Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi İşbirliği Protokolü 31.01.2018 5 yıl
 • Ortak Araştırma Projeleri Yürütmek;
 • Akademik Değişim;
 • Öğrenci Değişimi.
Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 21.04.2012 5 yıl
 • Öğretim üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • İhtiyaç duyulan alanlarda birbirlerine karşılıklı öğretim üyesi desteği vermek;
 • Lisans/lisans üstü/doktora öğrencisi ve öğretim üyesi değişimi yapmak;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerine ortak danışmanlık ve tez jürileri desteği vermek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Yaz stajı için önceden belirlenen alanlarda birbirlerine karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Yapacakları bilimsel (konferans, seminer, panel, sempozyum, atölye vb. toplantı), sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler veya ortak düzenler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği iki yılda bir dönüşümlü olarak Almatı’da ve Bişkek’te gerçekleştirmek;
 • Ortak ve uluslararası projeleri geliştirmek ve yürütmek.
the Republic of Korea : 2
Inha University Academic Cooperation Agreement 09.01.2019 5 years
 • Exchange of undergraduate and graduate students;
 • Exchange of faculty members and researchers;
 • Joint research activities;
 • Exchange of scientific materials and information.
Hankuk University of Foreign Studies Memorandum of Understanding 19.04.2012 -
 • Development of mutually beneficial academic programs and courses;
 • Exchange of academic staff for purposes of teaching and research;
 • Reciprocal assistance for visiting academic staff and students;
 • Coordination of such activities as joint research, lectures and training;
 • Exchange of documentation and research materials in fields of mutual interest provided that, to the best knowledge of the respective institutions, there is no prohibition at law or otherwise against the exchange;
 • Exchange of students for study and research.
Almanya : 2
LOGO e.V. Landwirtschaft und Oekologisches Gleichwicht mit Osteuropa Vertrag über Praktika für Agrarstudenten 01.01.2011
 • LOGO Birliği “Organik Tarım” dersi uygulaması için seçmeli öğrenci stajı düzenleyecek;
 • KTMÜ öğrencilerin bu staja katılması için seçme sınava katılmasını sağlayacaktır ve hazırlayacaktır.
IFS Internationale Filmschule Köln Memorandum of Understanding August 27, 2012 2 yıl
 • Establish ties of friendship and cooperation Promote mutual understanding, academic collaboration, cultural and academic exchanges Joint projects
ABD : 3
University of Maryland University College (UMUC) Statement of Intent and Confidentiality Agreement 24.03.2011 _
 • Joint Programs via Distance Education
Delaware Technical Community College Academic Cooperation Agreement 25.02.2012 5 yıl
 • Exchange of Faculty and /or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information Exchange of cultural activities;
 • Joint Conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications
East Carolina University Establishment of Collaborative Relationship 11.09.2013 5 yıl
 • Development of Collaborative research projects;
 • Organization of joint academic and scientific activities, such as courses, conferences, seminars, semposia of lectures;
 • Exchange of research and teaching personnel, exchange of students;
 • Exchange of publications and other materials of common interests;
 • Development of community service projects.
Japonya : 3
Kumamoto Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 27.01.2016 5 yıl
 • Kumamoto Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri arasında öğretim elemanları ve öğrenciler değişimini gerçekleştirmeye dair işbirliği anlaşması.
Ritsumeikan University Academic Cooperation Agreement 16.02.2007 5 yıl
 • Exchange of faculty members;
 • Exchange of students;
 • Joint research projects;
 • Joint conferences;
 • Joint cultural programs.
Program in Area Studies, University of Tsukuba Memorandum on Mutual Understanding 10.01.2006 5 yıl
 • Exchange Students;
 • Exchange of Faculty Members;
 • Development of Common Resarch Projects;
 • Organizing Joint Research Conferences and Seminars
Romania : 1
Spiru Haret University İşbirliği Anlaşması 02.03.2015 5 yıl
 • Exchange of students (undergraduate, graduate and PhD) within integrated study programs: Exchange of teaching, research and technical personnel for workshops, seminars, conferences and joint research projects;
 • Develop alternative educational tools and models to promote excellence and applied training;
 • Exchange of information and scientific publications.
Portekiz : 1
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIAIS POLITICAS (TECNICAL UNIVERSITY OF LISBON) Academic, Scientific and Cultural Cooperation Agreement 4.02.2013 5 yıl
 • Supporting academic cooperation in their respective scientific fields;
 • Intensifying the cultural, scientific and academic relations;
 • Promoting the development of mutual cooperation;
 • Developing exchange of academic and non-academic information and materials in areas of common interest to both Universities;
 • Promoting the teaching and the research in areas of mutual interest;
 • Developing the exchange of students and teachers;
 • Promoting curricular development;
 • Carrying out joint research projects;
 • Participating in academic seminars and conferences.
Filistin : 4
Palestine Ahliya University Memorandum of Understanding 25.09.2013 5 yıl
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Arab American University Memorandum of Understanding 25.09.2013 5 yıl
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Hebron University Memorandum of Understanding 25.09.2013 5 yıl
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Alistiqlal University Memorandum of Understanding 24.09.2013 5 yıl
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Azerbaijan : 5
Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi İşbirliği Protokolü 10.11.2016 5 yıl
 • Bilimsel araştırma ve eğitim-metodik çalışmalarının yanı sıra yaratıcı ve ilerici uygulamalar geliştirme konusunda işbirliği yapacaklardır;
 • Personel ve öğrenciler arasında tecrübe paylaşımının sağlanması için gerekli uygun koşulları oluşturacaklardır.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İşbirliği Anlaşması 15.04.2014 5 years
 • Taraflar birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olmak için düzenli bilgi alışverişi yapacaklardır;
 • Taraflar birbirlerini karşılıklı ilgili konuların tartışıldığı toplantılarına davet edeceklerdir;
 • Taraflar Üniversite nin akademik ve öğretim elemanlarının katılımı ile Türk işbirliğinin çeşitli konularında ortak uluslararası etkinlikler düzenleyecekler;
 • Taraflar özel alanlarda çeviri için kapasite geliştirme dahil olmak üzere, bir Türk dilinden başka birine çeviri kalitesinin iyileştirilmesi konusunda işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar, çeviri/tercüme hizmetleri dahil olmak üzere, lojistik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla, Üniversite öğrenci personelinin gönüllü ya da ücretli olarak TÜRKPA toplantıları ve etkinliklerine katılımı için işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarında ortak projeler başlata ve geliştirebilirler.
Azerbaijan Medical University Memorandum of Understanding 28.03.2013 5 yıl
 • Facilitation of the exchange of researchers, postgraduate students and undergraduate students Mutual assistance for the teachers’ scientific qualification improvement Exchange of experience in the advanced methods Organization of the bilateral joint symposiums, seminars and conferences Facilitation of joint projects and programs based upon their mutual interests
Baku State University Agreement of Cooperation 19.10.2012
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students
İnstitute for Scientific-Research on Economic Reforms under the Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan Agreement of Cooperation 21.05.2013
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Increase cultural lınks and mutual understandıng between universities
Hindistan : 2
Maulana Abul Kalam Azad Institute Of Asian Studies Memorandum of Understanding 13.06.2014 5 yıl
 • Supporting academic cooperation in respective scientific fields, Intensifying the cultural, scientific and academic relations, Promoting the development of mutual cooperation;
 • Developing exchange of academic and non-academic information and materials in areas of common interest to both institutions;
 • Promoting the teaching and the research in areas of mutual interest;
 • Developing the exchange of researchers;
 • Carrying out joint research projects;
 • Participating in academic seminars and conferences.
University of Kashmir Memorandum of Understanding 01.01.2008 5 yıl
 • Joint Projects;
 • Exchange Students;
 • Exchange of Faculty Members and Research Scholars
Ukrayna : 5
Lesya Ukrainka Doğu Avrupa Ulusal Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 28.11.2017 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 28.11.2017 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Önlisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
A.Yu. Krımskiy adındaki Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Ulusal Bilimler Akademisi İşbirliği Anlaşması 16.06.2015 5 yıl
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Increase cultural lınks and mutual understandıng between universities
V.A. Suhomlinov adındaki Nikolayev Milli Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 24.10.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek vs
Islam Üniversitesi İşbirliği Protokolü 25.10.2014 5 yıl
 • Öğretim Elemanı, idari personel, öğrenci değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Ortak Bilimsel Araştırmalar ve Çalışmalar
Moğolistan : 2
Mongolian University of Life Science Academic Cooperation Agreement 04.05.2017 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Moğolistan Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • FÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Desteği verir;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Tacikistan : 1
Tacik Milli Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 25.05.2015 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenciler değişimi;
 • Eğitim ve staj için öğrenciler değişimi;
 • Ortak bilimsel projeleri yürütmek;
 • Ortak seminer, çalıştay ve sempoziumları düzenlemek;
 • Akademik ve öğretim elemanları değişimi;
 • Kamu dil kurslarını düzenlemek;
 • Kitap, görsel-işitsel ekipman açısından destek vermek
Fransa : 1
Enita Clermont Ferrand Ziraat Mühendisliği Milli Yüksek Okulu Eğitim ve Araştırma İşbirliği Anlaşması 2005 süresiz
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akademik Personel ve Araştırma Asistanları Değişimi;
 • Ziraat, Gıda Endüstrisi ve Kırsal Gelişim için Yüksek Kalitede Uzman Yetiştirme Programları;
 • Öğretim ve Araştırma, Yayınlar, Eğitim ve Öğretim Materyalleri ve Elektronik Bilgi Ağı, Sempozyum ve Diğer Akademik Aktiviteler, Bilgi Alışverişleri Yapmak.
Gürcistan : 1
Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.11.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Kafkasya ve Orta Asya Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek vs
Afganistan : 2
Kabul University Academıc Cooperatıon Agreement 29.04.2016 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Kabul Polytechnic University Academıc Cooperatıon Agreement 29.04.2016 5 years
 • Exchange of faculty and/or staff;
 • Exchange of graduate and/or undergraduate students;
 • Exchange of scientific materials, publications, and information;
 • Exchange of cultural activities;
 • Joint conferences and academic programs;
 • Joint research activities and publications.
Macedonia : 1
International Balkan University Protocol of Cooperation 22.03.2017 5 years
 • The promotion of higher education and research;
 • The exchange of students, professors, language instructors and visiting lecturers;
 • The exchange of information, books and documents, as well as providing access to e-libraries;
 • The organisation of joint study programmes, research projects, conferences, symposia, short courses and seminars.
Özbekistan : 6
Navoi Devlet Pedagoji Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 14.12.2018 5 years
 • Ortak eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanması;
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personel ve teknik uzmanları arasında değişim programları;
 • Ders verme, öğretim yöntemlerini geliştirme alanında bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması;
 • Eğitim-öğretim alanında ortak bilimsel proje, konferans, seminer, yuvarlak masa ve başka faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, uluslararası kültürel işbirliklerin geliştirilmesi;
 • Tarafların öğretim elemanları ve personeline meslek ve hizmet içi eğitim imkânlarının sağlanması;
 • Öğretim elemanları, Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) programları öğrencileri ile araştırmacılarının bilimsel çalışmalarının Tarafların ortak bilimsel dergi ve bilimsel çalışmalar kitabında yayınlanması;
 • Okul ve üniversite öğrencileri için ek öğretim imkânlarının sağlanması.
Semerkant Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 15.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Mirzo Ulugbek Özbekistan Milli Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Özbek Dili ve Edebiyatı Taşkent Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Özbekistan Sanat ve Madaniyat Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.11.2018 5 years
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Mutabakat Zaptı 12.10.2018 5 years
 • Eğitim görme, kısa ve uzun süreli staj, araştırma ve tez uygulamalarının yapılması için Lisans, Yüksek İisans, Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim elemanları ve öğretim görevlileri değişiminin gerçekleştirilmesi;
 • Yüksek nitelikli öğretim üyelerin ve karşılıklı ilgi alanlarında uzmanların yetiştirilmesi;
 • Ders verme, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması;
 • Tarafların öğretim üyesi ve idari personeli tarafından ders verilmesi ve master classların (online dahil olmak üzere) düzenlenmesi;
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine eş danışmanlık yapmak ile ortak bilimsel ve teknik bilimleri alanında araştırmaları gerçekleştirmek üzere Tarafların öğretim üyelerin katılımın sağlanması;
 • Eğitim-öğretim alanında ortak konferans, seminer, sempozyum, yuvarlak masa, Tarafların tanıtım günleri ve başka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Ortak bilimsel araştırmaların sonuçlarına ilişkin eğitim-öğretim materyallerin yayınlanması;
 • Yayın, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim materyalleri, süreli yayınlar ve gerçekleşecek olan etkinlikler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması;
 • Tarafların personeline meslek içi ve yeniden eğitim imkânlarının sağlanması ve Tüzük hükümlerine aykırı olmadığı halde uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Tarafların mevcut eğitim programları çerçevesinde ortak hibe başvurularının hazırlanması;
 • Üniversitelerin web sayfalarında birbirlerinin site adreslerinin yayınlanması;
 • Tarafların gerçekleşecekleri uluslararası konferans, sergi ve fuar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması.
Poland : 1
Bialystok University of Technology Academic Cooperation Agreement 12.12.2018 5 years
 • Cooperation in the field of carrying out jointly research works on those branches and fields of science which both parties are interested in as well as carrying out joint curriculum projects.